نوشته شده توسط : زپو

 پروژه پایان نامه لیسانس با قابلیت ویرایش مجدد- توزیع سرعت در بخش های مختلف رشته حفاری


بعلت ناكارآمدي روشهاي تحليلي و تئوري در تاثير و اعمال پارامترهاي غير خطي با تغيير فرمهاي بزرگ، روش عددي براي حل معادلات سرعت رشته حفاري در حوزه فركانس و زمان برگزيده شده و پاسخ هاي بدست آمده با مقادير تجربي و مدلهاي پيش بيني شده مقايسه شده است. تاثير پارامترهايي از قبيل گل حفاري، ميرايي، وزن روي مته، زاويه انحراف چاه و استفاده از مته سه مخروطي كه در رفتار استاتيكي و ديناميكي رشته حفاري موثرند، از مهمترين موضوعاتي هستند كه به آنها پرداخته می شود . از تحليل استاتيك غيرخطي براي تعيين محل تماس رشته با ديواره چاه و طول موثر رشته و تحليلهاي مودال و هارمونيك براي تعيين فركانسهاي طبيعي محوري و سرعتهاي بحراني استفاده شده و با تحليل گذرا رفتار ديناميكي سيستم در حوزه زمان بررسي شد.

دراین پروژه سرعت زاویه ای و دورانی رشته حفاری را تحت عوامل گسترده ای چون سرعت حرکت گل حفاری ، سرعت چرخش میز دوار و کلی (KELLY) ، سرعت گردش مته تحت تاثیر ارتعاشات ایجاد شده در آن بر اثر برخوردها بررسی کرده و به نتایج خوبی دست یافتیم . 

خرید و دانلود پروژه پایان نامه لیسانس با قابلیت ویرایش مجدد- توزیع سرعت در بخش های مختلف رشته حفاری
:: برچسب‌ها: پروژه پایان نامه کارشناسی , پروژه پایان نامه لیسانس , پروژه , پایان نامه , پروژه مهندسی نفت حفاری , پروژه مهندسی نفت , توزیع سرعت در بخش های مختلف رشته حفاری , BSc Thesis , drilling engineering , pdf+word+PowerPoint , دانلود پروژه , دانلود پروژه پایان نامه , دانلود پروژه مهندسی نفت , دانلود پایان نامه مهندسی نفت , دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ,
:: بازدید از این مطلب : 27
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بررسي رابطه بين هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز


چکیده:

مقدمه : امروزه در بین متخصصان علوم رفتاری ما شاهد علاقه فزاینده ای نسبت به موضوعات معنوی و ارتباط آن با سایر مولفه های روان شناختی می باشیم. هدف از  پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان بوده است.

روش کار: جامعه آماری شامل 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز می باشد که به صورت خوشه ای تصادفی برگزیده شده اند و ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i) بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 199 استفاده شد.

نتایج : نتایج حاصل نشان داد که میان مهارت های درون فردی (از متغیرهای هوش هیجانی) با برون گردی (از متغیرهای شخصیت)، خلق عمومی (از متغیرهای هوش هیجانی) با پایداری هیجانی (از متغیرهای شخصیت) در سطح P<0.055 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین بین تفکر انتقادی (از متغیرهای هوش معنوی) با برون گردی(از متغیرهای شخصیت) و آگاهی (از متغیرهای هوش معنوی) با گشودگی به تجربه (از متغیرهای شخصیت) در سطح P<0.05 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

نتیجه گیری : میان برخی از مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی و برخی از ویژگی های شخصیت رابطه چندگانه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها : هوش هیجانی، هوش معنوی، شخصیت دانشجویان.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چكيده ...........................................................................................................1

فصل اول: كليات تحقيق .....................................................................................2

1-1 مقدمه : ....................................................................................................3

2-1 بیان مسئله : ..............................................................................................4

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق : ...............................................................................7

4- 1 اهداف تحقیق : ............................................................................................8

4-1-1 هدف کلی : ...............................................................................................8

4-2-1 اهداف فرعی : ...........................................................................................8

5-1 سؤالات تحقیق : ..........................................................................................8

