نوشته شده توسط : زپو

 هزینه سرمایه
خرید و دانلود هزینه سرمایه
:: برچسب‌ها: هزینه ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 حسابداری 168. تجزیه و تحلیل هزینه ، سود ، آشکارسازی اطلاعات درباره سرمایه فکری:دیدگاه حسابداران دانشگاه


تجزیه و تحلیل هزینه ، سود ، آشکارسازی اطلاعات درباره سرمایه فکری: دیدگاه حسابداران دانشگاهچکیده:گزارش سرمایه فکری در موسسات آموزشی سطح بالاتر اهمیت حیاتی گرفته است عمدتا به علت این واقعیت که دانش خروجی و درونی اصلی به این موسسات است. همچنین نگرانی فزاینده اجتماعی درباره شیوه های ایجاد پاسخگویی و اطمینان دهی از وضوح و درستی اطلاعات در دانشگاههای دولتی ما را تشویق کرد تا نیاز به آشکارسازی اطلاعات درباره سرمایه فکری آنها را بوجود آوریم.هدف این مقاله دانستن دلایل اصلی این موضوع است که چرا دانشگاه های اسپانیا اطلاعات درباره سرمایه فکریشان را به شکل الگوی اطلاعات پاسخگوی فعلی آشکار نمی کنند و می خواهیم نتایج مثبت حاصل از چنین آشکار سازی را بر شماریم.در پایان یک پرسشنامه طراحی شد و به همه اعضای انجمن های اجتماعی دانشگاه های دولتی اسپانیا ارسال شد.نتایج بدست آمده نشان داد که آشکارسازی سرمایه منجر به شفافیت بیشتر موسسه و باعث رضایت بیشتر کاربر و باور پذیری ارتقاء یافته و تصویر و شهرت بهتر دانشگاه شود در حالیکه این فقدان سیستم های درونی شناسایی و اندازه گیری عناصر نا محسوس است که دلیل اصلی عدم آشکارسازی اطلاعات درباره سرمایه فکری می باشد.

خرید و دانلود حسابداری 168. تجزیه و تحلیل هزینه ، سود ، آشکارسازی اطلاعات درباره سرمایه فکری:دیدگاه حسابداران دانشگاه
:: برچسب‌ها: سود , هزینه , آشکارسازی اطلاعات , سرمایه فکری , دیدگاه حسابداران دانشگاه , Cost–benefit analysis , intellectual capital disclosure , University stakeholders , Intellectual capital , Disclosure , Universities , Spain , مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی , مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه , مقاله انگلیسی حسابداری ,
:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)  برای محاسبه هزینه تمام شده در بیمارستان و خدمات درمانی
خرید و دانلود بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)  برای محاسبه هزینه تمام شده در بیمارستان و خدمات درمانی
:: برچسب‌ها: بکارگیری , روش , هزینه , یابی , بر , مبنای , فعالیت , (ABC) , برای , محاسبه , هزینه , تمام , شده , در , بیمارستان , و , خدمات ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقاله بکار گیری سیستم هزینه یابی هدف در صنعت بتنخرید و دانلود مقاله بکار گیری سیستم هزینه یابی هدف در صنعت بتن
:: برچسب‌ها: مقاله , بکار , گیری , سیستم , هزینه , یابی , هدف , در , صنعت ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 زندگی شخصی و دانش مالی شما


---

خرید و دانلود زندگی شخصی و دانش مالی شما
:: برچسب‌ها: دانش مالی , زندگی شخصی , موفقیت مالی , هوش مالی , ثروت , پول , دارایی , بدهی , سرمایه , سود , درآمد , هزینه , تلاش ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 هزینه یابی بر مبنای فعالیت


---

خرید و دانلود هزینه یابی بر مبنای فعالیت
:: برچسب‌ها: هزینه , یابی , بر , مبنای ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 هزینه یابی بر مبنای فعالیت


محصول فوق دارای 51 ص می باشد

خرید و دانلود هزینه یابی بر مبنای فعالیت
:: برچسب‌ها: هزینه , یابی , و ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقاله هزینه یابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع TQM


شرح مختصر : بشر از بدو خلقت با  « كيفيت » سرو كار داشته است؛ مثلا در ساختن خانه و محل سكونت خود و در تشخيص مناسب بودن اسلحه و وسيله دفاعي خود، به نوعي ازآن استفاده كرده است. وقتي از واژه كيفيت استفاده مي شود معمولاً محصول يا خدمتي را در نظر مي گيريم كه يا انتظارات ما را برآورده مي سازد يا از آنها پيش مي افتد . اين انتظارات بر مبناي استفاده مورد نظر و قيمت فروش آن محصول مي باشند . وقتي يك محصول از انتظارات ما پيش مي افتد ، كيفيت آن را مورد توجه قرار مي دھيم . انتظارات مشتريان در مورد خدمات نيز متفاوت است مثلاً افراد در مورد کيفيت کفش ورزشی ممکن است نظرات متفاوتی را ارائه دھند. كيفيت عبارت است از مجموعه خصوصيات و ويژگيهاي يك محصول يا خدمت كه در برگيرنده توانايي آن در برآوردن نيازھاي تلويحي و معين باشد نيازھاي معين توسط قرارداد مشخص شده و محدوديت ناميده مي شوند ولي نيازھاي تلويحي تابعي از بازار ھستند اين نيازھا بايد شناخته و تعريف شده آنها را شاخص می ناميم و شامل موارد ايمني ، قابليت اطمينان ، قابليت دسترسي ، تعميرپذيري ، قابليت استفاده ، قيمت و محيط مي باشند .

