نوشته شده توسط : زپو

 فلش کارت قانون مدنی


مزایای استفاده از فلش کارت قانون :

1-    صرفه جویی در زمان و جلوگیری از تکرار های غیر ضروری

2-     مسلط شدن بر مواد قانون با استفاده از تکنیک لایتنر

3-    امکان یادداشت برداری نکات مهم هر ماده در پشت کارت

4-    امکان مطالعه تطبیقی مواد مرتبط

5-   و ...


توصیه می شود پس از دریافت فایل PDF  مجموعه فلش کارت قانون، ابتدا یک صفحه را بر روی برگه A4  و برگه A3 پرینت نموده و هر کدام برایتان مناسب بود، بقیه صفحات را به همان صورت پرینت نمایید.



خرید و دانلود فلش کارت قانون مدنی




:: برچسب‌ها: وکالت , وکالت96 , قضاوت , حقوق , قانون , فلش کارت , قانون مدنی , قانون تجارت , آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری , مجازات , قضاوت96 ,
:: بازدید از این مطلب : 60
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 جزوه آیین دادرسی کیفری بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی




خرید و دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی




:: برچسب‌ها: جزوه , آیین , دادرسی , کیفری , بر , اساس , قانون , جدید , مجازات ,
:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 5 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شكنجه و مجازات 33 ص




خرید و دانلود شكنجه و مجازات 33 ص




:: برچسب‌ها: شكنجه , و , مجازات , 33 ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب محشای قانون مجازات اسلامی


انتشارات دانشگاه رشته حقوق 

خرید و دانلود کتاب محشای قانون مجازات اسلامی




:: برچسب‌ها: کتاب , محشای , قانون , مجازات ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کارتحقیقی 2 عنوان تحقیق : بررسی مجازات اعدام وتاثیرات آن در پیشگیری از جرم در حقوق موضوعه ایران


کارتحقیقی 2
عنوان تحقیق : بررسی مجازات اعدام وتاثیرات آن در پیشگیری از جرم در حقوق
موضوعه ایران



فهرستتحلیلی مطالب
عنوان صفحه
چکیده )فارسی( 5
1 ) مقدمه 6
2 ) فصل اول: سیر تاریخی مجازات اعدام )دیدگاه های نظری، مکاتب، ادیان( 8
مبحث اول: نظرات فلاسفه یونان باستان در مورد مجازات اعدام 8
گفتار اول : ارسطو 8
گفتار دوم: افلاطون 8
گفتار سوم: سقراط 9
مبحث دوم: حق حیات و مجازات اعدام در ادیان مختلف اسلامی 11
گفتار اول: دین یهود 11
الف( جرائم مستوجب اعدام 11
ب( شیوه های اجرای اعدام 12
گفتار دوم: مسیحیت 13
گفتار سوم: زردتشت 13
گفتار چهارم: اسلام 14
مبحث سوم: دیدگاه مکاتب مشهور حقوق جزا 15
گفتار اول: مکتب کلاسیک 15
2
گفتار دوم: مکتب نئوکلاسیک 15
گفتار سوم: مکتب تحقیقی )اثباتی( 16
گفتار چهارم: مکتب دفاع اجتماعی 17
گفتار پنجم: مکتب نفی حقوق جزا 17
فصل دوم: ادله موافقین و مخالفین مجازات اعدام 18
گفتار اول: ادله موافقین مجازات اعدام 18
1 ) مشروعیت مجازات اعدام از نظر فلسفی 18
2 ) اعدام تضمین کننده ی عدالت است. 19
3 ) اعدام و ایجاد ارعاب از ارتکاب جرم در مجرمین بالقوه 19
4 ) پیشگیری ازتکرار جرم 20
5 ) دفاع مشروع 20
6 ) مجازات اعدام پایه و اساس اقتدار هر حکومتی 21
7 ) مجازات اعدام دارای سابقه ی طولانی است 22
8 ) مجازات اعدام ازدستورهای کتاب مقدس می باشد 22
9 ) ارزش انسان ها و اصل برابری مجازات ها 22
گفتار دوم: ادله مخالفین مجازات اعدام 23
1 ) عدم مشروعیت مجازات اعدام از نظر فلسفی 23
2 ) غیرعادلانه بودن مجازات اعدام 23
3
3 ) محکوم کردن یک فرد به اعدام، چیزی جز قتل نیست و جامعه نبایدد قاتدل
باشد. 24
4 ) مجازات اعدام، مجازاتی بی اثر است. 24
5 ) مجازات اعدام، مجازاتی غیرقابل جبران و برگشت ناپذیر است. 25
6 ) هدف مجازات باید اصلاح بزهکدار باشدد و بدا اعددام بزهکدار کسدی را کده
می توانستیم اصلاح کنیم از بین برده ایم. 25
7 ) بسیاری از جرایم مستوجب اعدام عملاً توسط کسانی صورت می گیرد که فاقدد
تعادل قوای روانی هستند و به این سبب محکوم به مرگ نمی شوند. 26
8 ) جامعه مقصر اصلی است. 26
9 ) اعدام و اعمال تبعیض در اجرای آن 26
10 (اعدام و عدم توجه به عوامل اجتماعی مجرم 27
11 (اثر سوء اعدام بر خانواده مجرم 27
گفتار سوم: نظرات مشترک موافقین و مخالفین 27
1 ) اجرای

