نوشته شده توسط : زپو

 از دولت عشق


ﻣﻌﺠﺰه ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻗﺪرت ﻋﺸﻖ را ﺑﮫ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ.در آن وﻗﺖ ،ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ رﺷﺘﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﺑﺎره ﺛﺮوت وﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﻮدم.ﻗﺘﯽ درﺑﺎره ﻣﻘﺎﻻﺗﻢ درﺑﺎره »:ﺣﯿﺮﺗﺰده ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻢ«درﺑﺎره ﻋﺸﻖ ﭼﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ای؟»:ﺷﻨﯿﺪ،از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﮫ ﻣﺮدی «.اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻦ ﮐﮫ درﺑﺎره ﺛﺮوت وﺗﻮاﻧﮕﺮی اﺳﺖ«ﻋﺸﻖ؟ ﻣﯽ داﻧﻢ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻗﺪرت ﻋﺸﻖ وﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺒﺖ »:ﺳﮭﺎﻣﺪار ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﻧﯿﮑﺨﻮاھﯽ ﻧﻨﻮﯾﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رازﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ  .»اﺳﺖ .

خرید و دانلود از دولت عشق
:: برچسب‌ها: از دولت عشق , کاترین پاندر , دولت عشق , کتاب , اجتماعی , معجزه ,
:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 25 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 نشریه گل صحرا شماره 25


ماهنامه فرهنگی اجتماعی گل صحرا  با مطالب تولیدی در مورد تاریخ و فرهنگ ترکمن ها  و استان گلستان

خرید و دانلود نشریه گل صحرا شماره 25
:: برچسب‌ها: ماه نامه , اجتماعی , فرهنگی , ترکمن گلستان ,
:: بازدید از این مطلب : 58
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 11 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 نشریه گل صحرا شماره 23


ماهنامه فرهنگی و اجتماعی گل صحرا شامل مطالب تولیدی در مورد تاریخ و فرهنگ ترکمن ها و اقوام گلستان . این مطالب برای اولین بار در این نشریه به چاپ رسیده است.

خرید و دانلود نشریه گل صحرا شماره 23
:: برچسب‌ها: نشریه , ماهنامه , فرهنگی , اجتماعی , ترکمن , گلستان ,
:: بازدید از این مطلب : 37
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 19 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بحران های سیاسی و جنبش های اجتماعی در خاورمیانه


مطالعات خاورمیانه

خرید و دانلود بحران های سیاسی و جنبش های اجتماعی در خاورمیانه
:: برچسب‌ها: بحران , های , سیاسی , و , جنبش , اجتماعی , در ,
:: بازدید از این مطلب : 37
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب مبانی مددکاری اجتماعی رحمت میرزایی


کتاب به صورت کامل بوده وبافرمت پی دی اف می باشد 

خرید و دانلود کتاب مبانی مددکاری اجتماعی رحمت میرزایی
:: برچسب‌ها: کتاب , مبانی , مددکاری , اجتماعی , رحمت ,
:: بازدید از این مطلب : 35
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پرسش وپاسخ های درس13 اجتماعی چهارم ابتدایی


سوال و جواب درس 13 اجتماعی

خرید و دانلود پرسش وپاسخ های درس13 اجتماعی چهارم ابتدایی
:: برچسب‌ها: اجتماعی , چهارم ابتدایی ,
:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی وفرهنگی ایران در دوره صفویه دکتر کریم نجفی برزگر


کتاب به صورت کامل بوده وبافرمت پی دی اف می باشد 

خرید و دانلود کتاب تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی وفرهنگی ایران در دوره صفویه دکتر کریم نجفی برزگر
:: برچسب‌ها: کتاب , تاریخ , تحولات , سیاسی , اجتماعی , اقتصادی , وفرهنگی , ایران , در , دوره , صفویه , دکتر , کریم , نجفی ,
:: بازدید از این مطلب : 37
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی حسن ملک