فهرست :  

مفهوم کيفيت

خواستگاه کيفيت

پيشينه و تاريخچه مديريت كيفيت جامع و سير تحول آن

  (TQM) مفهوم مديريت کيفيت جامع

مفهوم فلسفه مديريت کيفيت جامع از نگاه صاحبنظران

ارتباط کيفيت و مديريت ھزينه استراتژيک

مديريت کيفيت جامع چيست

اصول مديريت کيفيت جامع (فراگير)

تأکيد بر رضايت مشتری

مفهوم مشتری

تلاش در جهت بهبود مستمر

کايزن و مديريت

مفهوم کايزن

چند مثال از کايزن

ضرورت درگيرشدن کامل نيروی کار

  ( PDCA ) چرخه دمينگ

پشتيبانی و درگير شدن فعال مديريت ارشد

استفاده از معيارھای روشن و قابل اندازه گيری

شناسايی دست آوردھای کيفيت در زمان مقرر

آموزش مستمر مديريت کيفيت جامع

  TQM دستور العمل اجرای

تشکيل ستاد و شورای کيفيت

اجرای برنامه ھای آموزش کيفيت مديران اجرايی

اجرای حسابرسی کيفيت

تجزيه و تحليل انحرافات کيفيت

تدوين طرح ھای بهبود کيفيت استراتژِيک

اجرای برنامه ھای مبادله و آموزش کارکنان

تشکيل گروه کيفيت

ايجاد يک سيستم اندازه گيری و استقرار ھدف ھا

تجديد نظر در سيستم ھای پرداخت،ارزش يابی و شايسته سالاری

تجديد نظر در فروشندگان خارجی مواد و کالا به واحد تجاری

بررسی وتجديد نظر در مجموعه فرآيند

انواع معيارھای مطابقت با کيفيت

معيار مطابقت در يک دامنه

معيار مطابقت کيفيت قطعی

تايع ضايعات کيفيت تاگوچی

مقايسه معيار کيفيت در يک دامنه و معيار مطابقت کيفيت قطعی

تابع زيان کيفيت تاگوچی

زيان کل و زيان متوسط

به کارگيری تابع زيان برای تعيين دامنه کيفيت

ھزينه ھای کيفيت

ھزينه ھای مطابقت و عدم مطابقت با کيفيت

مدل کوه يخ

  BSC روش

گزارشگری ھزينه ھای کيفيت

مشکل يابی کيفيت

طوفان زدايی ذھنی

نمودار علت و معلول

مديريت کيفيت جامع در سازمانهای خدماتی

ارتباط کيفيت جامع و بهره وری

مديريت کيفيت جامع و ھزينه يابی بر مبنای ھدف

سيستم توليد بهنگام و مديريت کيفيت جامع

چالش مديريت کيفيت جامع دربرابر حسابدار مديريت

منابع


خرید و دانلود مقاله هزینه یابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع TQM
:: برچسب‌ها: مقاله , هزینه , یابی , کیفیت , و , مدیریت , کیفیت , جامع ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دانلود تحقیق كاهش نرخ سود (بهره) بانکی و اثر آن بر میزان سرمایه گذاری در ایران


عنوان مقاله: كاهش نرخ سود (بهره) بانکی و اثر آن بر میزان سرمایه گذاری در ایران
قالب فایل: WORD
تعداد صفحات: 12 صفحه

* بخشی از ابتدای مقاله:
کندی روند سرمایه گذاری ، نبود قوانین کار آمد و بروز شده در ایران و همچنین تورم بیش از اندازه و رشد نقدینگی که در سالهای اخیر رشد فزایده ای نیز داشته است و همچنین افزایش فعالیتهای واسطه گری و نبود بازار سرمایه کار آمد ما را بر آن داشت تا بررسی هرچند کوتاه در خصوص عوامل بروز چنین مشکلاتی را در جامعه ایران اسلامی داشته باشیم در این مقال سعی شده با تحقیق کتابخانه ای کتب مختلف اقتصاد خرد و کلان ارتباط آن با حسابداری ملی و کاربرد آنها می توان مطالبی نو را در این مقطع زمانی که ما در آن قرار داریم در جهت بهبود اقتصاد کشور ارائه نماییم.

يكي از مهمترين مطالبي كه مي توان درباره پول گفت اين است كه پول ارزش زماني دارد و قيمت آن را بهره تعيين مي كند . اما قبل از آنكه راجع به بهره و نرخ آن صحبت كنيم بهتر است تفاوت بين بهره و سود را بدانيم :

سود ما به التفاوت درآمد از هزينه است . به عنوان مثال بابت توليد كالايي هزينه مي كنيد و سپس آن هزينه را از درآمد فروش كالا كم مي كنيد و آن چه مي ماند سود است .