6-1 فرضیه‌ها : ....................................................................................................8

6-1-1 فرضیه اصلی : ............................................................................................9

6-2-1 فرضیه فرعی : ...........................................................................................9

7-1 متغيرهاي تحقيق : ........................................................................................9

8-1 تعاريف نظری : ..............................................................................................9

9-1 تعاريف عملياتي : .........................................................................................10

فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق ........................................................................11

1-2 تعریف هوش : ..........................................................................................12

2-2 مفهوم معنویت : ........................................................................................13

1-2-2 هوش معنوی و مؤلفه های آن : ..................................................................13

1-3-2 تاريخچة هوش هيجاني : ..........................................................................15

2-3-2 تعريف و پيشينه هوش هيجاني : ................................................................153-3-2 تعريف هوش و انواع آن از نظر گاردنر: ..........................................................174-3-2 هوش هيجان و مؤلفه هاي آن :..................................................................18

فصل سوم: روش تحقیق : ...................................................................................24

1-3 روش تحقیق : ...........................................................................................25

2-3 گردآوری اطلاعات : .....................................................................................25

1-2-3 پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) : ......................................................25

1-1-2-3 پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ : ...............................................25

2-1-2-3 روایی : .............................................................................................25

3-1-2-3 روش اجراء نمره گذاری (EQ-i) : ...................................................................26

2-2-3 پرسشنامه پنچ عاملي شخصي (BFI): ...........................................................30

3-2-3 ابزار ديگر پژوهش شامل پرسشنامه هوش معنوی است: .................................31

1-3-2-3 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها : ....................................................31

3-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش : ..................................................................32

فصل چهارم: نتایج ........................................................................................33

1-4 نتایج تحقیق : .....................................................................................34

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری .................................................................44

1-5  بحث و نتیجه گیری : .......................................................................45

2-5 پیشنهادات : ...................................................................................49

منابع : ...........................................................................................50
خرید و دانلود بررسي رابطه بين هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز
:: برچسب‌ها: پایان نامه , علوم تربیتی , شخصیت دانشجویان , هوش معنوی , هوش هیجانی ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 خلاصه تاریخ تحلیلی صدر اسلام


خلاصه تاریخ تحلیلی صدر اسلام برای مطالعه جامع و حذف مطالب اضافی و وقت گیر لطفا در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کنید 

خرید و دانلود خلاصه تاریخ تحلیلی صدر اسلام
:: برچسب‌ها: خلاصه , پاورپوینت , جزوه , پروژه , پایان نامه , پاورپوینت تاریخ تحلیلی صدر اسلام , خلاصه تاریخ تحلیلی صدر اسلام , تاریخ تحلیلی , تاریخ تحلیلی صدر اسلام , تاریخ تحلیلی اسلام , تاریخ صدر اسلام , تاریخ اسلام , تاریخ تحلیلی اسلام ,
:: بازدید از این مطلب : 26
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بررسی اثربخشی آموزش گروهی امیدمحور بر ارتقای کیفیت زندگی سالمندان


پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانوادهاین پایان نامه در دانشگاه معتبر دولتی کشور دفاع شده و صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز در معرض فروش قرار گرفته است.

خرید و دانلود بررسی اثربخشی آموزش گروهی امیدمحور بر ارتقای کیفیت زندگی سالمندان
:: برچسب‌ها: پایان نامه , کارشناسی ارشد , آموزش گروهی , امید محور , کیفیت زندگی , سالمندان ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه با موضوع Kinetic Studies of Non-equilibrium Plasma-assisted Ignition and Combustion


