نوشته شده توسط : زپو

 گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات ( آزمایش ضربه فوران )


گزارش کامل آزمایشگاه مکانیک سیالات ( آزمایش ضربه فوران )

هدف آزمایش

تئوری آزمایش

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

اعداد و محاسبات

رسم جداول وترسیم نمودار ها

پاسخ به سوالات


خرید و دانلود گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات ( آزمایش ضربه فوران )
:: برچسب‌ها: گزارش , آزمایشگاه , مکانیک , سیالات , ( , آزمایش , ضربه , فوران ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش تبرید تراکمی )


گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش تبرید تراکمی )

هدف آزمایش

تئوری آزمایش

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

اعداد و محاسبات

رسم جداول وترسیم نمودار ها

پاسخ به سوالات


خرید و دانلود گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش تبرید تراکمی )
:: برچسب‌ها: گزارش , کار , آزمایشگاه , ترمودینامیک , ( , آزمایش , تبرید , تراکمی ,
:: بازدید از این مطلب : 30
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش کار آزمایش آشنایی با اصول اسیلوسکوپ ، ترکیب امواج سینوسی و مشاهده اشکال لیسا ژو


مقدمه:

آشنایی بادستگاه اسیلوسکوپ (موج نما):

اسیلوسکوپ یک دستگاه مفیدوچندکاره آزمایشگاه است  که برای نمایش دادن واندازه گیری ،تحلیل شکل موج هاودیگرپدیده های مدارهای الکتریکی والکترونیکی بکارمیرود.اسیلوسکوپ ها درحقیقت رسام های بسیارسریعی اندکه سیگنال ورودی رادربرابرزمان یادربرابرسیگنال دیگرنمایش می دهند.اسیلوسکوپ براساس ولتاژکارمی کند.

البته بهکمک مبدلها می توان جریان الکتریکی وکمیت های  دیگرفیزیکی ومکانیکی رابه ولتاژ تبدیل  کرد . کاربرد دستگاه درمخابرات وفرکانس های رادیویی است که تشکیل شده ازیک لامپ وازهواتخلیه شده که بااشعه کاتدی کارمیکند.فیلامان یک مقاومت سیمی است که به ولتاژ کم وصل میشود ومعمولاولتاژبر3/6 ولت میباشد.

 

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

 

اعداد و محاسبات

 

رسم جداول

 

پاسخ به سوالات

 


خرید و دانلود گزارش کار آزمایش آشنایی با اصول اسیلوسکوپ ، ترکیب امواج سینوسی و مشاهده اشکال لیسا ژو
:: برچسب‌ها: گزارش , کار , آزمایش , آشنایی , با , اصول , اسیلوسکوپ , ، , ترکیب , امواج , سینوسی , و , مشاهده , اشکال , لیسا ,
:: بازدید از این مطلب : 34
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 4 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش دیگ مارست)


هدف آزمایش

تئوری آزمایش

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

اعداد و محاسبات

رسم جداول وترسیم نمودار ها

پاسخ به سوالات


خرید و دانلود گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش دیگ مارست)
:: برچسب‌ها: گزارش , آزمایشگاه , ترمودینامیک , ( , آزمایش , دیگ ,
:: بازدید از این مطلب : 44
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح ( آزمایش کمانش )


گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح ( آزمایش کمانش )

هدف آزمایش

تئوری آزمایش

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

اعداد و محاسبات

رسم جداول وترسیم نمودار ها

 


خرید و دانلود گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح ( آزمایش کمانش )
:: برچسب‌ها: گزارش , کار , آزمایشگاه , مقاومت , مصالح , ( , آزمایش , کمانش ,
:: بازدید از این مطلب : 44
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش موتور دیزلی)


هدف آزمایش

تئوری آزمایش

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

اعداد و محاسبات

رسم جداول وترسیم نمودار ها

پاسخ به سوالات


خرید و دانلود گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش موتور دیزلی)
:: برچسب‌ها: گزارش , آزمایشگاه , ترمودینامیک , ( , آزمایش , موتور ,
:: بازدید از این مطلب : 36
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات ( آزمایش اندازه گیری دبی )


گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات ( آزمایش اندازه گیری دبی )

