نوشته شده توسط : زپو

 مجموعه روابط و فرمول های درس ترمودینامیک 2 رشته مکانیک به صورت خلاصه


این فایل شامل 8 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس ترمودینامیک 1 به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.

خرید و دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس ترمودینامیک 2 رشته مکانیک به صورت خلاصه
:: برچسب‌ها: مجموعه , روابط , و , فرمول , های , درس , ترمودینامیک , 2 , رشته , مکانیک , به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 28
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجموعه روابط و فرمول های درس ترمودینامیک 1 رشته مکانیک به صورت خلاصه


این فایل شامل 2 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس ترمودینامیک 1 به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.

خرید و دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس ترمودینامیک 1 رشته مکانیک به صورت خلاصه
:: برچسب‌ها: مجموعه , روابط , و , فرمول , های , درس , ترمودینامیک , 1 , رشته , مکانیک , به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 38
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجموعه روابط و فرمول های درس مکانیک سیالات 2 رشته مکانیک به صورت خلاصه


این فایل شامل 2 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس سیالات 2 به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.

خرید و دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس مکانیک سیالات 2 رشته مکانیک به صورت خلاصه
:: برچسب‌ها: مجموعه , روابط , و , فرمول , های , درس , مکانیک , سیالات , 2 , رشته , مکانیک , به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 36
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 4 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی مهندسی رشته مکانیک به صورت خلاصه


این فایل شامل 2 صفحه خلاصه  فرمول ها و روابط درس ریاضی مهندسی به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.

خرید و دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی مهندسی رشته مکانیک به صورت خلاصه
:: برچسب‌ها: مجموعه , روابط , و , فرمول , های , درس , ریاضی , مهندسی , رشته , مکانیک , به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 27
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 2 رشته مکانیک به صورت خلاصه


این فایل شامل 8 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس ریاضی 2 به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.

خرید و دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 2 رشته مکانیک به صورت خلاصه
:: برچسب‌ها: مجموعه , روابط , و , فرمول , های , درس , ریاضی , 2 , رشته , مکانیک , به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 32
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 1 رشته مکانیک به صورت خلاصه


این فایل شامل 8 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس ریاضی 1 به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.

خرید و دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 1 رشته مکانیک به صورت خلاصه
:: برچسب‌ها: مجموعه , روابط , و , فرمول , های , درس , ریاضی , 1 , رشته , مکانیک , به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 31
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجموعه روابط و فرمول های درس محاسبات عددی رشته مکانیک به صورت خلاصه


این فایل شامل 2 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس محاسبات عددی به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.

خرید و دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس محاسبات عددی رشته مکانیک به صورت خلاصه
:: برچسب‌ها: مجموعه , روابط , و , فرمول , های , درس , محاسبات , عددی , رشته , مکانیک , به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق2 رشته مکانیک به صورت خلاصه


این مجموعه شامل 3 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس مبانی برق 2 و نیز 2 صفحه نکات و روابط آزمایشگاه مبانی برق به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.

خرید و دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق2 رشته مکانیک به صورت خلاصه
:: برچسب‌ها: مجموعه , روابط , و , فرمول , های , درس , مبانی , برق2 , رشته , مکانیک , به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 32
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق1 رشته مکانیک به صورت خلاصه


این فایل شامل 4 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس مبانی برق 1 به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.

خرید و دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق1 رشته مکانیک به صورت خلاصه
:: برچسب‌ها: مجموعه , روابط , و , فرمول , های , درس , مبانی , برق1 , رشته , مکانیک , به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 27
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجموعه روابط و فرمول های درس هیدرولیک و پنوماتیک رشته مکانیک به صورت خلاصه


این فایل شامل 1 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس هیدرولیک به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.

خرید و دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس هیدرولیک و پنوماتیک رشته مکانیک به صورت خلاصه
:: برچسب‌ها: مجموعه , روابط , و , فرمول , های , درس , هیدرولیک , و , پنوماتیک , رشته , مکانیک , به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 34
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 5 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجموعه روابط و فرمول های درس دینامیک ماشین رشته مکانیک به صورت خلاصه


این فایل شامل 5 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس دینامیک ماشین به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.