در حالي كه بهره عبارت است از وام دادن يا قرض دادن پول با شرط دريافت مازاد به ازاء قرض ، مهم نيست كه كم يا زياد باشد ، اين بهره است . بهره يكي از اجزاء هزينه است و با سود فرق دارد ، سود ناشي از يك فعاليت اقتصادي و ما به التفاوت در آمد و هزينه است .

پس بهتر است وقتي صحبت از كاهش نرخ سود بانكي مي كنيم از واژه ی کاربردی آن كه همان نرخ بهره است استفاده كنيم .

براساس تئوری های اقتصادی نرخ بهره بايد متناسب با نرخ تورم يا همان افزايش شاخص قيمت ها باشد ، اما چه عواملي باعث ايجاد تورم يا افزايش شاخص قيمت ها مي شود .

علل تورم را مي توان به دلايل ذيل بر شمرد :

الف – تورم ناشي از تقاضاي بيش از عرضه كل كه خود به دو دليل ممكن است در جامعه اي بوجود آيد :

الف – 1 تورم ناشي از فشار تقاضا به دليل واقعي

الف – 2 تورم ناشي از فشارتقاضا به دليل افزايش عرضه پول

ب - تورم ناشي از افزايش هزينه ها

ج – تورم بخشي

د – تورم ساختاري يا نهادي

با توجه به آنكه بحث ما راجع به كاهش نرخ بهره بانك و اثر آن بر ميزان سرمايه گذاري است تورمهاي ناشي از افزايش تقاضا كل كه مخارج سرمايه گذاري نيز از اجزاتقاضاي كل مي باشد و همچنين تورم ناشي از فشار تقاضا به دليل افزايش عرضه پول در ايران را مورد بررسي قرار مي دهيم .

ما مي دانيم كه افزايش در مخارج سرمايه گذاري عاملي است كه موجب افزايش تقاضاي كل مي شود . مخارج سرمايه گذاري ممكن است به دلايل گونا گوني افزايش يابد به طور مثال هر عاملي كه سبب افزايش سود انتظاري سرمايه گذاري شود باعث افزايش سرمايه گذاريها مي شود . مانند كاهش نرخ بهره بانكي ، بهبود تكنولوژي و يا خوشبيني سرمايه گذاران نسبت به آينده اقتصاد ، هر چند افزايش مخارج سرمايه گذاري به عنوان يكي از اجزاي تقاضاي كل باعث افزايش تقاضاي كل و به التبع افزايش تورم مي شود . اما اقتصاددانان معتقدند به دليل آنكه مخارج سرمايه گذاري باعث افزايش ظرفيت اقتصادي و به التبع افزايش ظرفيت مالي جامعه مي شود در آينده اي نزديك عرضه فراوان مي تواند با اين افزايش تقاضا رقابت كرده و تورم را به عقب  براند اما اين همه داستان نيست بلكه در قسمت بعدي بيشتر راجع به اين قضيه صحبت مي كنيم ...

خرید و دانلود دانلود تحقیق كاهش نرخ سود (بهره) بانکی و اثر آن بر میزان سرمایه گذاری در ایران
:: برچسب‌ها: سود بانکی , سرمایه گذاری , ایران , هزینه , کالا , تورم , شاخص قیمت ها , تقاضا , مخارج ,
:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 29 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 آموزش افزایش فالوور و لایک اینستاگرام به صورت نامحدود


آموزش افزایش فالوور و لایک اینستاگرام
به صورت نامحدود
کاملا تضمینی
دیگر نیاز نیست برای خرید فالورر هزینه های گزاف پرداخت کنید.
با خرید این محصول میتوانید خودتان درآمد کسب کنید وفالوور بفروشید.

خرید و دانلود آموزش افزایش فالوور و لایک اینستاگرام به صورت نامحدود
:: برچسب‌ها: فالوور , اینستاگرام , لایک , تضمین , فروش , درآمد , نامحدود , افزایش , هزینه , پرداخت , کسب , محصول ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC )


بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) در تعیین

قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی در بیمارستان بهبودی

 فایل آفیس شامل 26 صفحه فرمت داکس

مقدمه :
بیمارستان ها و دیگر سازمان های مراقبت سلامت ، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند . تمرکز زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمت و رقابت شدید از جمله عواملی هستند که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در روش های ارائه خدمت و نیز هزینه خدمات می نماید ( 1 ) . در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( 2 ) .هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالا ها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است ( 3 ) . هزینه یابی را می توان به صورت برآورد هزینه محصول نهایی تعریف کرد ( 4 ) . در سال های اخیر پیشرفت های زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد ( 5 ) . تورنی ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیت ها و مقاصد هزینه ای می داند ( 6 ) .
در این روش ، بر خلاف روش های هزینه یابی سنتی که هزینه ها را به 2 گروه ثابت و متغییر تقسیم می کردند ، هزینه ها به هزینه فعالیت ها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه در سطح موسسه تقسیم می شوند ( 7 ) . در واقع ، این روش با این 3 فرض که فعالیت ها ، منابع و در نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز فعالیت ها را به خود اختصاص می دهند طراحی شده است ( 8 ) . به عبارت دیگر فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابع می شوند ( 9 ) .
لذا این روش ، هزینه ها را به فعالیت ها برمبنای میزان به کارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد ( 6 ) . بدین صورت ، تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره هزینه محصولات است ( 9 ) .
ساختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو مرحله تشکیل شده است : مرحله اول شامل تخمین منابعی است که به طور مستقیم در طبقات هزینه ای محصول قرار نگرفته و متعلق به فعالیت های پشتیبانی هستند . در مرحله دوم نیز ، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد ( 5 ) .
هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، دارای مزایای زیادی است . برخی از این مزایا شامل هدف گیری کاهش هزینه ها ( 10 ) ، سنجش عملکرد ( 11 ) ، هدایت تصمیم گیری ها ( 12 ) و کمک به بودجه بندی درست است ( 13 ) . همچنین ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت از طریق فراهم کردن اطلاعات مالی و غیر مالی درباره فعالیت ها و مقاصد هزینه ای به شناسایی مشکلات و ایجاد راه حل ها و فرصت های جدید کمک بسیاری می کند ( 9 ) . هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه هزینه تولید بسیار دقیق تر از روش های سنتی عمل کرده و بینشی دقیق درباره فرآیند تولید ، نقاط هزینه زا و تخصیص بهینه منابع به دست می دهد ( 4 ) . همچنین ، این روش با به کارگیری مفهوم مقاصد هزینه ای انعطاف پذیری خوبی ایجاد کرده و می تواند در شناسایی هزینه تولید محصولات در دراز مدت و به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری مدیریتی در سطح راهبردی به کار رود ( 14 ) . علاوه بر این ثابت شده است که ویژگی های ساختاری این روش هزینه یابی به طور معناداری بر ابعاد کیفیت اطلاعات هزینه ای تأثیر مثبت دارد ( 15 ) .
در عین حال ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت با ایجاد دانش بهتر برای تصمیم گیری ، فراتر از یک مکانیسم جمع آوری اطلاعات عمل کرده و به یادگیری سازمانی نیز کمک می کند ( 16 ) . لذا این روش ، توجه زیادی را در صنعت و محیط های دانشگاهی به خود جلب کرده ( 4 ) ، مطلوبیت آن به شیوه های گونا گون اثبات شده ( 17 ) و در سال های گذشته مقالات زیادی درباره جنبه های مختلف آن منتشر شده است که از جمله آن ها می توان به مقالات هوندال ( 18 ) ، کوکینز ( 19 ) ، جوشی ( 20 ) و شینویس( 21 )اشاره کرد . همچنین در سال های گذشته روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت به صورت عملی برای هزینه یابی بسیاری از بخش ها شامل بخش های آموزشی ، مراقبت های سلامتو خدمات مالی به کار رفته است ( 8 ) که از جمله آن ها می توان به پژوهش های موستاک در صنعت خدمات مالی ( 22 ) گوناسکاران و همکاران در برخی شرکت های تجاری بلژیک و هلند ( 23 ) دالسی در صنعت هتلداری ترکیه ( 24 ) نواک و همکاران در کتابخانه های دانشگاهی آمریکا ( 25 ) ، عبدالمجید در شرکت های بین المللی مالزی ( 26 ) ، رانگ روی دو و همکاران در صنعت نساجی تایلند ( 27 ) ، برایان ایر در بیمارستان وسترن پارک شفیلد انگلستان ( 1 ) نصیری پور و همکاران در بیمارستان ولی عصر ( عج ) تهران ( 28 ) و بهرامی و همکاران در بیمارستان شهید صدوقی یزد ( 29 ) اشاره کرد . با توجه به اهمیت هزینه یابی صحیح خدمات به منظور کاهش هزینه ها و پتانسیل مطلوب روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در پژوهش حاضر تلاش شده است که هزینه خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان بهبودی با استفاده از این روش محاسبه گردد .


خرید و دانلود بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC )
:: برچسب‌ها: بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) , روش هزینه یابی , فعالیت , ABC , بکار گیری روش هزینه یابی , هزینه یابی , هزینه , بر مبنای فعالیت ABC , بر مبنای ABC , روش هزینه یابی بر مبنای ABC , رو ش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC , بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC ,
:: بازدید از این مطلب : 26
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 هزینه یابی بر مبنای فعالیت


---

خرید و دانلود هزینه یابی بر مبنای فعالیت
:: برچسب‌ها: هزینه , یابی , بر , مبنای ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقاله پیرامون هزینه سرمایه