پایان نامه با موضوع Kinetic Studies of Non-equilibrium Plasma-assisted Ignition and Combustionدر سطح دکتری تخصصیدانشگاه Drexel University سال 2013خلاصهThe application of thermal plasmas in combustion has a long history which dates back at least as far as the early spark ignition engines for automobile applications. In recent decades, a great amount of experimental data has demonstrated promising results for nonthermal plasma application in high speed flow and automotive engines. However, the mechanisms of plasma assisted combustion still remain unclear.  The first part of this thesis presents a computational study in understanding the physics and chemistry of plasma-assisted combustion at temperatures above the auto-ignition threshold. The energy costs in generation of chemically active species by different discharges were calculated. The optimal physical parameters were determined in terms of the energy efficiency. The role of singlet oxygen molecules was numerically studied in promoting ignition of a hydrogen-oxygen mixture. The major reaction pathways have been identified. The second portion of this study, which is the major emphasis of this thesis, shifted the research focus to the investigation of plasma chemical kinetics at temperatures below auto-ignition threshold. An experimental installation was designed, fabricated and calibrated for this purpose. Three types of laser-based optical diagnostics were applied to investigate the hydroxyl (OH) radical dynamics in the afterglow of a pulsed nanosecond discharge. Experiments were carried out using a premixed lean fuel-air mixture (φ=0.1) at atmospheric pressure for temperatures ranging from 300 K to 800 K (below the autoignition threshold). The fuels were methane, ethane, propane, butane, hydrogen and hydrogen-carbon monoxide. The nanosecond pulsed discharge was formed in a pin to pin electrode system. During the discharge, atomic oxygen and hydrogen are generated by direct electron impact and dissociative quenching of excited nitrogen. The results from laser induced fluorescence (LIF) have shown that after generation by the plasma the OH persists at significant levels for a long time that lengthens with increasing temperature. The ~100 μs-long plateau clearly indicates the existence of chain reactions at low temperature (starting at 500 K for alkanes mixtures, 400 K for hydrogen mixtures), which are not predicted in current kinetic models.  The results from the planar laser-induced fluorescence (PLIF) study have confirmed the unique phenomena and also demonstrated uniform OH radical distribution along the discharge channel. Comparison of OH radical emission dynamics with discharge emission dynamics from excited nitrogen revealed a close similarity in spatial distribution and allowed clarification of the mechanisms of atomic oxygen formation. The third laser diagnostics, Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS), which is an absorption spectroscopy, demonstrated consistent results and further validated the unpredicted results. The temperature measurements through Optical Emission Spectroscopy (OES) of the second positive nitrogen system revealed no significant heating by the plasma. Further studies were focused on identifying the key reaction pathways to reveal the chemical mechanism of the unpredicted phenomena. The roles of nitric oxide and vibrationally excited nitrogen have been experimentally studied. The results have ruled out the possibility of nitric oxide as the key species and have provided support suggesting that vibrationally excited nitrogen could play a major role in the observed OH plateau effect.  

خرید و دانلود پایان نامه با موضوع Kinetic Studies of Non-equilibrium Plasma-assisted Ignition and Combustion
:: برچسب‌ها: پایان نامه , دکتری تخصصی , پلاسما , احتراق , موتور , موتور احتراق داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه دکتری با موضوع Non-equilibrium Plasma-Assisted Combustion


پایان نامه با موضوعNon-equilibrium Plasma-Assisted Combustionدر سطح دکتری تخضضخلاصهAs a promising method to enhance combustion, plasma-assisted combustion has drawn considerable attention. Due to the fast electron impact excitation and dissociation of molecules at low temperatures, plasma introduces new reaction pathways, changes fuel oxidation timescales, and can dramatically modify the combustion processes. In this dissertation, the radical generation from the plasma and its effect on flame extinction and ignition were investigated experimentally together with detailed numerical simulation on a counterflow CH4 diffusion flame. It was found that the atomic oxygen production played a dominant role in enhancing the chain-branching reaction pathways and accelerating fuel oxidation at near limit flame conditions. To understand the direct coupling effect between plasma and flame, a novel plasma-assisted combustion system with in situ discharge in a counterflow diffusion flame was developed. The ignition and extinction characteristics of CH4/O2/He diffusion flames were investigated. For the first time, it was demonstrated that the strong plasma-flame coupling in in situ discharge could significantly modify the ignition/extinction characteristics and create a new fully stretched ignition S-curve.  To understand low temperature kinetics of combustion, it is critical to measure the formation and decomposition of H2O2. A molecular beam mass spectrometry (MBMS) system was developed and integrated with a laminar flow reactor. H2O2 measurements were directly calibrated, and compared to kinetic models. The results confirmed that low and intermediate temperature DME oxidation produced significant amounts of H2O2. The experimental characterizations of important intermediate species including H2O2, CH2O and CH3OCHO provided new capabilities to investigate and improve the chemical iv  kinetics especially at low temperatures. A numerical scheme for model reduction was developed to improve the computational efficiency in the simulation of combustion with detailed kinetics. A multigeneration Path Flux Analysis (PFA) method for kinetic mechanism reduction is proposed and validated. In this method, the formation and consumption fluxes of each species at multiple reaction path generations were analyzed and used to identify the important reaction pathways. The comparisons of the ignition delays, flame speeds, and flame structures showed that the PFA method presented a higher accuracy than that of current existing methods in a broad range of initial pressures and temperatures.      