خرید و دانلود کارتحقیقی 2 عنوان تحقیق : بررسی مجازات اعدام وتاثیرات آن در پیشگیری از جرم در حقوق موضوعه ایران




:: برچسب‌ها: کارتحقیقی , 2 , عنوان , تحقیق , : , بررسی , مجازات , اعدام , وتاثیرات , آن , در , پیشگیری , از , جرم , در , حقوق , موضوعه ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 عنوان : مبانی، احکام و مصادیق جرم خیانت در امانت از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی


فهرست مطالب

عنوان : مبانی، احکام و مصادیق جرم خیانت در امانت از دیدگاه  فقه و قانون مجازات اسلامی

چکیده  ....................................................................................................... 1

فصل اول : کلیات تحقیق.................................................................................. 2

1-1 مقدمه ...................................................................................................3

1-2 بیان مسئله .............................................................................................5

1-3 سئوالات تحقیق........................................................................................7

1-4 فرضیه های تحقیق....................................................................................7

1-5 اهمیت موضوع .......................................................................................8

1-6 هدف تحقیق ............................................................................................8

1-7 پیشینه پژوهش ........................................................................................8

1-8 روش تحقیق ...........................................................................................9

1-9 ساختار تحقیق .........................................................................................9

1-10 تعریف اصطلاحات ................................................................................9

فصل دوم : مفاهیم و تعاریف..............................................................................10

2-1 تعریف جرم خیانت در امانت ......................................................................11

2-1-1 مفهوم خیانت........................................................................................11       

2-1-2 مفهوم لغوی خیانت ...............................................................................11

2-1-3 مفهوم حقوقی خیانت..............................................................................12        

2-1-4 مذمت خیانت در آیات و روایات...............................................................14

2-2 مفهوم امانت ..........................................................................................15

2-2-1 مفهوم لغوی امانت................................................................................16

                                                                   (ح)

2-2-2 مفهوم فقهی امانت ....................................................................................16

2-2-3 مفهوم حقوقی امانت ................................................................................. 18

2-3 پیشینه تاریخی و سیر تحولات تاریخی جرم خیانت در امانت ..................................19

فصل سوم : تحلیل و بررسی خیانت در امانت از منظر فقه ..........................................23

3-1ملاک و مبنای جرم انگاری خیانت در امانت        ...................................................... 24

3-2مبانی فقهی جرم خیانت در امانت......................................................................26

3-2-1آیات دال بر وجوب رد امانت ......................................................................27

3-2-2آیات دال  بر قبح خیانت در امانت        .................................................................31

3-2-3روایات ................................................................................................39

3-2-4عقل......................................................................................................42

3-3-1 تبیین ماهیت فقهی خیانت در امانت ..............................................................45

3-3-2 تقسیمات امانت........................................................................................45

3-3-3 امانتهای مادی.........................................................................................45

3-3-3-1 امانتهای مالکی....................................................................................45

3-3-3-2 امانتهای شرعی ..................................................................................47

3-3-3-3 امانتهای معنوی...................................................................................48

3-3-3-3-1نظرفقها درتعریف ازضمان..................................................................51      

3-3-3-3-2 قاعده استیمان...................................................................................53     

3-3-3-3-3 تعدی وتفریط ...................................................................................54

 

                                                     ( ط )

3-3-4 خیانت در قرآن کریم ..............................................................................55

3-3-5 خیانت شخص به خدا .............................................................................56

3-3-6 خیانت شخص به رسول خدا.....................................................................56        

3-3-7 خیانت شخص به شخص         .........................................................................57

3-3-8 مجازات جرم خیانت در امانت و نتیجه گیری ...............................................57

فصل چهارم :

جرمخیانت در امانت موضوع مواد 673و674 قانون مجازات اسلامی..........................59

4-1تبیین بررسی جرم خیانت در امانت موضوع ماده 673و674 قانون مجازات.............60

4-1-1 جرم خیانت در امانت،موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامی         ......................60