شرح مختصر : تصميم گيري و قضاوت در مناسب ترين شيوه سرمايه گذاري باهدف بيشينه سازي ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسيار مهم  در حوزه مديريت مالي است.  براي دستيابي به هدف فوق افزايش عايدات حاصل از سرمايه گذاريها و كمينه نمودن سرمايه دو راهكار مناسب تلقي ميگردد. بر همين اساس اطلاع از هزينه سرمايه همواره در تصميمات شركتي نقش اساسي داشته است. دستيابي به نرخ هزينه مناسب در تعيين تركيب بهينه ساختار مالي شركت ها و به ويژه در كسب بهترين نتايج حاصل از عمليات به شكل سود آوري و افزايش قيمت سهام از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. تحقيقات متعددي در خصوص نقش انتخاب خط مشي هاي مناسب با هدف كمينه نمودن هزينه سرمايه در كسب بهترين نتايج عمليات را صورت گرفته است. (ايسلي مائورين 2001) بطوريكه نتايج حاصله از آن بيانگر اين موضوع است كه در صورت عدم تغيير ريسك و فزوني بازده سرمايه گذاري بر هزينه سرمايه موجبات افزايش ثروت سهامداران پديد مي آيد و مازاد نرخ بازده سرمايه گذاري بر هزينه سرمايه منجر به تحصيل بازده اضافي براي سهامداران خواهد بود كه اين بازدهي در صورت عدم وجود نوع خاصي از سهامداران ممتاز متعلق به سهامداران عادي خواهد بود. لذا به بيان ساده نرخ هزينه سرمايه حداقل نرخ بازدهي است كه با دستيابي به آن ارزش شركت تغيير نمي كند. و مديران به عنوان نمايندگان صاحبان سهام بايد تلاش نمايند ساختار سرمايه شركت را به گونه اي تنظيم كنند كه هزينه سرمايه شركت حداقل و در نتيجه ارزش شركت و ثروت سهامداران حداكثر گردد. تقريبا در اكثر تصميم هاي مديريتي و مالي هزينه سرمايه از عوامل مهم و موثر به شمار مي آيد. تعریف بازاریابی الکترونیک

فهرست:

مقدمه

واژه و مفهوم سرمايه

توضيحي در خصوص تفسير هزينه سرمايه

ميانگين موزون هزينه سرمايه

تعاريف هزينه هاي سرمايه و دسته بندي هزينه سرمايه

هزينه سرمايه واقعي

مفهوم هزينه سرمايه چيست؟

مفهوم ديگر از هزينه سرمايه تحت عنوان هزينه سرمايه ضمني

چارچوب نظري مفهوم هزينه سرمايه

تخمين هزينه سرمايه سهام با استفاده از مدل قيمت گذاري داراي سرمايه

روش ديگر روش بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ريسك

هزينه سرمايه سهام

هزينه بدهي و ساختار سرمايه

روشهاي متفاوت تعيين ميانگين هزينه سرمايه

كاربردهاي مفهوم هزينه سرمايه

شيوه برخورد با مسئله تخمينهاي نادقيق

نتيجه گيري

خرید و دانلود مقاله پیرامون هزینه سرمایه
:: برچسب‌ها: مقاله , پیرامون , هزینه ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقاله بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC


شرح مختصر : هزینه یابی و تجزیه و تحلیل هزینه ها ، ابزاری مدیریتی است که می تواند مدیران را در دستیابی به داده های بایسته برای تصمیم گیری های آگاهانه تر در رابطه با سرمایه گذاری برای اقدامات و زیر ساختارها یاری دهد . هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات رادیولوژی بیمارستان بهبودی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال ۱۳۹۱ بوده است .

مواد و روش پژوهش : مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی است که به صورت مقطعی و گذشته نگر اجرا شده است . داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با مسئولین بیمارستان و واحدهای ذیربط ، مشاهده فعالیت های بخش رادیولوژی و بررسی مدارک و دفاتر موجود در بخش و واحدهای اداری و پشتیبانی جمع آوری گردید . سپس ، قیمت تمام شده بخش رادیولوژی با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و با به کارگیری نرم افزار Excell محاسبه شد .

یافته ها : بررسی های انجام شده نشان می دهد که کل هزینه ها و درآمد اختصاصی بخش ، به ترتیب ، مبلغ ۳۰۴۸۱۳۷۰۸۴۰ ریال و ۲۹۳۵۳۹۸۲۲۱۹ ریال است هزینه واحد خدمت بخش رادیولوژی نیز ۱۴۶۹۹۷۳٫۵۱ ریال محاسبه شده است .

نتیجه گیری : بر اساس یافته های پژوهش می توان از طریق بهبود عملکرد ، به خصوص اصلاح اقدامات مدیریت منابع انسانی و نیز استانداردسازی مصرف به منظور کاهش هزینه های مصرفی ، قیمت تمام شده خدمات را کاهش داد .

فهرست :

سوابق پژوهش

پژوهش های داخل کشور

پژوهش های خارج کشور

قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی

قلمرو مکانی

سوال پژوهش

مواد و روش پژوهش

یافته ها

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع


خرید و دانلود مقاله بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC
:: برچسب‌ها: مقاله , بکارگیری , روش , هزینه , یابی , بر , مبنای , فعالیت ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 8 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت


---

خرید و دانلود مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت
:: برچسب‌ها: مقاله , هزینه , یابی , بر , مبنای ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 آموزش تصویری ساخت چت روم بدون هیچ هزینه ای


ویدیوی اموزش ساخت چت روم بدون هیچ هزینه ای.اموزش استفاده از پنل مدیریت.آموزش به صورت تصویری و متنی.دارا بودن تمام برنامه ها برای نصب چت روم
در یک ساعت صاحب چت روم رایگان برای خود باشید