همان آزمایش دبی سنجی توسط ونتوری واریفیس وروتانتر است

هدف آزمایش

تئوری آزمایش

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

اعداد و محاسبات

رسم جداول وترسیم نمودار ها

پاسخ به سوالات


خرید و دانلود گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات ( آزمایش اندازه گیری دبی )
:: برچسب‌ها: گزارش , کار , آزمایشگاه , مکانیک , سیالات , ( , آزمایش , اندازه , گیری , دبی ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش کمپرسور تک مرحله ای و دو مرحله ای )


هدف آزمایش

تئوری آزمایش

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

اعداد و محاسبات

رسم جداول وترسیم نمودار ها

پاسخ به سوالات


خرید و دانلود گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش کمپرسور تک مرحله ای و دو مرحله ای )
:: برچسب‌ها: گزارش , آزمایشگاه , ترمودینامیک , ( , آزمایش , کمپرسور , تک , مرحله , ای , و , دو , مرحله , ای ,
:: بازدید از این مطلب : 29
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش برج خنک کن )


گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش برج خنک کن )

هدف آزمایش

تئوری آزمایش

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

اعداد و محاسبات

رسم جداول وترسیم نمودار ها

پاسخ به سوالات


خرید و دانلود گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش برج خنک کن )
:: برچسب‌ها: گزارش , آزمایشگاه , ترمودینامیک , ( , آزمایش , برج , خنک , کن ,
:: بازدید از این مطلب : 28
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 5 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش موتور بنزینی)


هدف آزمایش

تئوری آزمایش

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

اعداد و محاسبات

رسم جداول وترسیم نمودار ها

پاسخ به سوالات


خرید و دانلود گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش موتور بنزینی)
:: برچسب‌ها: گزارش , آزمایشگاه , ترمودینامیک , ( , آزمایش , موتور ,
:: بازدید از این مطلب : 29
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات ( آزمایش چرخدنده خورشیدی )


هدف آزمایش

تئوری آزمایش

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

اعداد و محاسبات

رسم جداول وترسیم نمودار ها

پاسخ به سوالات

فایل با فرمت pdf بوده و متن گزارش کار به صورت دستی نوشته شده اما نمودارها با نرم افزار excel رسم شده اند.


خرید و دانلود گزارش آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات ( آزمایش چرخدنده خورشیدی )
:: برچسب‌ها: گزارش , آزمایشگاه , دینامیک , و , ارتعاشات , ( , آزمایش , چرخدنده , خورشیدی ,
:: بازدید از این مطلب : 34
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-R )


هدف آزمایش

تئوری آزمایش

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

اعداد و محاسبات

این گزارش به صورت دست نویس و در غالب فایل PDF میباشد.


خرید و دانلود گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-R )
:: برچسب‌ها: گزارش , آزمایشگاه , فیزیک , 2 , ( , آزمایش , بررسی , مدار , R-R ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-L-C )


هدف آزمایش

تئوری آزمایش

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

اعداد و محاسبات

رسم جداول وترسیم نمودار ها

پاسخ به سوالات

این گزارش به صورت دست نویس و در غالب فایل PDF میباشد.

خرید و دانلود گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-L-C )
:: برچسب‌ها: گزارش , آزمایشگاه , فیزیک , 2 , ( , آزمایش , بررسی , مدار , R-L-C ,
:: بازدید از این مطلب : 38
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 4 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-L )


هدف آزمایش

تئوری آزمایش

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

اعداد و محاسبات

رسم جداول وترسیم نمودار ها

پاسخ به سوالات

این گزارش به صورت دست نویس و در غالب فایل PDF میباشد.


خرید و دانلود گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-L )
:: برچسب‌ها: گزارش , آزمایشگاه , فیزیک , 2 , ( , آزمایش , بررسی , مدار , R-L ,
:: بازدید از این مطلب : 37
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-C )


هدف آزمایش

تئوری آزمایش

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

اعداد و محاسبات

این گزارش به صورت دست نویس و در غالب فایل PDF میباشد.