4-2 عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت ماده 673 قانون مجازات اسلامی...........60 

4-2-1 عنصر قانونی   ...................................................................................60

4-2-2 عنصر مادی    ...................................................................................63

4-2-2-1 رفتار مادی فیزیکی............................................................................63

4-2-2-2 موضوع جرم          ...................................................................................64

4-2-2-3 شرط سپرده شدن موضوع جرم به امین...................................................65

4-2-2-4 نتیجه مجرمانه..................................................................................66

4-2-3 عنصر روانی مجازات ماده 673 قانون مجازات اسلامی         ...............................68

 

 

                                                           (ی)

4-2-3-1 سوءنیت عام ...................................................................................68

4-2-3-2 سوءنیت خاص.................................................................................69

4-2-3-3 مجازات سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا        .........................................70

4-3 عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت در ماده 674 قانون مجازات اسلامی.....70

4-3-1 عنصر قانونی ....................................................................................71

4-3-2 عنصر مادی......................................................................................72

4-3-2-1 رفتار مادی فیزیکی ( اعمال مجرمانه ).................................................73

4-3-2-2موضوع جرم ................................................................................79

4-3-2-3 مال ..........................................................................................79

4-3-2-4  وسیله تحصیل مال.........................................................................82 

4-3-2- 5 تعلق مال به دیگری........................................................................82 

4-3-2-6 شرط سپرده شدن موضوع جرم به امین ...............................................87

4-3-2-7 نتیجه حاصله از رفتار یا اعمال مجرمانه...............................................94

4-3-3 عنصر روانی و مجازات در ماده 674 قانون مجازات اسلامی.......................96

4-3-3-1 عنصر روانی ................................................................................96

4-3-3-2 علم به موضوع ( علم به شرط مادی و خارجی جرم ) .............................98

4-3-3-3 سوء نیت عام ................................................................................99

4-3-3-4 سوءنیت خاص...............................................................................99

4-4 مجازات جرم خیانت در امانت .................................................................100

                                                                ( ک)

4-4-1 مجازات اصلی  ................................................................................100

4-4-2 مجازات تبعی و تکمیلی          ......................................................................101

فصل پنجم : نتیجه گیری ................................................................................103

5-1 نتیجه گیری......................... ......................... ......................................104

منابع و ماخذ......................... ......................... ......................... ................ 110

منابع فارسی......................... ......................... ......................... .................110

منابع عربی  ......................... ......................... ......................... ................113

منابع دیگر ................................................................................................115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      


خرید و دانلود عنوان : مبانی، احکام و مصادیق جرم خیانت در امانت از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی




:: برچسب‌ها: عنوان , : , مبانی، , احکام , و , مصادیق , جرم , خیانت , در , امانت , از , دیدگاه , فقه , و , قانون , مجازات ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز


---

خرید و دانلود مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز




:: برچسب‌ها: مجازات , اعدام , براساس , كنفرانس , بين , المللي ,
:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقاله بررسی جرم از ديدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی






خرید و دانلود مقاله بررسی جرم از ديدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی




:: برچسب‌ها: مقاله , بررسی , جرم , از , ديدگاه , حقوق , و , قانون , مجازات ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بررسی عوامل موثر بر بروز جرم


---

خرید و دانلود بررسی عوامل موثر بر بروز جرم




:: برچسب‌ها: بررسی عوامل موثر بر بروز جرم , جرم , مجازات , آموزشی ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کارتحقیقی 1:اصل شخصی بودن مجازات




خرید و دانلود کارتحقیقی 1:اصل شخصی بودن مجازات




:: برچسب‌ها: اصل , شخصی , بودن , مجازات ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بررسی جرم از ديدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی


بررسی جرم از ديدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی


(مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه  فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى)


فایل آفیس با فرمت داکس شامل 48 صفحه


مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پيشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دليل‏سهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بيشتر كشورهاى جهان به دليل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نيز براى هر يك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافيها و سرقت ازمغازه‏ها.
در قوانين كيفرى ايران، از هنگام تصويب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصويب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغييرات پديد آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعريف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غير و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غير و تعريف هر يك ازآنها، تلاش كرده است تا با بيان تفاوت بين سرقت و ربودن مال غير، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.



خرید و دانلود بررسی جرم از ديدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی




:: برچسب‌ها: بررسی جرم از ديدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی , بررسی جرم , جرم , قانون مجازات اسلامی , حقوق , جرم دزدى , دزدی , مجازات , مجازات اسلامی , بررسی جرم از دیدگاه حقوق , بررسی جرم از دیدگاه , برسی جرم , حقوق و قانون مجازات ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب مجموعه قوانین مجازات اسلامی


با سلام.
 کتابی که هم اکنون ملاحضه میکنید دارای 243 صفحه میباشد و شامل عنوان های زیر است:
01.قانون حدود
02.قانون قصاص
03.قانون دیات
04.قانون تعزیرات
که 4 عنوان فوق بطور کامل برای شما هموطن گرامی شرح داده شده است.