خرید و دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس دینامیک ماشین رشته مکانیک به صورت خلاصه
:: برچسب‌ها: مجموعه , روابط , و , فرمول , های , درس , دینامیک , ماشین , رشته , مکانیک , به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجموعه روابط و فرمول های درس دینامیک رشته مکانیک به صورت خلاصه


این فایل شامل 1 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس دینامیک به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.

خرید و دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس دینامیک رشته مکانیک به صورت خلاصه
:: برچسب‌ها: مجموعه , روابط , و , فرمول , های , درس , دینامیک , رشته , مکانیک , به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجموعه روابط و فرمول های درس کنترل اتوماتیک رشته مکانیک به صورت خلاصه


این فایل شامل 3 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس کنترل اتوماتیک به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.

خرید و دانلود مجموعه روابط و فرمول های درس کنترل اتوماتیک رشته مکانیک به صورت خلاصه
:: برچسب‌ها: مجموعه , روابط , و , فرمول , های , درس , کنترل , اتوماتیک , رشته , مکانیک , به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 31
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 جزوه آموزشی مقاومت مصالح(به صورت کامل)


حزوه کامل آموزشی درس مقاومت مصالح برای تمام رشته های فنیجمع آواری شده توسط اساتید مجرب دانشگاهیجزوه به صورت کاملا فارسی میباشد

خرید و دانلود جزوه آموزشی مقاومت مصالح(به صورت کامل)
:: برچسب‌ها: جزوه , آموزشی , مقاومت , مصالح(به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 داده های صورت سود و زیان سال 1393 شرکت های بورسی


داده های صورت سود و زیان سال 1393 شرکت های بورسی

در این فایل تمامی داده های مربوط به صورت سود و زیان شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس فقط برای سال 1393 بصورت اکسلی ارائه شده است.  لازم به توضیح است داده های ارائه شده مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده شرکت اصلی (غیرتلفیقی) میباشد.اطلاعات موجود در فایلدرآمد فروش/بهای تمام شده کالای فروش رفته/ سود ناخالص / هزینه های عمومی اداری و فروش / سود عملیاتی / هزینه های مالی (هزینه بهره) /سود قبل از کسر مالیات / هزینه مالیات / سود خالص

خرید و دانلود داده های صورت سود و زیان سال 1393 شرکت های بورسی
:: برچسب‌ها: داده , های , صورت , سود , و , زیان , سال , 1393 , شرکت , های ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پرورش بره ها به صورت مصنوعی با استفاده از جایگزین شیر


مقاله با عنوان پرورش بره ها به صورت مصنوعی با استفاده از جایگزین شیر در فرمت ورد در 11 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مقدمه
پرورش بره ها با شیشه وپستانک یا سیستم های اتوماتیک
پرورش بره ها در محفظه یا اتاقک بره
بخش ها و تجهیزات مورد نیاز
پستانک-سطل نوع I
پستانک - سطل نوعII
آغوز و خوراک جایگزین شیر
ترکیبات یک غذای جایگزین شیر برای تغذیه بره ها در جدول 1 آورده شده است :
انتخاب بره برای پرورش مصنوعی
شروع پرورش مصنوعی
غذای مکمل و آب
از شیر گرفته شدن بره ها
مراقبت و بهداشت
اصولی که در پرورش مصنوعی بره ها بایستی رعایت شود

خرید و دانلود پرورش بره ها به صورت مصنوعی با استفاده از جایگزین شیر
:: برچسب‌ها: پرورش , بره , ها , به , صورت , مصنوعی , با , استفاده , از , جایگزین ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 آموزش کسب و کار اینترنتی به صورت پی دی اف


این مجموعه توسط تیمی حرفه ای تهیه شده است که می تواند راهگشای شما در استارت ورود به دنیای اینترنت باشد.و شروع در آمد میلیونی شما بهتر است خودتان مطالعه کنید.