خرید و دانلود گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-C )
:: برچسب‌ها: گزارش , آزمایشگاه , فیزیک , 2 , ( , آزمایش , بررسی , مدار , R-C ,
:: بازدید از این مطلب : 36
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات ( آزمایش پیرو و بادامک )


هدف آزمایش

تئوری آزمایش

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

اعداد و محاسبات

رسم جداول وترسیم نمودار ها

پاسخ به سوالات

فایل با فرمت pdf بوده و متن گزارش کار به صورت دستی نوشته شده اما نمودارها با نرم افزار excel رسم شده اند.


خرید و دانلود گزارش آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات ( آزمایش پیرو و بادامک )
:: برچسب‌ها: گزارش , آزمایشگاه , دینامیک , و , ارتعاشات , ( , آزمایش , پیرو , و , بادامک ,
:: بازدید از این مطلب : 43
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش آزمایشگاه مبانی مهندسی برق ( آزمایش تعیین مشخصه خروجی مولد جریان مستقیم تحریک مستقیم )


هدف آزمایش

تئوری آزمایش

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

اعداد و محاسبات

رسم جداول وترسیم نمودار ها

پاسخ به سوالات

فایل این گزارش در غالب PDF میباشد.


خرید و دانلود گزارش آزمایشگاه مبانی مهندسی برق ( آزمایش تعیین مشخصه خروجی مولد جریان مستقیم تحریک مستقیم )
:: برچسب‌ها: گزارش , آزمایشگاه , مبانی , مهندسی , برق , ( , آزمایش , تعیین , مشخصه , خروجی , مولد , جریان , مستقیم , تحریک , مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 29
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش به هم بستن خازن ها )


هدف آزمایش

تئوری آزمایش

نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه

اعداد و محاسبات

این گزارش به صورت دست نویس و در غالب فایل PDF میباشد.


خرید و دانلود گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش به هم بستن خازن ها )
:: برچسب‌ها: گزارش , آزمایشگاه , فیزیک , 2 , ( , آزمایش , به , هم , بستن , خازن , ها ,
:: بازدید از این مطلب : 31
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 روشهای آزمایش دستگاه تنفسی و معاینات بالینی در دام


مقاله با عنوان روشهای آزمایش دستگاه تنفسی و معاینات بالینی در دام در فرمت ورد در 8 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
روشهای آزمایش دستگاه تنفسی و معاینات بالینی
ريه ها
محدوده ي ريوي در گاو
محدوده ريه ها در اسب
دقه Percussion 
صداهائيكه توسط دقه كردن ايجاد مي گردد وبه سه دسته تقسيم مي شود :
صداهاي طبيعي تنفسي
صداهاي تنفسي غير طبيعي

خرید و دانلود روشهای آزمایش دستگاه تنفسی و معاینات بالینی در دام
:: برچسب‌ها: روشهای , آزمایش , دستگاه , تنفسی , و , معاینات , بالینی , در ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پاورپوینت-جوش و آزمایش کنترل کیفی آن


---

خرید و دانلود پاورپوینت-جوش و آزمایش کنترل کیفی آن
:: برچسب‌ها: پاورپوینت-جوش , و , آزمایش , کنترل , کیفی ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 آزمایش کامل ادرار (U/A) کشت ادرار (U/C)


مقاله با عنوان آزمایش کامل ادرار (U/A) کشت ادرار (U/C) در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:
آزمايش كامل ادرار   Ana Lysis U/A : Urina
در بررسي ماكروسكوپي
سابقه علائم
سابقه بيماريهايي كه ممكن است روي كاركليه تاثير بگذارند
بيماري كليوي   
يافته هاي فيزيكي
جمع آوري نمونه ادرار ( تهيه ادراروسط)
روش جمع آوري ادرار 24 ساعته
  مقادير طبيعي و غير طبيعي U/A در بررسي ماكروسكوپي
غير طبيعي
موارد كاهش
غير طبيعي
مقادير طبيعي و غير طبيعي در بررسي ميكروسكوپي
گلبولهاي سفيد يا  WBC    
گلبولهاي قرمز يا RBC
سلولهاي اپي تليال
كريستالها
 كشت ادرار  U/C : Urine Culture  
منابع

خرید و دانلود آزمایش کامل ادرار (U/A) کشت ادرار (U/C)
:: برچسب‌ها: آزمایش , کامل , ادرار , (U/A) , کشت , ادرار ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجموعه آزمایشات قبل از عمل جراحی


کتاب بسیار ارزشمند آزمایش های قبل از جراحی بسیار مفید برای همه

در این کتاب آزمایش هایی که قبل از هر عمل جراحی لازم است از بیمار گرفته شود نوشته شده و دلیل آن هم آورده شده است.