خرید و دانلود آموزش تصویری ساخت چت روم بدون هیچ هزینه ای
:: برچسب‌ها: آموزش , تصویری , ساخت , چت , روم , بدون , هیچ , هزینه ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 تخمین هزینه احداث آبنما


---

خرید و دانلود تخمین هزینه احداث آبنما
:: برچسب‌ها: پروژه , تحقیق , آبنما , هزینه ,
:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پاورپوینت سیستم هزینه یابی(رشته حسابداری)


سيستم‌هاي هزينه‌يابي در100اسلاید قابل ویرایش برخي از توليد کنندگان قبل از سفارش مشتري توليد نمي‌کنند. اين محصولات داراي ويژگي‌هاي خاص خود هستند. يا ممکن است آنها فضاي کافي و يا پول کافي براي انبار کردن نداشته باشند. و يا در نظر داشته باشند امکانات را به نحو بهينه استفاده کنند و از رکود آنها جلوگيري نمايند.

خرید و دانلود پاورپوینت سیستم هزینه یابی(رشته حسابداری)
:: برچسب‌ها: پاورپوینت , سیستم , هزینه , یابی(رشته ,
:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکتها


این پایان نامه در مورد هزینه بازریابی بر  امور شرکت و سود و درماد خال
ص شرکتها میباشد


خرید و دانلود پایان نامه اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکتها
:: برچسب‌ها: پایان , نامه , اثر , هزینه , های , بازاریابی , بر , فروش , خالص ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 ایده های میلیونی برای شروع یک کسب و کار میلیونی فیزیکی با کمترین سرمایه اولیه


برای اولین بار در ایران...

مجموعه نزدیک به ۱۰۰ ایده ناب برای شروع یک کسب و کار فیزیکی میلیونی با کمترین سرمایه اولیه

آموزش اصول فروش محصولات و بازاریابی و تبلیغات و ایده هایی ناب برای رونق هر چه بیشتر کسب و کارتان که قطعا در رونق کسب و کارتان به شما کمک خواهند کرد

کتابی که میتواند هر کسی را با هر اندازه نبوغ و استعداد به یک میلیونر و ایده پرداز حرفه ای تبدیل کند.

آموزش اصول روانشناسی و موفقیت در کسب وکارتان

همه و همه فقط در یک کتاب

با قیمت باور نکردنی ۱۰ هزار تومان ...

امروز باید گامی شجاعانه برداید تا فردا به اوج آرزوهایتان دست یابید...

اینک با خرید این کتاب گامی مهم در جهت رشد اقتصادی زندگیتان بر خواهید داشت...

خرید و دانلود ایده های میلیونی برای شروع یک کسب و کار میلیونی فیزیکی با کمترین سرمایه اولیه
:: برچسب‌ها: ایده , کسب و کار , میلیونر , میلیونی , طرح , پروژه , کار , پول , ثروت , موفقیت , آینده , امید , راز , رمز , میلیون , ایده پرداز , درآمد , سرمایه , هزینه , زیاد , پولدار , ثروتمند , توجیه , توجیهی , خودساخته , کسب ثورت , کسب ثروت , کسب پول , درآمد بالا , درآمد میلیونی , میلیاردر , میلیاردر ها , میلیاردرها , میلیارد , تومان , ریال , دلار , یورو , اسکناس , نقد ,
:: بازدید از این مطلب : 30
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 تحقیق (برآورد هزینه و قیمت)


---

خرید و دانلود تحقیق (برآورد هزینه و قیمت)
:: برچسب‌ها: تحقیق , (برآورد , هزینه , و ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقاله پیرامون هزینه سرمایه


شرح مختصر : تصميم گيري و قضاوت در مناسب ترين شيوه سرمايه گذاري باهدف بيشينه سازي ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسيار مهم  در حوزه مديريت مالي است.  براي دستيابي به هدف فوق افزايش عايدات حاصل از سرمايه گذاريها و كمينه نمودن سرمايه دو راهكار مناسب تلقي ميگردد. بر همين اساس اطلاع از هزينه سرمايه همواره در تصميمات شركتي نقش اساسي داشته است. دستيابي به نرخ هزينه مناسب در تعيين تركيب بهينه ساختار مالي شركت ها و به ويژه در كسب بهترين نتايج حاصل از عمليات به شكل سود آوري و افزايش قيمت سهام از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. تحقيقات متعددي در خصوص نقش انتخاب خط مشي هاي مناسب با هدف كمينه نمودن هزينه سرمايه در كسب بهترين نتايج عمليات را صورت گرفته است. (ايسلي مائورين 2001) بطوريكه نتايج حاصله از آن بيانگر اين موضوع است كه در صورت عدم تغيير ريسك و فزوني بازده سرمايه گذاري بر هزينه سرمايه موجبات افزايش ثروت سهامداران پديد مي آيد و مازاد نرخ بازده سرمايه گذاري بر هزينه سرمايه منجر به تحصيل بازده اضافي براي سهامداران خواهد بود كه اين بازدهي در صورت عدم وجود نوع خاصي از سهامداران ممتاز متعلق به سهامداران عادي خواهد بود. لذا به بيان ساده نرخ هزينه سرمايه حداقل نرخ بازدهي است كه با دستيابي به آن ارزش شركت تغيير نمي كند. و مديران به عنوان نمايندگان صاحبان سهام بايد تلاش نمايند ساختار سرمايه شركت را به گونه اي تنظيم كنند كه هزينه سرمايه شركت حداقل و در نتيجه ارزش شركت و ثروت سهامداران حداكثر گردد. تقريبا در اكثر تصميم هاي مديريتي و مالي هزينه سرمايه از عوامل مهم و موثر به شمار مي آيد. تعریف بازاریابی الکترونیک