خرید و دانلود آموزش کسب و کار اینترنتی به صورت پی دی اف
:: برچسب‌ها: آموزش , کسب , و , کار , اینترنتی , به , صورت , پی , دی ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بهترین برنامه نا محدود ویرایشگر برنامه ها و بازی های اندروید به صورت فارسی از طریق گوشی
بهترین برنامه نا محدود  ویرایشگر برنامه ها و بازی های اندروید به صورت فارسی از طریق گوشی

با این برنامه میتوانید تمام برنامه ها و کتاب ها و بازیهای اندروید را ویرایش کنید و ترجمه به فارسی کنید سرعت بسیار زیاد برنامه و بدون نیاز به اینترنت و برنامه کاملا فارسی و امکان ترجمه به تمام زنده دنیا و تشخیص خطلا.و........ بوسیله گوشی خود و بدون داشتن دانش برنامه نویسی، APK را وارد برنامه کنید  که توسط این ویرایشگر می توانید انجام دهید.

ویرایش کن بزار توی بازار و مایکت پولدار شو

با امکان ترجمه اتوماتیک برنامه می توانید برنامه های خارجی زبان را به فارسی کنید
کسب درآمد از طریق فارسی سازی برای سایت مایکت و کافه بازار و کندو وخیلی سایت های دیگرخرید و دانلود بهترین برنامه نا محدود ویرایشگر برنامه ها و بازی های اندروید به صورت فارسی از طریق گوشی
:: برچسب‌ها: بهترین , برنامه , نا , محدود , ویرایشگر , ها , و , بازی , های , اندروید , به , صورت , فارسی , از , طریق ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 فیلم آموزش Microsoft Office Word به صورت کامل


در این فیلم محیط Microsoft Office Word را به طور کامل توضیح داده است. این فیلم برای کلیه دانشجویان بخصوص جهت تهیه مقاله و پایان نامه بسیار مفید است.


خرید و دانلود فیلم آموزش Microsoft Office Word به صورت کامل
:: برچسب‌ها: فیلم , آموزش , Microsoft , Office , Word , به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 برنامه ارزشمند روانشناسی چهره


در این فایل اطلاعات ارزشمندی راجع به قسمتهای مختلف صورت و تاثیر آن بر خصوصیات فردی داده شده وروی آن بحث می شود

خرید و دانلود برنامه ارزشمند روانشناسی چهره
:: برچسب‌ها: صورت , چهره , face , روانشناسی چهره , روانشناسی ,
:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 داده های صورت سود و زیان سال 1388-1392 شرکت منتخب بورسی


داده های صورت سود و زیان سال 1388-1392 شرکت منتخب بورسی
اطلاعات موجود در فایل:درآمد فروش/بهای تمام شده کالای فروش رفته/ سود ناخالص / هزینه های عمومی اداری و فروش / سود عملیاتی / هزینه های مالی (هزینه بهره) /سود قبل از کسر مالیات / هزینه مالیات / سود خالص  

خرید و دانلود داده های صورت سود و زیان سال 1388-1392 شرکت منتخب بورسی
:: برچسب‌ها: داده , های , صورت , سود , و , زیان , سال , 1388-1392 , شرکت , منتخب ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 داده های صورت سود و زیان سال 1386 تا 1392 شرکت های بورسی


 داد ه های صورت سود و زیان سال 1386 تا 1392 شرکت های بورسی
در این فایل تمامی داده های مربوط به صورت سود و زیان شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس فقط برای سال 1393 بصورت اکسلی ارائه شده است.  لازم به توضیح است داده های ارائه شده مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده شرکت اصلی (غیرتلفیقی) میباشد.اطلاعات موجود در فایلدرآمد فروش/بهای تمام شده کالای فروش رفته/ سود ناخالص / هزینه های عمومی اداری و فروش / سود عملیاتی / هزینه های مالی (هزینه بهره) /سود قبل از کسر مالیات / هزینه مالیات / سود خالص