آن مواردی که بیمار باید قبل از گرفتن آزمایش از او باید رعایت کند نیزآورده شده است.

همچنین نحوه صحیح گرفتن آزمایش توسط پزشک نیز نوشته شده است. علائم و نشانه های برخی از بیماریها مرتبط با آزمایشات و نحوه پیشگیری از آنها هم نوشته شده است.

برخی از آزمایش های درون کتاب

تست قند خون

تست اسید اوریک

آزمایش گلبول قرمز

تست هپاتیت سی

تست هپاتیت آ

تست هپاتیت ب

تست البومین

تست اندازه گیری پلاکت ها

و ...


خرید و دانلود مجموعه آزمایشات قبل از عمل جراحی
:: برچسب‌ها: آزمایشات قبل از عمل , آزمایشات قبل از جراحی , قبل از جراحی , قبل از عمل , قبل از عمل چه آزمایشاتی گرفته می شود , آزمایش های قبل از عمل , آزمایش های قبل از جراحی , تست های قبل از عمل , تست های قبل از بارداری , تست , آزمایش , هپاتیت , قند خون , دیابت , اسید اوریک , گلبول قرمز , پلاکت ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 29 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب طلایی آزمایش هاي شیمی (چگونه می توانیم آزمایشگاه خانگی براي انجام بیش از 200 آزمایش ساده دایر کنیم)


---

خرید و دانلود کتاب طلایی آزمایش هاي شیمی (چگونه می توانیم آزمایشگاه خانگی براي انجام بیش از 200 آزمایش ساده دایر کنیم)
:: برچسب‌ها: کتاب , طلایی , آزمایش , هاي , شیمی , (چگونه , می , توانیم , آزمایشگاه , خانگی , براي , انجام , بیش , از , 200 , آزمایش , ساده , دایر ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 آزمایشگاه خانگی علوم (33 آزمایش جذاب با ساده ترین وسایل)


---

خرید و دانلود آزمایشگاه خانگی علوم (33 آزمایش جذاب با ساده ترین وسایل)
:: برچسب‌ها: آزمایشگاه , خانگی , علوم , (33 , آزمایش , جذاب , با , ساده , ترین ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجموعه گزارش کار مکانیک خاک


عنوان گزارش های موجود در این بسته:آزمایش تراکم - آزمایش تعیین حد خمیری - آزمایش تمیزی ماسه ( هم ارز ماسه یا ارزش ماسه ای) - آزمایش چگالی دانه ها - آزمایش دانه بندی خاک - آزمایش درصد رطوبت خاک - آزمایش هیدرومتری

خرید و دانلود مجموعه گزارش کار مکانیک خاک
:: برچسب‌ها: آزمایش , تراکم , تعیین حد خمیری , تمیزی ماسه , هم ارز ماسه , ارزش ماسه ای , چگالی دانه ها , دانه بندی خاک , درصد رطوبت خاک , هیدرومتری , مکانیک خاک , گزارش کار ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقاله انواع آزمایشات pdf


انواع آزمايشات
آزمايشات روتين شامل
:CBC_FBS_BS_Hb-HCT_PLT-PT-PTT-Cholestrol_Fb-Cr- BUN-Na-K-Ca- الف- آزمايش خون
LDL-HDL-
:,UA-UC ب- آزمايش ادرار
ج- آزمايش مدفوع:گاياگ و كشت مدفوع
ساير آزمايشات غير روتين است و در مورد بيماران خاص استفاده مي شود شامل
د- آزمايش مغز نخاع
و-آزمايش خلط
ه- آزمايش كشت تراشه
ي- ساير آزمايشات
حروف اختصاصي در هر آزمايش
قند خون ناشتا FBS
غلظت متوسط همو گلوبين MCHC
شمارش گلبول هاي سفيد WBC
شمارش گلبول هاي قرمز RBC
همو گلوبين HB
هماتو كريت ( درصد گلبول هاي قرمز در خون ) HC
حجم متوسط گلبول هاي قرمز HCV
مقدار متوسط همو گلوبين در گلبول هاي قرمز HCH
ضريب تغييرات اندازه گيري گلبول هاي قرمز R.D.W
شمارش پلاكت ها PLT