کتاب به صورت کامل وبافرمت پی دی اف می باشد 

خرید و دانلود کتاب جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی حسن ملک
:: برچسب‌ها: کتاب , جامعه , شناسی , قشرها , و , نابرابریهای , اجتماعی , حسن ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان


بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

خرید و دانلود بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان
:: برچسب‌ها: مقالات , تحقیق , زنان , اجتماعی , اقتصادی , سرپرست خانوار , وضعیت اجتماعی , مقاله , زن ,
:: بازدید از این مطلب : 27
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط خانواگیهشت سال قبل اگر کسی می خواست در شبکه اجتماعی فیس بوک صفحه شخصی داشته باشد باید آدرس دانشگاهی داشت تا از این طریق بتواند با استادان و همکلاسی ها ارتباط برقرار کند. در آن زمان فیس بوک تازه راه اندازی شده بود و کاربران جهانی همچنان وبلاگ را کاربردی ترین فضای مجازی برای ارتباط عمومی می دانستند. با وجود آنکه مدت کوتاهی از آن زمان گذشته است، اما شبکه اجتماعی به بالاترین سطح نفوذ در میان کاربران ...

خرید و دانلود مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط خانواگی
:: برچسب‌ها: مقاله , تاثیر , شبکه , های , اجتماعی , بر , روابط ,
:: بازدید از این مطلب : 25
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی وفرهنگی ایران در عصر صفوی


پاورپوینت درس دهم درس مطالعات اجتماعی پایه نهم(اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی وفرهنگی ایران در عصر صفوی)مطابق با متن کتابسعی شده تا بااستفاده از جدول های مفهومی به جای متن، یادگیری را آسان تر کرداستفاده از تصاویر و اشکال گوناگون

خرید و دانلود اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی وفرهنگی ایران در عصر صفوی
:: برچسب‌ها: صفوی , عصر , در , فرهنگی , علمی , هنری , اقتصادی , دوره , اول , پایه , نهم , اجتماعی , مطالعات , پاورپوینت , تاریخ , ایران , اسلام , اصفهان , کاشان ,
:: بازدید از این مطلب : 31
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پاور یادگیری شناختی - اجتماعی راتر


پاورپوینت

یادگیری شناختی - اجتماعی

راتر و والتر

 

ویژه دانشجویان و اساتید

رشته روانشناسی و سایر رشته های وابسته

آماده ارائه

***

Azimo

مبتکر شیوه نوین آموزش مجازی

برای اولین بار در کشور

کتاب خود را به صورت پاورپوینت تحویل بگیرید...

پیشنهاد کتاب از شما ...

پاورپوینت از ما....

فقط کافیست نام کتاب خود را به یکی از روش های زیر برای ما ارسال کنید:

azimo.eshop@gmail.com ایمیل:

تلگرام: https://telegram.me/azimo_powerpoint

 

 

 

 


خرید و دانلود پاور یادگیری شناختی - اجتماعی راتر
:: برچسب‌ها: پاورپوینت , ارائه , پروژه , دانشجو , دانشگاه , روانشناسی , بالینی , عمومی , راتر , والتر , یادگیری , شناختی , اجتماعی , آموزش , Azimo ,
:: بازدید از این مطلب : 27
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 عنوان تحقیق:               بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار


عنوان تحقیق    :بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار


خرید و دانلود عنوان تحقیق:               بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار
:: برچسب‌ها: عنوان , تحقیق: , بررسی , وضعیت , اجتماعی , و , اقتصادی , زنان , سرپرست ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بررسی و ارزیابی شبکه های اجتماعی بر روابط انسانی در محیط کار و خانواده
خرید و دانلود بررسی و ارزیابی شبکه های اجتماعی بر روابط انسانی در محیط کار و خانواده
:: برچسب‌ها: بررسی , و , ارزیابی , شبکه , های , اجتماعی , بر , روابط , انسانی , در , محیط , کار ,
:: بازدید از این مطلب : 30
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 ماخونیک ، عدالت اجتماعی فراموش شده