فهرست:

مقدمه

واژه و مفهوم سرمايه

توضيحي در خصوص تفسير هزينه سرمايه

ميانگين موزون هزينه سرمايه

تعاريف هزينه هاي سرمايه و دسته بندي هزينه سرمايه

هزينه سرمايه واقعي

مفهوم هزينه سرمايه چيست؟

مفهوم ديگر از هزينه سرمايه تحت عنوان هزينه سرمايه ضمني

چارچوب نظري مفهوم هزينه سرمايه

تخمين هزينه سرمايه سهام با استفاده از مدل قيمت گذاري داراي سرمايه

روش ديگر روش بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ريسك

هزينه سرمايه سهام

هزينه بدهي و ساختار سرمايه

روشهاي متفاوت تعيين ميانگين هزينه سرمايه

كاربردهاي مفهوم هزينه سرمايه

شيوه برخورد با مسئله تخمينهاي نادقيق

نتيجه گيري

خرید و دانلود مقاله پیرامون هزینه سرمایه
:: برچسب‌ها: مقاله , پیرامون , هزینه ,
:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 16 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 عنوان بررسی اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی : مطالعه موردی ایران


عنوان
بررسی اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها
در دوران بحران مالی : مطالعه موردی ایران

فهرست مطالب
چکیده ...................................................................................................................... 1
................................................................................................. 2
- -1 1 مقدمه ............................................................................................................ 3
1 - 2 - بیان مسئله ...................................................................................................... 4
1 - 3 - ضرورت انجام پژوهش .......................................................................................... 8
1 - 3 - 1 - فرضیه های پژوهش ..................................................................................... 10
1 - 4 - هدف تحقیق .................................................................................................. 10
1 - 5 - روش انجام تحقیق ............................................................................................ 11
1 - 5 - 1 روش تحقیق: - .......................................................................................... 11
1 - 5 - 2 جامعه : - ................................................................................................ 12
1 - 5 - 3 نمونه ها تحقیق: - ...................................................................................... 12
1 - 6 - روش گرد آوری اطلاعات و داده ها ......................................................................... 13
1 - 7 - تعاریف و مفاهیم .............................................................................................. 13
فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق ................................................................ 16
2 - 1 مقدمه : - ........................................................................................................ 17
2 - 2 ادبیات تحقیق : - .............................................................................................. 17
2 - 2 - 1 عوامل موثربر فروش شرکتها : - ........................................................................ 17
2 - 2 - 2 نظریات بودجه بازاریابی و هزینه های بازاریابی و فروش – ......................................... 23
2 - 2 - 3 نظرات تاثیرات بحران های اقتصادی جهانی و بازاریابی - ........................................... 32
2 - 3 پیشینه تحقیق - ............................................................................................... 43
2 - 3 - 1 مروری بر مطالعات خارجی - ............................................................................ 43
2 - 3 - 2 مروری بر مطالعات داخلی - ............................................................................. 53
2 - 4 خلاصه فصل – ................................................................................................. 58
فصل سوم : شیوه اجرایی تحقیق و تدوین مدل ............................................................... 62
3 - 1 مقدمه : - ........................................................................................................ 63
3 - 2 روشهای اقتصاد سنجی مورد مطالعه در پژوهش - ......................................................... 64

1 2 3 داده های پانل )تابلویی ( - - - .............................................................................. 64
3 - 3 داده های تابلویی ایستا ) استاتیک ( - ..................................................................... 66
3 - 3 - 1 آزمون - قابلیت برآورد الگو به صورت پانل ............................................................ 66
3 - 3 - 2 اثرات - ثابت و اثرات تصادفی ............................................................................ 68
3 - 3 - 3 آزمون هاسمن - .......................................................................................... 71
3 - 3 - 4 مدل داده های تابلویی ایستا - .......................................................................... 73
3 - 4 داده های تابلویی پویا - ....................................................................................... 73
3 - 4 - 1 آزمون والد - ............................................................................................. 76
3 - 4 - 2 معرفی مدل و شرح متغیر ها - ....................................................................... 77
3 - 4 - 3 مدل داده های پانل پویا - ............................................................................... 78
3 - 5 خلاصه - فصل .................................................................................................. 80
فصل چهارم :برآورد مدل و تحلیل نتایج ........................................................................ 82
4 - 1 مقدمه : - ........................................................................................................ 83
4 - 2 برآورد - مدل به روش داده های پنل ایستا .................................................................. 84
4 - 2 - 1 بررسی آزمون - F لیمر و آزمون هاسمن .............................................................. 84
4 - 2 - 2 تخمین - مدل پانل ایستا و تفسیر نتایج ............................................................... 86
4 - 3 برآورد - مدل به روش داده های پنل پویا )داینامیک پنل دیتا ( ......................................... 88
4 - 3 - 1 آزمون والد - .............................................................................................. 89
4 - 3 - 2 برآورد مدل و تفسیر نتایج - ........................................................................... 89
فصل پنجم : نتیجه گیری ......................................................................................... 96
5 - 1 مقدمه - .......................................................................................................... 97
5 - 2 مروری - بر خطوط کلی پژوهش ............................................................................. 97
5 - 3 نتایج - آزمون فرضیه ها ........................................................................................ 98
5 - 3 - 1 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول : - ...................................................................... 98
5 - 3 - 2 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم : - ...................................................................... 98
5 - 3 - 3 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول : - ..................................................................... 99
5 - 3 - 4 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم : - ................................................................... 100