خرید و دانلود مقاله انواع آزمایشات pdf
:: برچسب‌ها: مقاله انواع آزمایشات pdf , مقاله , انواع , آزمایش , پی دی اف , جزوه انواع آزمایش , انواع آزمایشات پزشکی , آزمایش ها , آزمایش خون , توضیح درباره انواع آزمایش , درباره ی آزمایشات , درباره ی آزمایش های پزشکی , رشته پزشکی , رشته , پزشکی , اتاق عمل , ازمایشگاه , علوم آزمایشگاهی , تحقیق ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پروژه طراحی آزمایش (درس طراحی آزمايشات آمار کاربردی)


نمونه پروژه طراحی آزمایش به همراه تحلیل نرم افزاری

خرید و دانلود پروژه طراحی آزمایش (درس طراحی آزمايشات آمار کاربردی)
:: برچسب‌ها: پروژه , طراحی , آزمایش , (درس , طراحی , آزمايشات , آمار ,
:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دانلود تحقیق آزمایش های الکترونیک


عنوان مقاله: آزمایش های الکترونیک
قالب فایل: WORD
تعداد صفحات: 54 صفحه

فهرست مطالب:
آزمایش شماره 1: آشنايي با وسايل اندازه گيري
آزمایش شماره 2: مقاومت ها
آزمایش شماره 3: قانون اهم
آزمایش شماره 4: به هم بستن مقاومت ها
آزمایش شماره 5: بررسي قوانين كيرشهف
آزمایش شماره 6: تعيين مقاومت مجهول به روش پل وتستون
آزمایش شماره 7: خازن ها
آزمایش شماره 8: بستن خازن ها
آزمایش شماره 9: آشنایی با اسیلوسکوپ


* بخشی از ابتدای مقاله:

آزمايش شماره (1) :

 آشنايي به وسايل اندازه گيري

هدف : آشنايي با مولتي متر عقربه اي ( آنالوگ ) و طريقه اندازه گيري چند كميت با آن , همچنين آشنايي با گالوانومتر و چگونگي كاربرد آن .

زمينه نظري : دستگاه اندازه گيري عقربه اي يا آنالوگ از يك قاب متحرك تشكيل شده كه در داخل يك ميدان مغناطيسي دائمي قرار گرفته و ميزان چرخش آن را عقربه نشان مي دهد . وقتي جريان معيني از قاب متحرك حركت مي كند,  قاب و عقربه متصل به آن منحرف شده و عقريه مقدار جريان را نشان مي دهد . براي اندازه گيري پارامترهاي مختلف مانند شدت جريان , ولتاژ , مقاومت و ... روي صفحه را طوري درجه بندي مي كنند كه ميزان انحراف عقربه متناسب با جريان عبور كرده از قاب متحرك و در نتيجه متناسب با پرامتر مورد اندازه گيري باشد . و بتوان مقدار پارامتر مورد اندازه گيزي را مستقيما روي صفحه خواند .

مولتي متر عقربه اي ( آنالوگ )  Sanwa   مدل  yx360 TRE  :

مولتي متر ( Multi meter   )  يا آوومتر دستگاهي است كه به وسيله آن مي توان چند كميت مختلف را اندازه گيري كرد . و نام آن از حروف اول كلمات Amper , Volt , Ohm  گرفته شده است . تمام مولتي مترها با جزيي اختلاف مانند يكديگر هستند . در اينجا جهت آشنايي با طرز كار و نحوه قرار دادن آن در مدارهاي الكتريكي , به شرح يكي از مدل هاي مولتي متر مي  پردازيم . در روي مولتي متر قسمت هاي زير قابل مشاهده است :

1- صفحه نمايش شامل عقربه و قوس هاي مدرج

2- كليد انتخاب يا سلكتور ( دكمه انتخاب )

3- دكمه تنظيم كننده مكان عقربه

4- پيچ تنظيم عقربه

5- فيش هاي مثبت و منفي به رنگ هاي قرمز و سياه

در مولتي متر مورد نظر در صفحه , براي كميت هاي مختلف 9 رديف قوس هاي مدرج ديده مي شود كه هر رديف به درجات مختلف تقسيم شده است .