خرید و دانلود داده های صورت سود و زیان سال 1386 تا 1392 شرکت های بورسی
:: برچسب‌ها: داده , های , صورت , سود , و , زیان , سال , 1386 , تا , 1392 , شرکت , های ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 برنامه اموزش برنامه نویسی اندروید به صورت گام به گام


کامل ترین و جامع ترین پکیج آموزش برنامه نویسی اندروید در ایران ۷ فصل آموزش ، بیش از ۵۰ ساعت آموزش فارسی به همراه مثالها ، نمونه کدها و سورسها پوشش کامل تمامی مباحث از صفر تا صد

خرید و دانلود برنامه اموزش برنامه نویسی اندروید به صورت گام به گام
:: برچسب‌ها: برنامه , اموزش , برنامه , نویسی , اندروید , به , صورت , گام , به ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 نرم افزار نمایش تصویر تماس گیرنده به صورت تمام صفحه برای اندروید


ویژگی ها : 

نمایش اطلاعات به صورت تمام صفحه برای تمامی تماس های ورودی و خروجی ، پیام ها و تماس های از دست رفتهاختصاص تصویر به گروه مخاطبینشخصی سازی تمامی تصاویر و متن های نمایشیاختصاص تصاویر از مموری، دوربین گوشی، فیس بوک و گالری آنلاینامکان تلفط نام مخاطبین و پیام هابلوکه کردن تماس های مزاحمامکان اختصاص دادن ویدئو بجای عکس برای مخاطبین

 روش آنلاک کردن برنامه:

برنامه را اجرا کنیدبر روی گزینه Shop or Buy در گوشه بالای نرم افزار کلیک کنید.بر روی Google Play Logo کلیک کنید.برنامه را بندید و مجدد اجرا کنید.

خرید و دانلود نرم افزار نمایش تصویر تماس گیرنده به صورت تمام صفحه برای اندروید
:: برچسب‌ها: نرم , افزار , نمایش , تصویر , تماس , گیرنده , به , صورت , تمام , صفحه , برای ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پروژه مالی صورت جریانات وجوه نقد شرکت رادیاتو


شرح مختصر :  به موجب ماده  3 اساسنامه شرکت موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: تاسیس کارخانه برای ساخت انواع رادیاتورهای مخصوص از قبیل کامیون ، تراکتور و سایر وسائط نقلیه موتوری ساخت انواع رادیاتورهای سنگین جهت صنعت برق ، گاز و نفت و ساخت انواع کولر گازی خودرو ، واردات ماشین آلات مخصوص ومواد اولیه مورد مصرف کارخانه و فروش فرآورده های خودرو و درصورت امکان صادرات آنها ،  همچنین سرمایه گذاری وفعالیت بازرگانی و تولیدی در زمینه کلیه امور تحقیقاتی و طراحی ساخت قسمتهای مختلف خودرو و تولید یا مشارکت درتولید انواع خود رو و خرید وفروش سهام سایر شرکتها و کارخانجات .

فهرست:

مقدمه

یادداشتهای توضیحی

تاریخچه

موضوع شرکت

سرمایه شرکت

محل قانونی شرکت

صورتهای مالی اساسی تلفیقی

ترازنامه تلفیقی

صورت سود و زیان تلفیقی

گردش حساب سود ( زیان ) انباشته تلفیقی

 صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

صورتهای مالی اساسی شرکت رادیاتور ایران

 ترازنامه

صورت سود و زیان

گردش حساب سود ( زیان ) انباشته

صورت جریان وجوه نقد

جدول نسبت های شرکت رادیاتور ایران و تجزیه وت حلیل


خرید و دانلود پروژه مالی صورت جریانات وجوه نقد شرکت رادیاتو
:: برچسب‌ها: پروژه , مالی , صورت , جریانات , وجوه , نقد , شرکت ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 4 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 ارزیابی و پاسخ به خطرات موجو در حسابرسی یک صورت مالی