خرید و دانلود پایان نامه دکتری با موضوع Non-equilibrium Plasma-Assisted Combustion
:: برچسب‌ها: پایان نامه , پلاسما احتراق , احتراق و پلاسما , موتور احتراق داخلی , دکتری تخصصی ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه با موضوع Investigation of Plasma Assisted Combustion in an Internal Combustion Engine


پایان نامه با موضوعInvestigation of Plasma Assisted Combustion in an Internal Combustion Engineدر سطح ارشد دانشگاهOttawa-Carleton Institute for Mechanical and Aerospace Engineeringسال2012خلاصهThis research evaluates the effect on combustion cylinder pressure due to ignition from a 30kHz plasma ignition device, coupled with an arc discharge, in an internal combustion engine. The work includes outfitting an internal combustion engine with an optical encoder for refined timing control, and sensors for monitoring internal cylinder pressure and other engine parameters. Capturing and analyzing the collected data was performed by using multiple National Instruments data acquisition boards and mathematical evaluation software such as MATLAB. For each set of experimental parameters, over 1000 pressure curves were collected and a statistical analysis was conducted on the datasets. The experiments were motivated by a hypothesis of the ignition system developer that the use of plasma at the ignition site results in the formation of radicals, which are expected to change the ignition delay time and flame propagation characteristics. The experimental results show that the plasma ignition device creates two plasma states, one postulated to be in a streamer discharge state and the other in a glow discharge state. It was postulated by the industrial partner that an improvement of 4% to 9% in engine performance is possible through use of the spatial plasma discharge ignition device, however the experiment designed here provided a peak errorof 14.4% which is beyond the expected difference seen. However recommendations for improvement upon these errors (systematic and random) are discussed. The results from the engine experiments show that the number of voltage pulses and the amount of current induced during each pulse has no effect on the pressure traces to within the experimental uncertainty of the apparatus. However, the comparison of the plasma discharge ignition system to an inductive discharge (ID) unit shows that for engine loads of 60%, the peak cylinder pressure increases with breakdown current, and thus the conventional inductive discharge system creates higher cylinder pressures compared to the spatial plasma discharge ignition (SPDI) device under investigation. However, the mass fraction burn analyses conducted on these results show that the difference in combustion rates and ignition delay times are within the experimental uncertainty and are therefore not statistically significant.

خرید و دانلود پایان نامه با موضوع Investigation of Plasma Assisted Combustion in an Internal Combustion Engine
:: برچسب‌ها: پایان نامه , کارشناسی ارشد , موتورهای احتراق داخلی , پلاسما , موتور ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه کامل به موضوع COMBUSTION INITIATION BY ELECTRICAL-DISCHARGE-INDUCED PLASMA IN LEAN AND DILUTE METHANE-AIR MIXTURE: EXPERIMENTAL AND MODELING INVESTIGATION