روي صفحه و در كنار سلكتور علائم V براي اختلاف پتانسيل , A براي شدت جريان ,   W    براي مقاومت , Ac  براي جريان متناوب و Dc  براي جريان مستقيم به كار رفته است . بر روي صفحه منحني شماره ( 1 ) براي اندازه گيري مقاومت به كار مي رود . منحني دوم در زير آينه براي اندازه گيري ( با سه سري ( 2 ) , ( 3 ) و ( 4 ) ) ولتاژ و شدت جريان مستقيم به كار مي رود . منحني شماره ( 5 ) براي اندازه گيري ولتاژ متناوب تا حداكثر 10v به كار مي رود . منحني شماره ( 6 ) براي اندازه گيري ظرفيت خازن به كار مي رود .

منحني پنج با شماره گدذاري هاي ( 7 ) و ( 8 ) نيز براي اندازه گيري ولتاژ مستقيم به ترتيب تا حداكثر+25v  ,+5v   به كار مي رود . با اين تفاوت مه چون صفر منحني در وسط قرار دارد , نحوه اتصال دستگاه در مدار يعني فيش مثبت دستگاه به قطب مثبت منبع يا قطب منفي منبع تغذيه متصل شود مي توان اندازه گيري را انجام داد . البته براي تغييرات ولتاژ از مثبت به منفي و بالعكس نيز قابل استفاده است .

منحني هاي نشان داده شده با شماره هاي ( 9 ) و ( 10 ) , (11 ) و (12) براي اندازه گيري هاي پارامترهاي ** و ترانفريستور به كار مي رود كه از ذكر آن صرف نظر مي كنيم.

معمولا درجه بندي مربوط به مقاومت الكتريكي از راست به چپ و بقيه درجه بندي ها از چپ به راست مي باشد .

سلكتور ( دكمه انتخاب ) كليدي است كه مي تواند روي صفحه دايره شكل حول خود حركت كند . در محيط دايره درجاتي است كه حوزه كار دستگاه را نشان مي دهد . اعدادي كه كليه سلكتور  مقابل آن قرارداده مي شود ممكن است كوچكتر يا بزرگتر از درجات قوس هاي مدرج باشند . حاصل تقسم را كه ضزيب قرائت ناميده مي شود در عدد متقابل به عقربه ضرب مي نماييم , به اين ترتيب مقدار كميت به دست مي آيد . هنگام كار با دستگاه توجه به نكات زير ضروري است .

1- براي اندازه گيري شدت جريان دستگاه را به طور سري و هنگام اندازه گيري اختلاف پتانسيل بايد دستگاه را به طور موازي در مدار قرار داد .

2- هنگام اندازه گيري مقاومت لازم است جريام برق را قطع كنيد در غير اين صورت به دستگاه آسيب مي رسد .

3- هميشه هنگام اندازه گيري كميت ها كليد سلكتور را روي بيشترين درجه قرار دهيد و در صورت لزوم به تدريج آن را كاهش دهيد تا به دستگاه لطمه اي وارد نشود .

4- اگر كليد سلكتور مقابل بيشترين درجه قرار داده شود و عقربه بيش از حد مجاز منحرف گردد , بايد بلافاصله مدار را قطع كنيد . زيرا دستگاه براي اندازه گيري آن مقدار از كميت مناسب نيست و بايد دستگاه ديگري با ظرفيت بيشتر استفاده كنيم .

5-اگر چرخش عقربه در جهت معكوس باشد يا بايد جاي فيش هاي ورودي را جابجا كرده , با اينكه عمل تعويض دو قطب را در منبع تغذيه انجام داد .

6- در صفحه اي مدرج آينه اي موازي صفحه وجود دارد كه به كمك آن مي توان خطاي اندازه گيري را كاهش داد . زيرا براي قرائت صحيح بايد يه طور عمودي به صفحه نگاه كنيم . طوري كه عقربه با تصوير آن در آينه منطبق شود ....