مقاله حسابداری و حسابرسی با عنوان ارزیابی و پاسخ به خطرات موجود در حسابرسی یک صورت حساب مالی در فرمت ورد و حاوی مطالب زیر می باشد:
مقدمه
طراحی مراحل بعدی حسابرسی
بررسی کنترل های داخلی
مدارک و شواهدی از حسابرسی های پیشین

خرید و دانلود ارزیابی و پاسخ به خطرات موجو در حسابرسی یک صورت مالی
:: برچسب‌ها: ارزیابی , و , پاسخ , به , خطرات , موجو , در , حسابرسی , یک , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب آموزش فتوشاپ: ساخت متن به صورت کیک شکلاتی


---

خرید و دانلود کتاب آموزش فتوشاپ: ساخت متن به صورت کیک شکلاتی
:: برچسب‌ها: کتاب , آموزش , فتوشاپ: , ساخت , متن , به , صورت , کیک ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 نصب ویندوزایکس پی به صورت خودکار


---

خرید و دانلود نصب ویندوزایکس پی به صورت خودکار
:: برچسب‌ها: نصب , ویندوزایکس , پی , به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 نرم افزار زیبایی کلی صورت و بدن


این نرم افزار یک برنامه جامع و کاربردی راجع به زیبایی کلی صورت و تناسب اندام است و آموزشهای کاربردی فراوانی در مورد سلامتی و زیبا شدن اعضای صورت ، ماسکهای زیبایی، گیاهان دارویی و تناسب اندام آورده شده است.

خرید و دانلود نرم افزار زیبایی کلی صورت و بدن
:: برچسب‌ها: نرم , افزار , زیبایی , کلی , صورت , و ,
:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پروژه سازه های بتنی به صورت دستی


در این فایل مراحل تهیه یک پروژه سازه بتنی به دقت و کامل هم توضیح داده شده است و یک مثال همراه با توضیحات انجام شده است

خرید و دانلود پروژه سازه های بتنی به صورت دستی
:: برچسب‌ها: پروژه , سازه , های , بتنی , به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 امورش دفاع شخصی حرفه ای در دو نوع pdf و فیلم که به صورت جدا گانه به فروش میرسد


در این مجوعه فایل های pdf که به قیمت باور نکردنی به فروش میرسد اموزش های بسیار قوی برای دفاع شخصی های سلاح سرد و گرم وجود دارد که در کشور صهیونستی اموزش داده میشود

خرید و دانلود امورش دفاع شخصی حرفه ای در دو نوع pdf و فیلم که به صورت جدا گانه به فروش میرسد
:: برچسب‌ها: امورش , دفاع , شخصی , حرفه , ای , در , دو , نوع , pdf , و , فیلم , که , به , صورت , جدا , گانه , به , فروش ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 خاموش و روشن شدن کامپیوتر به صورت اتوماتیک


خاموش و روشن شدن کامپیوتر به صورت اتوماتیک

خرید و دانلود خاموش و روشن شدن کامپیوتر به صورت اتوماتیک
:: برچسب‌ها: خاموش , و , روشن , شدن , کامپیوتر , به , صورت ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پاور پوینت صورت سود وزیان درتئوری حسابداری


—فهرست :

شکل و محتوای صورت سود و زیان


اهداف صورت سود و زیان


مفهوم سود


مفهوم سود از دیدگاه اقتصادی


مفهوم سود از دیدگاه حسابداری

      مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه مالی
درآمد Revenue
فروش اقساطی Installment Sales
بازیافت بهای تمام شده Cost-Recovery Method
........