کلید واژه ها : ماخونیک، بیرجند ، فقر ، عدالت ، عدالت اجتماعی ، عدالت مردمی ، قناعت ، اقلیم ، ایران

خرید و دانلود ماخونیک ، عدالت اجتماعی فراموش شده
:: برچسب‌ها: ماخونیک , ، , عدالت , اجتماعی , فراموش ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 عنوان مقاله : نیاز ذینفعان، توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها و حسابداری اجتماعی
خرید و دانلود عنوان مقاله : نیاز ذینفعان، توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها و حسابداری اجتماعی
:: برچسب‌ها: عنوان , مقاله , : , نیاز , ذینفعان، , توجه , به , مسئولیت , اجتماعی , سازمان‌ها , و , شرکت‌ها , و , حسابداری ,
:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 4 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب مجموعه سوالات تستی علوم اجتماعی پیش دانشگاهی-سال تحصیلی95-94


این کتاب مجموعه سوالات استانداردعلوم اجتماعی پیش دانشگاهی(چهارم متوسطه)رشته علوم انسانی رابه صورت استانداردهمراه باپاسخ درفایل PDFدراختیاردانش آموزان عزیزقرارمی دهد.دانش آموزان می توانند بادراختیارداشتن این مجموعه کلیه سوالات تستی علوم اجتماعی چهارم متوسطه رادردسترس داشته وبامطالعه آن به سوالات کنکوربه طوردلخواه پاسخ دهند.

خرید و دانلود کتاب مجموعه سوالات تستی علوم اجتماعی پیش دانشگاهی-سال تحصیلی95-94
:: برچسب‌ها: کتاب , مجموعه , سوالات , تستی , علوم , اجتماعی , پیش , دانشگاهی-سال ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 نمونه سوال امتحان نوبت دوم تعليمات اجتماعي پایه دوم راهنمایی


نمونه سوالات مطابق با آخرین استانداردهای آموزش و پرورش جهت تهیه سوالات و برگه های امتحانی میباشد---------------------------------------فایل در فرمت Doc میباشد و برای استفاده از آن باید از نرم افزارهایی مانند Word و مشابه آن استفاده کنید .

خرید و دانلود نمونه سوال امتحان نوبت دوم تعليمات اجتماعي پایه دوم راهنمایی
:: برچسب‌ها: نمونه سوال , اجتماعی , دوم راهنمایی , پایه دوم , نمونه سوال ,
:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب کارکرد شبکه های اجتماعی در عصر جهانی شدن


جهانی شدن فرایندی است اجتناب ناپذیر که از قرن نوزدهم و بیستم شروع شده و همراه با فراز و نشیب هایی که هیچگاه به جز دوران جنگ های جهانی اول و دوم متوقف نشده، به تکامل خود ادامه داده است. این فرایند درطول مسیر خود ابتدا در بعد اقتصادی موفق بوده ولی کم کم به سایر ابعاد نیز گسترش یافته است. این مقاله در راستای تبیین نقش شبکه های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن نخست به طرح موضوع پرداخته و سپس مفاهیم جهانی شدن، کنش ارتباطی، مشارکت ارتباط مؤثر، شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی، شبکه های اجتماعی مجازی را توصیف و در ادامه ارتباط شبکه های اجتماعی مجازی با جهانی شدن را تشریح نموده است. جهان امروز در معرض دگرگونی، تغییر و تحولات فزایند ه­ای قرار دارد، به خصوص حرکت به سمت و سوی "دهکده واحد جهانی" و در هم ریختن نظام­ ها و سازمان­ های ملی موجود. در عین حال بروز و ظهور چالش­ ها و بحران­ های جدید در عرصه­ های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، امنیت و... در جهان ایجاب می­کند که این تحولات و جریان­ ها به دقت مورد مطالعه و مطمع نظر قرار گیرد و مهم ­تر اینکه فاکتورها، عوامل و اسباب مؤثر در خیزش، تسریع و یا سمت و سو دادن این حوادث و تغییرات نیز باید ارزیابی و مورد شناخت قرار گیرد. رسانه­ های ارتباط جمعی و به ­ویژه شبکه­ های اجتماعی مجازی، در عصر حاضر نقش عمده و مهمی را در عرصه تغییر و تحولات اجتماعی بر عهده دارند و این وسایل منشأ بسیاری از تحولات معاصر، راهنما و کنترل­ کننده جریان­ ها و تحولات در جهان محسوب می­ شوند.