5 - 4 - نتیجه گیری کلی تحقیق ................................................................................. 100
5 - 5 - پیشنهادات .................................................................................................. 101
فهرست منابع ومأ خذ ................................................................................................ 102
ده
با تو جه به شتاب روند جهانی و بحران های اقتصادی جهانی كه كلیه كشور ها را بصورت مستقیم و غیر
مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد عبور از بحران برای شركتها از اهمیت بالایی برخوردار است لذا یکی از
راه های برون رفت از بحران ، مدیریت بر هزینه های بازاریابی است . در این پژوهش تاثیرات هزینه های
بازاریابی بر فروش خالص شركتها طی دوران بحران مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج مطالعه با
استفاده از داده های اخذ شده از 25 شركت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1391 - 1381 و
با استفاده از روش اقتصاد سنجی پنل پویا ، بیانگر تاثیر قابل توجه هزینه های بازاریابی بر فروش خالص
شركتها به عنوان متغیر عملکرد بازار میباشد لذا برآورد ها نشان داد با هزینه كرد یک ریال درامور بازاریا
بی ، منجر به افزایش فروشی معادل 58 ریال شده و حتی در دوران بحران اقتصادی جهانی این رقم معادل
26 ریال می باشد .
بنابراین یافته های پژوهش نشان می دهد در دوران بحران های مالی و اقتصادی ، با وجود كاهش رابطه
معنی دار و تاثیر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شركتها ، هزینه های بازریابی اثرگذارترین متغیر بر
متغیر عملکردی فروش خالص شركتها می باشد .
كلمات كلیدی: بحران مالی ، هزینه های بازریابی ،فروش خالص ،پنل پویا


خرید و دانلود عنوان بررسی اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی : مطالعه موردی ایران
:: برچسب‌ها: عنوان , بررسی , اثر , هزینه , های , بازاریابی , بر , فروش , خالص , شرکت , ها , در , دوران , بحران , مالی , : , مطالعه , موردی ,
:: بازدید از این مطلب : 25
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 طرح کسب و کار عالی تحت عنوان «طرح تولید MDF با روکش ملامینه»


طرح کسب و کار تحت عنوان «طرح تولید MDF با روکش ملامینه» - 240 صفحه

طبق نتایج این طرح، به طور خلاصه طرح تولید MDF ملامینه در کشور چنانچه با سرمایه گذاری و مدیریت مناسب و حمایت همه جانبه از آن، اجرایی شود نه تنها برای سرمایگذاران و مدیران و حامیان آن سودمند خواهد بود، بلکه موجب رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و کاهش میزان واردات و در نتیجه کاهش میزان وابستگی اقتصادی نیز خواهد شد.

راه اندازی این واحد باعث تکمیل شدن زنجیره تولید M.D.F شده و تنوع مصرف برای استفاده کنندگان و ایجاد تناسب در تولید و مصرف را به دنبال دارد. تکمیل زنجیره تولید منجر به رونق اقتصادی و توسعه اشتغال می شود.


خرید و دانلود طرح کسب و کار عالی تحت عنوان «طرح تولید MDF با روکش ملامینه»
:: برچسب‌ها: سود , طرح , طرح توجیهی , طرح کسب و کار , کسب و کار , طرح تولید , تولید , ام دی اف , MDF , طرح تولیدی , طراحی ایجاد صنایع , کارخانه , سهم بازار , پیش بینی تقاضا , ظرفیت , بهره برداری , سرمایه , تقاضا , عرضه , تحلیل بازار , هزینه , روکش ملامینه , ملامینه , پیش بینی , چوب ,
:: بازدید از این مطلب : 29
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 فایل پاورپوینت هزینه یابی برمبنای فعالیت


محصول فوق دارای48 اسلاید

خرید و دانلود فایل پاورپوینت هزینه یابی برمبنای فعالیت
:: برچسب‌ها: فایل , پاورپوینت , هزینه , یابی , برمبنای ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پاورپوینت هزینه یابی برمبنای فعالیت - حسابداری ارشد


پاورپوینت مربوط به هزینه یابی برمبنای فعالیت- رشته حسابداری- کارشناسی ارشد

خرید و دانلود پاورپوینت هزینه یابی برمبنای فعالیت - حسابداری ارشد
:: برچسب‌ها: پاورپوینت , هزینه , یابی , برمبنای , فعالیت , - , حسابداری ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6341 صفحه بعد