نام کامل پایان نامه: COMBUSTION INITIATION BY ELECTRICAL-DISCHARGE-INDUCED PLASMA IN LEAN AND DILUTE METHANE-AIR MIXTURE: EXPERIMENTAL AND MODELING INVESTIGATIONدر سطح دکتری تخصصیدانشگاهMICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY سال 2014خلاصه:This dissertation represents experimental and numerical investigations of combustion initiation trigged by electrical-discharge-induced plasma within lean and dilute methaneair mixture. This research topic is of interest due to its potential to further promote the understanding and prediction of spark ignition quality in high efficiency gasoline engines, which operate with lean and dilute fuel-air mixture. It is specified in this dissertation that the plasma to flame transition is the key process during the spark ignition event, yet it is also the most complicated and least understood procedure. Therefore the investigation is focused on the overlapped periods when plasma and flame both exists in the system. Experimental study is divided into two parts. Experiments in Part I focuses on the flame kernel resulting from the electrical discharge. A number of external factors are found to affect the growth of the flame kernel, resulting in complex correlations between discharge and flame kernel. Heat loss from the flame kernel to code ambient is found to be a dominant factor that quenches the flame kernel. Another experimental focus is on the plasma channel. Electrical discharges into gases induce intense and highly transient plasma. Detailed observation of the size and contents of the discharge-induced plasma channel is performed. Given the complex correlation and the multi-discipline physical/chemical processes involved in the plasma-flame transition, the modeling principle is taken to reproduce detailed transitions numerically with minimum analytical assumptions. Detailed measurement obtained from experimental work facilitates the more accurate description of initial reaction conditions. The novel and unique spark source considering both energy and species deposition is defined in a justified manner, which is the key feature of this Ignition by Plasma (IBP) model. The results of numerical simulation are intuitive and the potential of numerical simulation to better resolve the complex spark ignition mechanism is presented. Meanwhile,  imperfections of the IBP model and numerical simulation have been specified and will address future attentions. 

خرید و دانلود پایان نامه کامل به موضوع COMBUSTION INITIATION BY ELECTRICAL-DISCHARGE-INDUCED PLASMA IN LEAN AND DILUTE METHANE-AIR MIXTURE: EXPERIMENTAL AND MODELING INVESTIGATION
:: برچسب‌ها: پایان نامه , مهندسی مکانیک , دکتری تخصصی , پلاسما , موتور احتراقی , موتور احتراق داخلی , CI , SI ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بررسی تاثیر بازاریابی اینترنتی بر میزان عملکرد توریسم


چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی اینترنتی بر میزان عملکرد توریسم در بین مسافران هتل عامریهای شهرستان کاشان می­باشد. پژوهش حاضر پیمایشی کاربردی و حجم نمونه به صورت تصادفی براساس فرمول نمونه­گیری مورگان انتخاب شده است. با بهره­گیری از جدول مورگان از بین 180 نفر مسافر هتل عامریها ، حدود 120 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده­اند و پرسشنامه که به تایید خبرگان رسیده است میان آنها توزیع شده است. در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شده که نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین بسته­های گردشگری و تبلیغ جاذبه­ها و عملکرد توریسم ارتباط معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، توریسم.


خرید و دانلود بررسی تاثیر بازاریابی اینترنتی بر میزان عملکرد توریسم
:: برچسب‌ها: بازاریابی , بازاریابی الکترونیکی , توریسم , رشته مدیریت , مدیریت جهانگردی , پایان نامه , پایان نامه کارشناسی , پایان نامه مدیریت جهانگردی ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقاله تحلیل دینامیکی پل خودرو زبان انگلیسی


چکیده به زبان فارسی :هدف از این مطالعه توسعه عنصری است دقیق و کارآمد برای مدل سازی اثر متقابل پل خودرودر تحلیل پل های راه آهن قطار های سریع و سیر که ممکن است شامل اتصال تعدادی خودرو نیز باشد. در این مطالعه ، یک قطار با یک سری توده فنر فشرده در موقعیت وسایل نقلیه و یک پل با سطح ناهموار توسط یک تیر مدل سازی شده است.دو مجموعه معادله حرکت که کوپل شده اند میتواند نوشته شود ، یکی برای پل و دیگری برای هر یک از توده جرم ها . برای حل مشکل اتصال یا کوپل شدن، معادله جرم معلق ابتدا توسط فرمول تفاضل محدود نیومارک تفکیک شده و سپس فشرده شده در عنصر پل که در اتصال است.عنصر مشتق شده که به عنوان vbi  به آن اشاره شده که همان درجه آزادی ذره ای که از آن مشتق شده را دارد در حالی که خواص تقارن و پیوستگی در ماتریس عنصر را دارد. به همین دلیل روش مرسوم همگذاری را میتوان برای بدست آوردن معادلات سازه استفاده کرد کاربرد عنصر VBI در مطالعات عددی نشان داده است.