خرید و دانلود کتاب کارکرد شبکه های اجتماعی در عصر جهانی شدن
:: برچسب‌ها: دانلود , کتاب , شبکه , اجتماعی , جهانی ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 روابط عاطفی ( اجتماعی )


کتابی که با 5 اصل طلایی میتواند زندگی عاطفی شما را متحول کند

خرید و دانلود روابط عاطفی ( اجتماعی )
:: برچسب‌ها: روابط , عاطفی , ( , اجتماعی ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 نمونه سول اجتماعی چهارم دبستان دی ماه


فایل ورد و پی دی اف

خرید و دانلود نمونه سول اجتماعی چهارم دبستان دی ماه
:: برچسب‌ها: نمونه , سول , اجتماعی , چهارم , دبستان , دی ,
:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 عنوان : تاثیرات اجتماعی و فرهنگی و آموزشی سازمان یونسکو در توسعه فرهنگی ایران طی سالهای 88- 78    فرمت word     و 175  صفحه


فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده ...........................................................................................................................................1

فصل اول: كلیات....................................................................................................................3

1- طرح مسئله ..............................................................................................................................5

2- اهمیت پژوهش ........................................................................................................................6

3- سوال اصلی ..............................................................................................................................7

4- سوالات فرعی ..........................................................................................................................7

5- فرضیه اصلی و فرعی ..............................................................................................................7

6-متغیرهای پژوهش ......................................................................................................................7

7- شاخص های اصلی ...................................................................................................................8

8- تعریف مفاهیم ...........................................................................................................................8

9- روش پژوهش ...........................................................................................................................9

10- پیشینه پژوهش ........................................................................................................................9

11- موانع و مشکلات پژوهش ......................................................................................................9

12- سازماندهی پژوهش ................................................................................................................9

 

فصل دوم: تعریف و چارچوب نظری و تاریخچه............................................................................... 11

الف: معرفي يونسكو......................................................................................................................12

1-  تاريخچه.................................................................................................................................................... 12

2- كشورهاي عضو....................................................................................................................................... 13

3-  مجامع يونسكو...................................................................................................................................... 14

4-  عرصه‌هاي فعاليت يونسكو................................................................................................................ 15

5-  ساختار و تشكيلات يونسكو............................................................................................................. 20

6-  ماموريتهاي يونسكو............................................................................................................................. 22

7-  اهداف و برنامه هاي يونسكو.................................................................................................23

8-  ساير موضوعات مرتبط.......................................................................................................................26

9-  فعاليتهاي اصلي يونسكو در جمهوري اسلامي ايران...........................................................................27

ب -  چارچوب نظري (تئوريك)............................................................................................................. 29

1-  مقدمه......................................................................................................................................................... 29

2-  پيشينه تاريخ توسعه فرهنگي...............................................................................................................31

3-  رهيافتهاي متفاوت و موانع توسعه فرهنگي در ايران......................................................................32

4-  روندپژوهش...........................................................................................................................42

ج - كميسيون ملي يونسكو در ايران..............................................................................................45

1- تاريخچه...................................................................................................................................45

2- تاسیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران.................................................................................... 45

3-  اهداف و وظایف کمیسیون ملی یونسکو................................................................................. 46

4- ساختار کمیسیون ملی یونسکو در ایران.................................................................................... 47

5-تشکیلات دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران............................................................... 49

6- بودجه كميسيون ملي يونسكو......................................................................................................... 58

7- دفتر سفارشات خارجي كميسيون ملي يونسكو...................................................................... 62