خرید و دانلود کتاب مجموعه قوانین مجازات اسلامی




:: برچسب‌ها: اسلام , قانون , قوانین , مجازات , وکالت , مرجع ,
:: بازدید از این مطلب : 27
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها


---

خرید و دانلود جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها




:: برچسب‌ها: جامعه , جرم , مجازات , و , هدف , نوع , و , خصائص ,
:: بازدید از این مطلب : 28
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي


---

خرید و دانلود بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي




:: برچسب‌ها: بحثي , پيرامون , ماده , 296 , قانون , مجازات ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 موضوع پروژه : اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي فرمت word


موضوع پروژه : اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي  فرمت word

خرید و دانلود موضوع پروژه : اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي فرمت word




:: برچسب‌ها: موضوع , پروژه , : , اقدام , به , قتل , به , اعتقاد , مهدور , الدم , بدون , موضوع , تبصره , 2 , ماده , 295 , قانون , مجازات , اسلامي , فرمت ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 قانون مجازات اسلامی


نرم افزار جامع قانون مجازات اسلامی  شامل 4کتاب
کتاب اول:کلیات
کتاب دوم:حدود
کتاب سوم:قصاص
کتاب چهارم :

خرید و دانلود قانون مجازات اسلامی




:: برچسب‌ها: قانون , مجازات ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بررسی عوارض و عواقب اجرای مجازات در ملاء عام


چکیده

اجرای برخی حدود، قصاص و تعزیرات در ملاء عام طی سال های گذشته، یکی ازمباحث بحث برانگیز در محافل علمی و فرهنگی بوده و واکنش صاحب نظران مسائل شرعی، اجتماعی و حتّی سیاسی را برانگیخته است. اجرای مجازات در ملاء عام به نوعی ترذیلی محسوب می­شود، بر همین اساس اجرای اینگونه مجازات­ها در اسناد و کنوانسیون­های بین­المللی حقوق بشر ممنوع اعلام شده، لذا اجرای آنها بازتاب گسترده­ای در سطح جامعه بین­الملل دارد.

در این پژوهش که توصیفی و از نوع پیمایشی می­باشد­، سعی بر آن شده تا با جمع آوری­، بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاههای مختلف و نظر سنجی از مردم و صاحب نظران­، پیرامون مبانی جرم شناختی اجرای علنی مجازات­ها به آراء و نظرات روشن و سنجدیده­ای  دست یابیم .

یافته ها تحقیق بیانگر آن است که اجرای علنی کیفر آثار و پیامدهایی را در جوامع انسانی به دنبال دارد که با توجه به دیدگاههای متفاوت از نظر جرمشناسی تبعاتی که از اجرای علنی کیفر حاصل می شود، در مواردی تأثیر کیفر را کمرنگ تر می نماید و از سویی تکرار اجرای علنی کیفر ممکن است در بلندمدت منجر به عادی شدن و از بین رفتن قبح عمل شده و تأثیر کمتری در مجرمین حرفه ای داشته باشد.

 نتیجه بدست آمده از نظرسنجی صورت گرفته نشان می دهد که اکثر پاسخ دهندگان صاحب نظر، با اجرای مجازات شرعی در ملاء عام به صورت محدود و در موارد خاص موافقند.

کلید واژه : مجازات، ملاء عام، اجرای علنی، مجرم.


خرید و دانلود بررسی عوارض و عواقب اجرای مجازات در ملاء عام




:: برچسب‌ها: بررسی , عوارض , و , عواقب , اجرای , مجازات , در , ملاء ,
:: بازدید از این مطلب : 26
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 قانون مجازات اسلامی


قانون مجازات اسلامی کتابی پرکاربرد وخوب.

خرید و دانلود قانون مجازات اسلامی




:: برچسب‌ها: کتاب , مجازات , مجازات سلامی , قانون ,
:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص


محصول فوق دارای 166 ص می باشد

خرید و دانلود قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص




:: برچسب‌ها: قوانین , مجازات , اسلامی، , قانون , حدود ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقاله محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه ی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان جلوه ای از کارکرد توان گیرانه ی کیفرهای اجتما ع محور




خرید و دانلود مقاله محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه ی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان جلوه ای از کارکرد توان گیرانه ی کیفرهای اجتما ع محور




:: برچسب‌ها: مقاله , محرومیت , از , حقوق , اجتماعی , در , لایحه , ی , مجازات , های , اجتماعی , جایگزین , زندان , جلوه , ای , از , کارکرد , توان , گیرانه , ی , کیفرهای , اجتما , ع ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 تحقیق و مقاله :2 عدد فایل جدا کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن 23ص.doc ذخیره شد شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد 24ص.do


کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد

قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987

کشورهاي طرف اين کنوانسيون (ميثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.

- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غير انساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها ميشود.

- با آرزو و تلاش و تاثير گذاري بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غير انساني و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره مي اندازد.

ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون، اصول زير را مي پذيريم:کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن 23ص.doc

شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد 24ص.d

o


خرید و دانلود تحقیق و مقاله :2 عدد فایل جدا کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن 23ص.doc ذخیره شد شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد 24ص.do




:: برچسب‌ها: تحقیق , و , مقاله , :2 , عدد , فایل , جدا , کنوانسيون , ضد , شکنجه , و , رفتار , يا , مجازات , خشن , 23ص , doc , ذخیره , شد , شكنجه , در , كنوانسيون , 1984 , سازمان , ملل , متحد ,
:: بازدید از این مطلب : 92
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي 69 ص.rar




خرید و دانلود کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي 69 ص.rar




:: برچسب‌ها: کار , تحقیقی , اقدام , به , قتل , به , اعتقاد , مهدور , الدم , بدون , موضوع , تبصره , 2 , ماده , 295 , قانون , مجازات , اسلامي , 69 ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 22 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي


---

خرید و دانلود بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي




:: برچسب‌ها: بحثي , پيرامون , ماده , 296 , قانون , مجازات ,
:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي


---

خرید و دانلود تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي




:: برچسب‌ها: تحليل , ماده , 41 , قانون , مجازات ,
:: بازدید از این مطلب : 33
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 18 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 عنوان تحقیق : مبانی، احکام و مصادیق جرم خیانت در امانت از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی


فرمت فایل WORD  
198 صفحه



عنوان :
مبانی، احکام و مصادیق جرم خیانت در امانت از دیدگاه  فقه و قانون مجازات اسلامی

 

                                                     فهرست مطالب

عنوان : مبانی، احکام و مصادیق جرم خیانت در امانت از دیدگاه  فقه و قانون مجازات اسلامی

چکیده  ....................................................................................................... 1

فصل اول : کلیات تحقیق.................................................................................. 2

1-1 مقدمه ...................................................................................................3

1-2 بیان مسئله .............................................................................................5

1-3 سئوالات تحقیق........................................................................................7

1-4 فرضیه های تحقیق....................................................................................7

1-5 اهمیت موضوع .......................................................................................8

1-6 هدف تحقیق ............................................................................................8

1-7 پیشینه پژوهش ........................................................................................8

1-8 روش تحقیق ...........................................................................................9

1-9 ساختار تحقیق .........................................................................................9

1-10 تعریف اصطلاحات ................................................................................9

فصل دوم : مفاهیم و تعاریف..............................................................................10

2-1 تعریف جرم خیانت در امانت ......................................................................11

2-1-1 مفهوم خیانت........................................................................................11       

2-1-2 مفهوم لغوی خیانت ...............................................................................11

2-1-3 مفهوم حقوقی خیانت..............................................................................12        

2-1-4 مذمت خیانت در آیات و روایات...............................................................14

2-2 مفهوم امانت ..........................................................................................15

2-2-1 مفهوم لغوی امانت................................................................................16

                                                                   (ح)

2-2-2 مفهوم فقهی امانت ....................................................................................16

2-2-3 مفهوم حقوقی امانت ................................................................................. 18

2-3 پیشینه تاریخی و سیر تحولات تاریخی جرم خیانت در امانت ..................................19

فصل سوم : تحلیل و بررسی خیانت در امانت از منظر فقه ..........................................23

3-1ملاک و مبنای جرم انگاری خیانت در امانت        ...................................................... 24

3-2مبانی فقهی جرم خیانت در امانت......................................................................26

3-2-1آیات دال بر وجوب رد امانت ......................................................................27

3-2-2آیات دال  بر قبح خیانت در امانت        .................................................................31

3-2-3روایات ................................................................................................39

3-2-4عقل......................................................................................................42

3-3-1 تبیین ماهیت فقهی خیانت در امانت ..............................................................45

3-3-2 تقسیمات امانت........................................................................................45

3-3-3 امانتهای مادی.........................................................................................45

3-3-3-1 امانتهای مالکی....................................................................................45