خرید و دانلود پاور پوینت صورت سود وزیان درتئوری حسابداری
:: برچسب‌ها: پاور , پوینت , صورت , سود , وزیان , درتئوری ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پروژه راهنمای استفاده از صورت مغایرت بانکی


شرح مختصر :  صورت مغايرت بانکي ليستي است که در مقاطع مختلف توسط دارندگان حساب بانکي تهيه و موارد مغايرت و اختلاف بين اسناد حسابداري صادره توسط آنها و اسناد حسابداري توسط بانک (بابت واريز، برداشت يا پرداخت وجه) در آن منعکس و پيگيري لازم جهت رفع موارد اختلافي (اقلام باز) بين مانده حساب بانک نزد دفاتر موسسه و مانده حساب نزد بانک  صورت مي‌گيرد. صورت مغايرت بانکي در مقاطع مختلف از جمله ماهانه يا هفتگي تهيه مي‌گردد. چنانچه عمليات بانکي موسسات بسيار زياد باشد، صورت مغايرت بانکي ممکن است به صورت روزانه نيز تهيه شود. اقلام مختلفي سبب ايجاد اقلام باز (اختلاف) بين مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت با مانده حساب شرکت نزد بانک مي‌گردد که از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد :

1- وجوه واريزي به حساب بانکي (که موسسه از آن بي اطلاع مي‌باشد.)

2- وجوه برداشتي از حساب شرکت توسط بانک (بابت اقساط وام، هزينه کارمزد خدمات بانکي)

3- برداشت از حساب توسط بانک براي اسناد تجاري واخواست شده (سفته و برات)

4- موارد اشتباهات رخ داده توسط بانک

5- چکهاي معوق

6- سپرده بين راهي

7- چکهاي لاوصول

8- اشتباهات رخ داده توسط حسابدار شرکت

روشهاي تهيه صورت مغايرت بانکي :

1- رسيدن از مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت به مانده حساب نزد بانک

2- رسيدن از مانده حساب نزد بانک به مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت

3- رسيدن از مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت و مانده حساب نزد بانک به مانده واقعي

توجه : از آنجائيکه تعيين مانده واقعي حساب بانک از اهميت زيادي برخوردار است لذا روش سوم ملاک عمل خواهد بود.


خرید و دانلود پروژه راهنمای استفاده از صورت مغایرت بانکی
:: برچسب‌ها: پروژه , راهنمای , استفاده , از , صورت , مغایرت ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 صورت های مالی اساسی و گزارش حسابرسی مستقل شرکت داروسازی حکیم


صورت های مالی اساسی شامل ترازنامه  صورت حساب سود و زیان(جامع)   صورت جریان وجوه نقد  یادداشت های توضیحی  و شرح آنها  جهت یادگیری و آموزش دانشجویان عزیز

خرید و دانلود صورت های مالی اساسی و گزارش حسابرسی مستقل شرکت داروسازی حکیم
:: برچسب‌ها: صورت , های , مالی , اساسی , و , گزارش , حسابرسی , مستقل , شرکت , داروسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 صورت های مالی اساسی و گزارش حسابرسی مستقل شرکت گلتاش


فایل آموزشی صورت های مالی اساسی و گزارش حسابرسی مستقل شرکت گلتاش

خرید و دانلود صورت های مالی اساسی و گزارش حسابرسی مستقل شرکت گلتاش
:: برچسب‌ها: صورت , های , مالی , اساسی , و , گزارش , حسابرسی , مستقل , شرکت ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 صورت های مالی اساسی و گزارش حسابرسی شرکت گل گهر سیرجان


فایل آموزشی صورت های مالی اساسی و گزارش حسابرسی مستقل گل گهر سیرجان

خرید و دانلود صورت های مالی اساسی و گزارش حسابرسی شرکت گل گهر سیرجان
:: برچسب‌ها: صورت , های , مالی , اساسی , و , گزارش , حسابرسی , شرکت , گل , گهر ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پروژه تجزیه تحلیل صورت های مالی بانک صادرات