8-  اساسنامه كميسيون ملي يونسكو در ايران................................................................................ 62

 

فصل سوم : بررسی عملکرد اداره آموزش.......................................................... 79

الف - : ادارة آموزش ؛ اهداف و برنامه ها............................................................................................. 80

1- مقدمه........................................................................................................................................................... 80

2-  کنوانسیونها، طرح‌ها و برنامه های عمل بین المللی اداره آموزش................................... 80

3-  آموزش  همگاني................................................................................................................................... 81

4- آموزش کیفی........................................................................................................................................... 81

5- آموزش عالی............................................................................................................................................. 82

6- توانمندسازي مديران و مربيان آموزشي...................................................................................... 82

7- مديريت آموزش در وضعيت بحران.........................................................................................83

8- كميته‌هاي ملي اداره آموزش.....................................................................................................83

ب-  مهمترین فعالیتهای اداره آموزش................................................................................................. 84

1- شبکه های بین المللی مدارس.......................................................................................................... 84

2- حوزه کتاب و نشریات.......................................................................................................................... 85

3-  اولویت‌ها و محورهای عمل برنامه آموزش............................................................................... 88

4-  طرح عمل مربوط به معلمان در برنامه ی آموزش برای همه یونسکو........................... 91

5- برگزاري سمينار های منطقه‌اي و کشوری................................................................................ 97

ج : دستاوردهای یونسکو در آموزش اطلاع رسانی......................................................................... 97

1- فعالیتهای یونسکو.................................................................................................................................... 97

2- دستاوردها................................................................................................................................................. 99

3- نتیجه گیری......................................................................................................................................... 103

 

فصل چهارم : اداره علوم (علوم طبیعی و اجتماعی)........................................ 105

الف : گروه علوم طبیعی............................................................................................................................ 106

1- معرفی........................................................................................................................................................ 106

2-  کنوانسیونها طرحها و برنامه های عمل بین المللی در زمینه علوم طبیعی.............. 106

3- آب و چالشهای آن............................................................................................................................ 107

4- سیاست گذاری‌های علمی، فناوری و نوآوری در خدمت توسعة پایدار.................... 107

5- علوم پایه، انرژی، مهندسی واطلاع رسانی عمومی در جهت توسعة پایدار.............. 108

6- مديريت بلاياي طبيعي.................................................................................................................... 108

7- كميته‌هاي ملي حوزة علوم طبيعي............................................................................................ 109

8-  برخی از رئوس عملکردو فعالیتهای اداره علوم طبیعی..................................................... 113

ب: گروه علوم اجتماعی............................................................................................................................ 116

1- معرفی........................................................................................................................................................ 116

2-  کنوانسیونها، طرحها و برنامه های عمل بین المللی در حوزه علوم اجتماعی ........ 116

3- اخلاق در علوم، فناوري و اخلاق زيستي................................................................................. 117

4-  جایزه ابن سینا برای اخلاق در علم ........................................................................................ 117

5- مديريت دگرگوني‌هاي اجتماعي................................................................................................. 118

6- فلسفه و علوم ‌انساني......................................................................................................................... 119

7-  حقوق بشر و مبارزه با تبعيض.................................................................................................... 119

8: تربیت بدنی و ورزش........................................................................................................................... 120

9 : تقويت ارتباط بین تحقیقات و سیاست‌گذاری اجتماعی................................................... 120

10 : كميته‌هاي ملي حوزة علوم اجتماعی و انسانی................................................................... 121

11-  عضویت ایران در کمیته بین المللی اخلاق زیستی و میزبانی روز جهانی فلسفه 121

 

فصل پنجم: اداره فرهنگ........................................................................................................................ 123


خرید و دانلود عنوان : تاثیرات اجتماعی و فرهنگی و آموزشی سازمان یونسکو در توسعه فرهنگی ایران طی سالهای 88- 78    فرمت word     و 175  صفحه
:: برچسب‌ها: عنوان , : , تاثیرات , اجتماعی , و , فرهنگی , و , آموزشی , سازمان , یونسکو , در , توسعه , فرهنگی , ایران , طی , سالهای , 88- , 78 , فرمت , word , و , 175 ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب انسان اجتماعی