3-3-3-2 امانتهای شرعی ..................................................................................47

3-3-3-3 امانتهای معنوی...................................................................................48

3-3-3-3-1نظرفقها درتعریف ازضمان..................................................................51      

3-3-3-3-2 قاعده استیمان...................................................................................53     

3-3-3-3-3 تعدی وتفریط ...................................................................................54

 

                                                     ( ط )

3-3-4 خیانت در قرآن کریم ..............................................................................55

3-3-5 خیانت شخص به خدا .............................................................................56

3-3-6 خیانت شخص به رسول خدا.....................................................................56        

3-3-7 خیانت شخص به شخص         .........................................................................57

3-3-8 مجازات جرم خیانت در امانت و نتیجه گیری ...............................................57

فصل چهارم :

جرمخیانت در امانت موضوع مواد 673و674 قانون مجازات اسلامی..........................59

4-1تبیین بررسی جرم خیانت در امانت موضوع ماده 673و674 قانون مجازات.............60

4-1-1 جرم خیانت در امانت،موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامی         ......................60

4-2 عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت ماده 673 قانون مجازات اسلامی...........60 

4-2-1 عنصر قانونی   ...................................................................................60

4-2-2 عنصر مادی    ...................................................................................63

4-2-2-1 رفتار مادی فیزیکی............................................................................63

4-2-2-2 موضوع جرم          ...................................................................................64

4-2-2-3 شرط سپرده شدن موضوع جرم به امین...................................................65

4-2-2-4 نتیجه مجرمانه..................................................................................66

4-2-3 عنصر روانی مجازات ماده 673 قانون مجازات اسلامی         ...............................68

 

 

                                                           (ی)

4-2-3-1 سوءنیت عام ...................................................................................68

4-2-3-2 سوءنیت خاص.................................................................................69

4-2-3-3 مجازات سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا        .........................................70

4-3 عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت در ماده 674 قانون مجازات اسلامی.....70

4-3-1 عنصر قانونی ....................................................................................71

4-3-2 عنصر مادی......................................................................................72

4-3-2-1 رفتار مادی فیزیکی ( اعمال مجرمانه ).................................................73

4-3-2-2موضوع جرم ................................................................................79

4-3-2-3 مال ..........................................................................................79

4-3-2-4  وسیله تحصیل مال.........................................................................82 

4-3-2- 5 تعلق مال به دیگری........................................................................82 

4-3-2-6 شرط سپرده شدن موضوع جرم به امین ...............................................87

4-3-2-7 نتیجه حاصله از رفتار یا اعمال مجرمانه...............................................94

4-3-3 عنصر روانی و مجازات در ماده 674 قانون مجازات اسلامی.......................96

4-3-3-1 عنصر روانی ................................................................................96

4-3-3-2 علم به موضوع ( علم به شرط مادی و خارجی جرم ) .............................98

4-3-3-3 سوء نیت عام ................................................................................99

4-3-3-4 سوءنیت خاص...............................................................................99

4-4 مجازات جرم خیانت در امانت .................................................................100

                                                                ( ک)

4-4-1 مجازات اصلی  ................................................................................100

4-4-2 مجازات تبعی و تکمیلی          ......................................................................101

فصل پنجم : نتیجه گیری ................................................................................103

5-1 نتیجه گیری......................... ......................... ......................................104

منابع و ماخذ......................... ......................... ......................... ................ 110

منابع فارسی......................... ......................... ......................... .................110

منابع عربی  ......................... ......................... ......................... ................113

منابع دیگر ................................................................................................115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              (ل)


خرید و دانلود عنوان تحقیق : مبانی، احکام و مصادیق جرم خیانت در امانت از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی




:: برچسب‌ها: عنوان , تحقیق , : , مبانی، , احکام , و , مصادیق , جرم , خیانت , در , امانت , از , دیدگاه , فقه , و , قانون , مجازات ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه تخفيف و تبديل مجازات