شرح مختصر : تجزیه و تحلیل صورتهای مالی‏ فرایندی است که اطلاعات مالی گذشته و حال یک بنگاه اقتصادی را به منظور ارزیابی‏ وضعیت مالی،عملکرد،پیشبینی ریسک‏ آتی و سوداوری بالقوه آن مورد بررسی قرار می‏دهد.بدیهی است صورتهای مالی ابزار اصلی این تجزیه و تحلیل هستند.. یکی از مسائل مهم در تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی و نتایج حاصل از آن،تنوع‏ و فراوانی علاقه‏ها،نیازها و خواستهای‏ اطلاعاتی استفاده‏کنندگان از نتایج تجزیه و تحلیلهای انجام شده است.به عنوان مثال‏ اولین و عمده‏ترین فاکتور موردنظر سپرده‏گذاران و دارندگان انواع حسابها در بانکها،حصول اطمینان از امنیت سپرده‏ها و عدم سوخت آن در نتیجه ورشکستگی‏ بانک است.لذا این‏گونه اشخاص خواهان‏ وجود نقدینگی بیشتر و نسبت سرمایه به‏ دارایی بالاتر در بانک هستند.در مقابل، سهامداران بانکها نیز میل به حد اکثر رساندن‏ بازده سرمایه‏گذاری خود دارند و ازاین‏رو ترجیح می‏دهند که مبلغ کمتری را در بانک‏ سرمایه‏گذاری کنند.بنابراین مدیران بانکها با دو خواسته متفاوت مواجه هستند که با هم در تضاد می‏باشند.به بیان دیگر مدیران‏ باید امنیت سپرده‏ها را تضمین کنند و در عین‏حال بازده سرمایه‏گذاری سهامداران را به حد اکثر برسانند.البته در اینجا لازم است‏ به قوانین و مقرراتی نیز که بانکها موظف به‏ انجام عملیات خود در چارچوب آن‏ می‏باشند،توجه خاصی مبذول نمود. بدیهی است ارزیابی نحوه عمل مدیریت در نیل به هدفهای پیشگفته نیز در بررسی‏ وضعیت مالی و نتایج عملیات بانکها و از طریق انجام تجزیه و تحلیلهای لازم،انجام‏ خواهد شد. بانکهای ورشکسته عموما دارای‏ نسبتهای بالای اعتبارات اعطایی به‏ سپرده‏های دریافتی و نسبتهای پایین‏ سرمایه به دارایی هستند.همچنین‏ سوداوری و نقدینگی این‏گونه بانکها در سطح پایین قرار دارد.اگرچه یک یا چند عامل پیشگفته ضرورتا بیانگر این نیست که‏ بانکی در حال ورشکستگی است لیکن‏ می‏تواند به عنوان یک شاخص با ارزش در ارزیابی عملکرد بانک و پیشبینی وضعیت‏ آتی آن استفاده شود.

فهرست :

نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها

صورتهای مالی به عنوان ابزار اصلی تجزیه‏ و تحلیل

تجزیه و تحلیل ترازنامه

نسبت اعتبارات اعطایی به سپرده‏های‏ دریافتی

نسبت سرمایه به دارایی

نسبت کفایت سرمایه

نسبت اهرمی

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

اموال و تجهیزات

ترکیب سپرده‏ها

رشد سپرده‏ها

سرمایه‏گذاری در اوراق بهادار و قرضه

درصد داراییهای سوداور

تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان

بازده میانگین داراییهای سوداور

نرخ سود پرداخت شده به سپرده‏ها

تجزیه و تحلیل حاشیه سود

نسبت سود خالص به میانگین داراییهای‏ سوداور

نسبت سود خالص به میانگین حقوق‏ صاحبان سهام

هزینه‏ های پرسنلی

سود (زیان) غیر عملیاتی غیر مستمر

تجزیه و تحلیلهای نرخ و حجم

تجزیه و تحلیل صورت سود (زیان) انباشته


خرید و دانلود پروژه تجزیه تحلیل صورت های مالی بانک صادرات
:: برچسب‌ها: پروژه , تجزیه , تحلیل , صورت , های , مالی , بانک ,
:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 صورت های مالی و گزارش حسابرسی گروه صنعتی پاكشو


فایل آموزشی صورتحساب های اساسی و گزارش حسابرسی مستقل

خرید و دانلود صورت های مالی و گزارش حسابرسی گروه صنعتی پاكشو
:: برچسب‌ها: صورت , های , مالی , و , گزارش , حسابرسی , گروه , صنعتی ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6341 صفحه بعد