اگر مارکس با مفاهیمی مانند «نظام مالکیت»، «ابزار تولید»، «روبنا»، «زیربنا» و «شیوه تولید» می خواست جامعه را با همه پیچیدگی آن بازسازی می کند، دارندرف در مقام طرفدار نظریه تعارض می کوشد تا همین کار را از طریق مفهوم «نقش اجتماعی» انجام دهد. این مفهوم، که در بسیاری از نظریه های جامعه شناسی مفهومی جانبی است، برای دارندرف با مفهوم «اتم» برای فیزیکدانانن قیاس پذیر است و دارندرف سعی می کند که با مثال های گوناگون این امر را نشان دهد که درک واقعیت پیچیده و «آزارنده» جامعه از طریق «نقش اجتماعی» امکان پذیر است. به نظر وی، حتی پدیده های کلان اجتماعی با این مفهوم قابل درک و تبیین می باشند. تعارضات بنیادین جامعه و یا دگرگونی های عمده اجتماعی بازتاب خود را به طور مشخص در دگرگونی نقش های اجتماعی می یابند. بدین معنی تفاوت جامعه فئودالی و جامعه صنعتی که برای مارکس با تغییر «شیوه تولید» و تکامل «ابزار تولید» از اسیاب بادی به ماشین بخار رخ می دهند و برای وبر مشخصه بارز آن تفکیک بنگاه اقتصادی از خانواده بود، برای دارندرف این تحول عظیم با تفکیک نقش تربیتی و کارفرمایی و نیز آموزش حرفه ای پدر قابل توضیح است. در جامعه فئودالی همه این نقش ها به عهده پدر است. درجامعه صنعتی این نقش ها از یکدیگر تفکیک و بعضی از آنها به بیرون خانواده منتقل می شود و همین مسئله یکی از علل عمده تعارض نسل ها در جوامع جدی است.

خرید و دانلود کتاب انسان اجتماعی
:: برچسب‌ها: انسان , اجتماعی , دانلود , کتاب ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباط اجتماعی ( 1138)


مجموعه شامل دفترچه سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته

علوم ارتباط اجتماعی

( 1138)

از سالهای 1390-1391-1392-1393-1394

به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

فروشگاه ماداکتو


خرید و دانلود سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباط اجتماعی ( 1138)
:: برچسب‌ها: سوالات , تستی , و , تشریحی , کنکور , سراسری , کارشناسی , ارشد , رشته , علوم , ارتباط , اجتماعی , ( ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مهاجرت، حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهرها


چكيده مقاله

مهاجرت و حاشيه‌نشيني دو پديده به ظاهر متفاوت مي‌باشند كه برآيند يك عامل مشترك بوده و نتايج و تبعات مشابهي  هم بخصوص براي شهرها بدنبال دارد.

مهاجرت كه خود نتيجه ی نابرابري‌هاي مكاني و بي‌عدالتي‌هاي منطقه‌اي مي‌باشد، به دليل ويژگي‌هاي خاص مهاجران و علل مهاجرتشان پيامدهاي منفي متعددي براي شهرها و روستاها بدنبال دارد كه از جمله ی آنها ظهور و گسترش پديده ی حاشيه‌نشيني در شهرهاي بزرگ مي‌باشد.

حاشيه‌نشينان به علت فقر شديد و همه‌جانبه ( اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و) و اعتراض نسبت به وضع موجود و ابراز وجود در شهرها ، اقدام به فعاليت‌هايي مي‌نمايند كه موجب سلب آسايش  شهروندان و امنيت شهرها مي‌گردد.

اين موضوع در شهر مشهد از شدت بيشتري برخوردار بوده و مشكلات زيادي را هم ايجاد نموده است. سرقت‌هاي متعدد ، آدم‌ربايي و آدم‌كشي، قاچاق مواد مخدر ، شرارت ، تجمعات خياباني و… از جمله ی اين معضلات هستند.