خرید و دانلود دانلود تحقیق آزمایش های الکترونیک
:: برچسب‌ها: قانون اهم , قوانین کیرشهف , مقاومت ها , روش پل-وتستون , خازن ها , اسیلوسکوپ , وسایل اندازه گیری , آزمایش , الکترونیک ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 آزمایش های ساده برای سنجش هوش کودکان


---

خرید و دانلود آزمایش های ساده برای سنجش هوش کودکان
:: برچسب‌ها: آزمایش , های , ساده , برای , سنجش , هوش ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پاورپوینت آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوره


power point گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک_موضوع: آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوره خاکهای ریز دانه

خرید و دانلود پاورپوینت آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوره
:: برچسب‌ها: پاورپوینت , آزمایش , تعیین , مقاومت , فشاری , تک ,
:: بازدید از این مطلب : 27
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 27 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کل آزمایش های فیزیک


در این کتاب کل آزمایش های فیزیک دانشگاه به طور کامل در 290 صفحه آمده است .هر آزمایشی که مد نظرشما است در این کتاب میتوانید پیدا کنید

خرید و دانلود کل آزمایش های فیزیک
:: برچسب‌ها: آزمایش های فیزیک1 , آزمایشگاه فیزیک , آزمایش , آزمایش فیزیک 2 , آزمایش فیزیک 1 , آزمایش فیزیک ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارش کار تمام آزمایش های کنترل فرایند


فایلی کامل تمتمی گزارش کارهای آزمایشگاه کنترل فرایند

خرید و دانلود گزارش کار تمام آزمایش های کنترل فرایند
:: برچسب‌ها: گزارش , کار , تمام , آزمایش , های , کنترل ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجموعه انیمیشن های علوم هفتم


امروز میخواهیم یک مجموعه انیمیشن بهتون معرفی کنیم که آزمایش های درس علوم پایه هفتم را نشون میده.امیدوارم که خوشتون بیاد.

خرید و دانلود مجموعه انیمیشن های علوم هفتم
:: برچسب‌ها: انیمیشن , علوم , هفتم , آزمایش , پروژه ,
:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 گزارشکار و تحلیل آزمایش بررسی اثر جنس قالب، جوانه زا Al-Si (5-7%si) و فوق گداز بر روي انجماد آلیاژ Pb-Sn و بررسی اثر جدایش و ویبره آلیاژ
خرید و دانلود گزارشکار و تحلیل آزمایش بررسی اثر جنس قالب، جوانه زا Al-Si (5-7%si) و فوق گداز بر روي انجماد آلیاژ Pb-Sn و بررسی اثر جدایش و ویبره آلیاژ
:: برچسب‌ها: گزارشکار , و , تحلیل , آزمایش , بررسی , اثر , جنس , قالب، , جوانه , زا , Al-Si , (5-7%si) , فوق , گداز , بر , روي , انجماد , آلیاژ , Pb-Sn , جدایش , ویبره ,
:: بازدید از این مطلب : 26
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 12 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 آزمایش های علمی ؛ اهرم و تکیه گاه


در این فیلم آموزشی کار با اهرم ها و تکیه گاه  به صورت بسیار جذاب و دیدنی آموزش داده شده است .

خرید و دانلود آزمایش های علمی ؛ اهرم و تکیه گاه
:: برچسب‌ها: اهرم , تکیه گاه , آزمایش , آزمایش های علمی , علوم , نیروی مقاوم , نیروی محرک , نیرو , مزیت مکانیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 25
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کشاورزی 36. آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج


آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج
چکیدهآلرژی زاهای گرده از فراوانترین محصولات رونویسی شده و ترجمه شده در تاریخچۀ زندگی گیاهان و بویژه گیاهان علفی می باشد. برای شناسایی آلرژی های گوناگون گرده ایی در برنج، آلرژی زاهای مفروض در ژنوم برنج شناسایی شد و بیان آنها بااستفاده از ریزآرایۀ GeneChip برنج Affymetrix 57K شاخصه بندی کردند. در بین فراوانترین رونوشت های داوطلب مختص گرده می توان به Ory s 1 beta-expansin، Ory s 7 EF hand، Ory s 2، Ory s 11, Ory s 12 profilin A، Ory s 23، خانوادۀ 28 گلیکولیز هیدرولاز (پلی گالاکتوروناز) و پروتئین های متصل FAD اشاره کرد. پروتئین های گرده که زیاد بیان شده بودند در چند عدد رونوشت به مقدار فراوان وجود داشتند و گاها با تصاویر آینه ایی واقع در مناطق نزدیک نوار مخالف DNA همراه بودند. بسیاری از این پروتئین های گرده بدون اینترون هستند و بصورت رونوشت هایی که رونوشت تقریبا یکسان عناصر تنظیمی خود را حفظ می کنند، متصل میشوند. Ory s 23 تغییر پذیری کم و تعداد زیاد رونوشت را نمایان می کند که نشانگر تقویت  و افزایش ژن جدید می باشد. برخی رونوشت ها دارای ژن کاذب هستند که بواسطۀ فعالیت جابجایی به عقب اصل و منشأ خود را نشان میدهند؛ برخی توالی های آلرژی زای مفروض دارای محصولات ترکیبی به همراه توالی های تکرار عناصر جابجا شدنی (LTRها) میباشند. فراوانی و مقدار توالی های تکراری مجاور، فعالسازی عناصر جابجاشدنی و تولید زیاد رونوشتهای mRNA ظاهرا در یک زمان در گرده رخ می دهند و در سیندرومی که پروتئین های با نسخه برداری بالا در آن رونویسی میشوند، سهیم است و با ویژگی های دوکی شکل ترجمه مانند گروه سازی و حذف اینترون ها قرار داده می شود. 

خرید و دانلود کشاورزی 36. آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج
:: برچسب‌ها: ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج , ترانسکریپتوم , آلرژی زاهای , گردۀ برنج , برنج Affymetrix 57K , Transcriptome-Based , Examination , آزمایش , Putative Pollen Allergens , Rice (Oryza sativa ssp , japonica , Rice , Oryza sativa ssp , japonica , مقاله انگلیسی کشاورزی با ترجمه فارسی , مقاله انگلیسی کشاورزی با ترجمه , مقاله انگلیسی کشاورزی ,
:: بازدید از این مطلب : 33
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 16 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دانلود تحقیق آزمایش بررسی مقاومتها


عنوان مقاله: آزمایش بررسی مقاومتها
قالب فایل: WORD
تعداد صفحات: 5 صفحه

فهرست مطالب:
● وسایل مورد نیاز
1. مولتی متر
2. سیمهای رابط
3. مقاومت
● مقدمه
تقسیم بندی مقاومتها
به هم بستن مقاومتها بصورت موازی
به هم بستن مقاومتها بصورت سری
● شرح آزمایش

خرید و دانلود دانلود تحقیق آزمایش بررسی مقاومتها
:: برچسب‌ها: مقاومت , آزمایش , اهم , آزمایش مقاومت , مولتی متر , موازی , سری ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دانلود تحقیق آزمایش قانون اهم


عنوان مقاله: آزمایش قانون اهم
قالب فایل: WORD
تعداد صفحات: 5 صفحه

فهرست مطالب:
● وسایل مورد نیاز
● هدف از انجام آزمایش
● حالت عملی
● آشنایی با مولتی متر
● شرح آزمایش
● نتیجه

خرید و دانلود دانلود تحقیق آزمایش قانون اهم
:: برچسب‌ها: قانون , اهم , آزمایش , قانون اهم , مولتی متر ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 آزمایش و تحقیق در رابطه با توربین فرانسیس


این گزارش آزمایش یکی از کاملترین گزارش کار های درس آزمایشگاه مکانیک سیالات در رابطه با توربین فرانسیس میباشد.
در انجام آزمایش از دو نرم افزار کتیا و توربین پرو استفاده شده است.

خرید و دانلود آزمایش و تحقیق در رابطه با توربین فرانسیس
:: برچسب‌ها: آزمایش , و , تحقیق , در , رابطه , با , توربین ,
:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 آزمایش حد روانی و حد خمیری خاک


گزارش کار آزمایشگاه خاک
آزمایش حد روانی خاک
گزارش کار آزمایش حد خمیری خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک

خرید و دانلود آزمایش حد روانی و حد خمیری خاک
:: برچسب‌ها: آزمایش , حد , روانی , و , حد , خمیری ,
:: بازدید از این مطلب : 31
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 مرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6341 صفحه بعد