ضرورت اعمال كيفيات مخففه

از آنجائيكه هر جرم، خصوصيات روحي و رواني خاص خود را دارد و طرز تفكر و انديشه، عمل، نحوة معيشت و ميزان تربيت او با ديگر مجرمين تفاوت مي‌كند همچنين علل و شرايط ارتكاب جرم يكسان نيست و هيچگاه مجرمين تحت شرايط يكنواختي مرتكب بزه نمي‌شوند «و از اين جهت هر جرم در حقيقت واقعه‌اي منحصر به فرد است لذا بايد اين امكان در نظام جزائي وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرايط و اوضاع و احوال يك يك جرائم ارتكابي تعيين شود»[1] و از سوي ديگر چون امكان ندارد قانونگذار تمام موقعيت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع يك يك جرائم و نيز شخصيت تك تك مجرمين را پيش بيني كند، همين امر ضرورت وجودي كيفيات مخففه را روشن مي‌سازد لذا متناسب بودن كيفر مورد نظر براي جرم ارتكابي بايد در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعيين گردد، مقنن اين اختيار را به قاضي داده تا با جمع شرايطي بتواند مجازات مرتكب را تخفيف دهد. توجه داريم كه مقنن درراستاي تطبيق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بين اقل و اكثر در نوسان گذاشته و گاه نيز صراحتاً در خصوص برخي جرائم بنا به دلايلي تخفيف يا معافيت از مجازات را پيش بيني كرده است. علاوه بر اينها، بعلت رعايت ضرورت فوق الذكر شرايطي عام را براي كليه جرائم (البته در خصوص تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده)‌ پيش بيني نموده تا با حصول آنها، قاضي رسيدگي كننده بتواند با تطبيق مجازات بر شخص مجرم، تخفيفات ضروري را نسبت به مجازات وي اعمال نمايد.

تاسيس حقوقي كيفيات مخففه ابزاري است در دست دادرس تا بوسيله آن مجازات را با شخصيت متهم انطباق دهد زيرا گاه به مقطعي از رسيدگي به جرم ارتكابي مي‌رسد كه مجازاتهاي مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شايسته متهم نمي‌باشد و گاه فشار افكار عمومي لزوم تعديل مجازات و رعايت كيفيات مخففه را ايجاب مي‌نمايد ولي بايد علت اصلي اعمال كيفيات مخففه را منافع جامعه، سازندگي و اصلاح متهم دانست زيرا سياست كيفري ممانعت معقول و سازنده از جرم و درمان مجرم دانست.

2- كيفيات مخففه قضائي با كيفتيات مخففه قانوني تفاوت دارد.

قانونگذار در بسياري از موارد مجازاتها را به دلايلي تخفيف مي‌دهد و يا امكان اجراي آنها را غير ممكن مي‌سازد. اين تخفيف‌ها تحت عنوان كيفيات مخففه قانوني و يا معافيتهاي قانوني مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.

بعنوان مثال مي‌توان ماده 585 قانون تعزيرات را يادآوري كرد: «اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس كيفيات مخففه قانوني بر عواملي اطلاق مي‌شود كه صريحاً در قانون ذكر شده و مؤثر در تخفيف مجازات مرتكب شناخته شده. قاضي بايد در برخورد با آنها و به مجرد حصول يقين در اعمال آنها اقدام كند به عبارت ديگر صدور حكم با توجه به اين كيفيات اجباري است از جمله مي‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزيرات اشاره كرد كه براي دادگاه جنبه اختياري نداشته و در صورت وجود شرايط قانوني ذكر شده بايد تخفيف مجازات را اعمال نمايد.

كيفيات مخففه كه در ماده 22 قانون مجازات اسلامي آورده شده به عللي اطلاق مي‌گردد كه قاضي با ملاحظه ويژگيهاي هر جرم و شخصيت مجرم و واكنش او نسبت به بزه ارتكابي و مجني عليه اين اختيار را دارد كه مجازات را تخفيف دهد. پس تخفيف مجازات در كيفيات مخففه قضائي از اختيارات قاضي است كه پس از احراز جرم با توجه به تشخيص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتكب آن، مي‌تواند اعمال نمايد. زيرا بر اساس اصل فردي كردن مجازاتها، كيفر هر فرد بايد متناسب با خصوصيات اخلاقي، جسمي و كلاً شخصيت او باشد.

3- فردي بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي

در دوره‌اي كه در بررسي تحولات تاريخي حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصي نام نهاده‌اند، مسئوليت جمعي تلقي مي‌گرديد و علاوه بر مجرم خانواده و گاه قبيله و عشيره وي نيز مورد انتقام و مجازات واقع مي‌شدند،[2] در مسير تحول، مسئوليت متوجه شخص بزهكار گرديد و اصل شخصي بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مكتب تحققي به مكتب كلاسيك و عدالت مطلق، شخصيت مجرم و حالت خطرناك وي مورد توجه واقع گرديد و اصل فردي كردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.

اصل فردي كردن مجازاتها ايجاب مي‌نمايد تا مجازات هر بزهكاري متناسب با خصوصيات اخلاقي، جسمي و شخصيت او باشد زيرا اگر مجرمين مختلفي را با خصوصيات روحي و رواني مختلف به يك شكل مجازات نمائيم نتايج عملي مختلف و ويران كننده‌اي حاصل مي‌گردد.