  آنچه مسلم است بدون توجه به علل مهاجرت روستاييان و سكنه ي شهرهاي كوچك به شهر هاي بزرگي مانند مشهد، مبارزه با معلول و تلاش براي ساماندهي حاشيه نشيني نتايج ملموس و چنداني نخواهد داشت.

 

فرمت فایل : ورد

تعداد صفحات : 36


خرید و دانلود مهاجرت، حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهرها
:: برچسب‌ها: مهاجرت، , حاشیه , نشینی , و , امنیت , اجتماعی ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی ( 1140)


 

مجموعه شامل دفترچه سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته

پژوهش علوم اجتماعی

( 1140)

از سالهای 1390-1391-1392-1393-1394

به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

فروشگاه ماداکتو


خرید و دانلود سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی ( 1140)
:: برچسب‌ها: سوالات , تستی , و , تشریحی , کنکور , سراسری , کارشناسی , ارشد , رشته , پژوهش , علوم , اجتماعی , ( ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 چکیده روانشناسی اجتماعی الویت ارونسون


---

خرید و دانلود چکیده روانشناسی اجتماعی الویت ارونسون
:: برچسب‌ها: چکیده , روانشناسی , اجتماعی , الویت ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 نمونه سوال مطالعات اجتماعی پایه نهم


---

خرید و دانلود نمونه سوال مطالعات اجتماعی پایه نهم
:: برچسب‌ها: نمونه , سوال , مطالعات , اجتماعی , پایه ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پروژه تبعات فرهنگی اجتماعی آموزش مجازی


پروژه پیشروی شما تلاشی است در جهت یافتن موانع و فرصتهای آموزش مجازی در زمینه فرهنگی و اجتماعی میباشد.
با بررسی های به عمل آمده 31 سوال کارشناسی شده طراحی شد و از تعداد مکفی از دانش آموختگان دانشگاه مجازی پرسش گردید که پاسخها پنج گزینه ای برای هریک از سوالات پیش بینی شده بود و نتایج جمع آوری شده گارشناسی گردید و نتیجه به عمل آمده در پایان ارائه شد.
شامل:
فهرست، چکیده ،مقدمه ، فصول و بدنه اصلی پروژه شامل سه فصل،سوالات ، نمودار درصدی پاسخها ، نتایج
تعداد صفحات :48 صفحه
ویرایش شده و بدون غلط املایی و ادبی
تایید شده از سوی هیئت علمی

خرید و دانلود پروژه تبعات فرهنگی اجتماعی آموزش مجازی
:: برچسب‌ها: آموزش مجازی , پروژه آموزش مجازی , تبعات فرهنگی اجتماعی , فرهنگی , اجتماعی , دانشگاه , تحقیق , تبعات فرهنگی اجتماعی آموزش مجازی , آموزش , مجازی ,
:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مددکار اجتماعی ( 1139)


 

مجموعه شامل دفترچه سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته

مددکار اجتماعی

( 1139)

از سالهای 1390-1391-1392-1393-1394

به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

فروشگاه ماداکتو


خرید و دانلود سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مددکار اجتماعی ( 1139)
:: برچسب‌ها: سوالات , تستی , و , تشریحی , کنکور , سراسری , کارشناسی , ارشد , رشته , مددکار , اجتماعی , ( ,
:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 عدالت اجتماعی و توسعه


کلیدواژه ها:  ایدئولوژی ، فلسفه جغرافیا ، آمایش سرزمین ، ساماندهی فضا ، عدالت اجتماعی

خرید و دانلود عدالت اجتماعی و توسعه
:: برچسب‌ها: عدالت , اجتماعی , و ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 جمع بندی درس1تا4علوم اجتماعی (ویژه کنکور95)


جمع بندی درس1تا4علوم اجتماعی (ویژه کنکور95)

خرید و دانلود جمع بندی درس1تا4علوم اجتماعی (ویژه کنکور95)
:: برچسب‌ها: جمع , بندی , درس1تا4علوم , اجتماعی , (ویژه ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی


مجموعه ی « نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی » شامل سوالات زیر است : ( تمامی سوالات دارای پاسخنامه میباشد)tamin-ejtemaeeمجموعه ی زیر شامل سوالات زیر است : ( تمامی سوالات دارای پاسخنامه میباشد)۲۷۵ سوال اقتصاد همراه با پاسخنامه۲۷۵ سوال مدیریت همراه با پاسخنامه۹۵ سوال قانون مالیاتها همراه با پاسخنامه۹۵ سوال قوانین همراه با پاسخنامه۵۰ سوال حقوق مدنی همراه با پاسخنامه۶۵ سوال آمار و کاربردهای آن همراه با پاسخنامه۱۱۰ سوال پایگاه داده همراه با پاسخنامه۱۰۰ سوال ساختمان داده همراه با پاسخنامه۱۲۰ سوال شبکه مقدماتی همراه با پاسخنامه۱۱۰ سوال شبکه پیشرفته همراه با پاسخنامه۱۴۰ سوال سیستم عامل همراه با پاسخنامه۱۰۰ سوال طراحی الگوریتم همراه با پاسخنامه۷۰۰ سوال حسابداری شامل ( اصول حسابداری – بودجه – حسابداری شرکتها، میانه، صنعتی – حسابرسی) همراه با پاسخنامه

خرید و دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی
:: برچسب‌ها: نمونه , سوال , استخدام , تامین , اجتماعی , تخصصی , با جواب , پاسخنامه کامل ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 جمع بندی درس5تا8علوم اجتماعی (ویژه کنکور95)


جمع بندی درس5تا8علوم اجتماعی (ویژه کنکور95)

خرید و دانلود جمع بندی درس5تا8علوم اجتماعی (ویژه کنکور95)
:: برچسب‌ها: جمع , بندی , درس5تا8علوم , اجتماعی , (ویژه ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 5 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 سوالات کنکور سراسری دکتری رشته مددکار اجتماعی ( 2112)


مجموعه شامل دفترچه سوالات کنکور سراسری دکتری رشته

مددکار اجتماعی

( 2112)

از سالهای 1391-1392-1393-1394

به همراه پاسخنامه

فروشگاه ماداکتو


خرید و دانلود سوالات کنکور سراسری دکتری رشته مددکار اجتماعی ( 2112)
:: برچسب‌ها: سوالات , کنکور , سراسری , دکتری , رشته , مددکار , اجتماعی , ( ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 جمع بندی درس12علوم اجتماعی (ویژه کنکور95)


جمع بندی درس12علوم اجتماعی (ویژه کنکور95)

خرید و دانلود جمع بندی درس12علوم اجتماعی (ویژه کنکور95)
:: برچسب‌ها: جمع , بندی , درس12علوم , اجتماعی , (ویژه ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گام به گام اجتماعی نهم


---

خرید و دانلود گام به گام اجتماعی نهم
:: برچسب‌ها: گام , به , گام , اجتماعی ,
:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 جمع بندی درس12تا14علوم اجتماعی (ویژه کنکور95


جمع بندی درس12تا14علوم اجتماعی (ویژه کنکور95)

خرید و دانلود جمع بندی درس12تا14علوم اجتماعی (ویژه کنکور95
:: برچسب‌ها: جمع , بندی , درس12تا14علوم , اجتماعی , (ویژه ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 عدالت اجتماعی در جغرافیای جدید


پیشینه عدالت اجتماعی در جغرافیای جدید

دید گاه های هاروی پیرامون عدالت اجتماعی

عدالت محیطی  ازدیدگاه دکتر شکوئی


خرید و دانلود عدالت اجتماعی در جغرافیای جدید
:: برچسب‌ها: عدالت , اجتماعی , در , جغرافیای ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 تير 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6341 صفحه بعد