مطابق همين اصل كيفيات مخففه نيز جنبه فردي دارند، بدين معني كه هر گاه دادگاه به اتهام چند نفر مشتركاً در خصوص يك جرم رسيدگي مي‌نمايد در صورت احراز جهات كيفيات مخففه در مورد يكي از متهمين، بايد تنها مجازات همان متهم را تخفيف دهد، هر چند كه در مرحله دادسرا مي‌توان تقاضاي كيفيات مخففه را به طور كلي و دسته جمعي در خصوص متهمين يك پرونده درخواست نمود ولي در مرحله دادگاه، قاضي بايد در خصوص هر يك از متهمين تصميمي جداگانه اتخاذ نمايد. همچنين از سياق ماده 44 قانون مجازات اسلامي، هر چند كه اشاره‌اي به كيفيات مخففه ننموده مي‌توان فردي بودن كيفيات مخففه را استنباط كرد «در صورتيكه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت.»

پس اگر مجازات مباشر جرم، به جهتي تخفيف يابد تاثيري در مجازات‌هاي معاون ندارد و حتي ممكن است براي معاون مجازاتي شديدتر از فاعل جرم تعيين گردد. و در تبصره ماده 42 آمده است كه «اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف مي‌دهد» پس دادگاه براي تخفيف مجازات شريك و مباشر نياز به استناد به كيفيات مخففه دارد ولي مجازات معاون جرم نسبت به شركاء و مجرم اصلي متفاوت است زيرا معاون جرم «با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعريز مي‌شود»[3] نتيجتاًَ موقعيت فاعل جرم و شريك از لحاظ استناد به كيفيات مخففه تفاوتي ندارد ولي ممكن است قاضي اين كيفيات را در مورد فاعل احراز نمايد وليكن در مورد شريك جرم احراز ننمايد و يا عكس اين نيز امكان دارد، در نتيجه اعمال كيفيات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصيات و موقعيت و شرايط فردي هر يك از مجرمين صورت گيرد.


خرید و دانلود پایان نامه تخفيف و تبديل مجازات




:: برچسب‌ها: پایان نامه , تخفيف , و , تبديل , مجازات ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجازات های مالی و مجازات های اجتماعی


جزای نقدی از جمله مجازات های بسیار قدیمی است که به طور سنتی گاهی به عنوان جانشین مجازات حبس به کار گرفته می شده است. از ویزگی های واکنش های جزایی که در الگوی جایگزینی به کار گرفته می شوند، این است که در الگوی جایگزینی، مجازات های نوینی مانند نظارت الکترونیکی و خدمات اجتماعی در کنار مجازات سنتی جزای نقدی در قالب فهرستی از مجازات ها ارائه می شوند تا مجموعه کاملی از جایگزین ها را به قضات پیشنهاد کنند
لایختص التعزیر بالضرب و یجوز بالحبس و التغریم بمعنی الاجبار علی تملیک المال للجهه المتملکه فیما اذا رأی الحاکم مصلحه فی ذالک(خویی، صراط النجاه، 1، 426) . در این عبارت که به طور خاص به تعزیر مالی نیز اشاره شده، صلاحدید حاکم به عنوان معیار تعیین نوعِ مجازات تعزیری بیان شده است. برخی دیگر از فقها و اندیشمندان از جمله آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله منتظری نیز پس از بیان مفصل ادله یدو طرف، به همین نظریه گراییده اند(منتظری، مبانی حکومت اسلامی، 3، 507). 

خرید و دانلود مجازات های مالی و مجازات های اجتماعی




:: برچسب‌ها: حقوق , حقوق جزا , جزای مالی , مجازات , مجازات مالی , مجازات تعزیری , مجازات اجتماعی , مجازات اسلامی , قانون مجازات اسلامی , قانون , قانون اساسی , قانون اساسی ایران , قوانین اسلام ,
:: بازدید از این مطلب : 27
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقاله اجرای مجازات های حدی در زمان غیبت مطالعه ای تحلیلی در نظریات فقیهان شیعه




خرید و دانلود مقاله اجرای مجازات های حدی در زمان غیبت مطالعه ای تحلیلی در نظریات فقیهان شیعه




:: برچسب‌ها: مقاله , اجرای , مجازات , های , حدی , در , زمان , غیبت , مطالعه , ای , تحلیلی , در , نظریات , فقیهان ,
:: بازدید از این مطلب : 37
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 تحقیق سقط جنین و مجازات آن.




خرید و دانلود تحقیق سقط جنین و مجازات آن.




:: برچسب‌ها: تحقیق , سقط , جنین , و , مجازات ,
:: بازدید از این مطلب : 33
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6341 صفحه بعد