خرید و دانلود مقاله تحلیل دینامیکی پل خودرو زبان انگلیسی
:: برچسب‌ها: کاربرد مکانیک در عمران , دینامیک , پل , مقاله , پایان نامه , زبان اصلی , انگلیسی ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر VCA005


پایان نامه ای مناسب برای رشته کامپیوتر مخصوصا سخت افزار

آماده تحویل فقط اسمت رو بنویس

با نازلترین قیمت ممکن


خرید و دانلود پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر VCA005
:: برچسب‌ها: بهینه سازی مصرف انرژی , استاندارد RS232 , VCA005 , مهندسی کامپیوتر , پایان نامه , آنالایز , آنالیز ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان‌نامه عرفان و تصوف در ایران باستان و تأثیر آن بر دوره اسلامی


پایان نامه شامل موارد زیر میباشد :چکیدهپیشگفتارمقدمهنگاهی به منابع و مآخذفصل اول : تصوف و عرفانمعانی و تعاریف تعریف‌های صوفیان از تصوف تعریف عرفان  عارف کیست گفتار ابوعلی سینا درباره عارف تفاوت عارف و صوفی و عرفان و تصوفعقل و استدلال یا کشف و شهود تفاوت حکیم و فیلسوف با عارفحکایت دیدار ابوسعید ابوالخیر با ابو علی سینانگاه مستشرقین و محققین خارجی به تصوف و عرفانتصوف عکس‌العمل فکر آریایی ایرانی در مقابل اسلام عربیسلمان فارسی و تصوف در میان ایرانیاننظریه منتقدین تصوف معرفی بزرگان صوفیه و عرفا نمونه‌های گفتار صوفیان فصل دوم : پیشینه تصوف و عرفان در ایران باستاننخستین اندیشه های عرفانی در متون کهن ایران باستان اندیشه های عرفانی در اوستا و سلوک عرفانی زردشتنیایش‌های عرفانیاندیشه وحدت وجود در متون کهنفلسفه مذاهب در نگاه عین القضات همدانی عرفان و دین زرتشتیسیر تاریخی آئین زرتشت آئین میترا اندیشه و عرفانی کهن هفت مرحلۀ سلوک در کیش میترائیسمعناصر عرفانی در منظومه های مانوی گنوسیسم یا فلسفه « ادریه» حکمت اشراق عرفانی قبل از اسلام ویژگی های تصوف ایرانی شریعت ، طریقت، حقیقت خانقاه و آئین و رسوم آن سماعآئین جوانمردی و فتوت جلوه های حکمت و عرفان در شاهنامه اشارات عرفانی در سیر و سلوک معنوی در هفت خوان رستم گفتارفیلسوف معاصردکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی درباره سخنان عارفانه درشاهنامهچهره عرفانی کیخسرو پادشاه ایران باستان در شاهنامه لهراسب پادشاه عارف مسلک ایران باستان فصل سوم : عقاید و مذاهب تأثیرگذار در تصوفمنشاء تصوف از نگاه صوفیه و عرفا وجوه اشتراک تصوف و عرفان اقوام جهاناندیشه های عرفانی داستان گیل‌گمشتأثیر تعلیمات بودایی و هندوتأثیر اندیشه های مانویتأثیر فلسفه نوافلاطونی رهبانیت مسیحی و عرفان و تصوتآئین میترا و عرفان ایرانعرفان یهودی فصل چهارم: حکمت و عرفان باستان و تأثیر آن بر حکمت و عرفان اسلامیسرزمین پارس منشاء حکمت و عرفان ایرانیسهروردی احیاگر حکمت خسروانی ایران باستان فلسفه اشراق زردشت در نگاه حکیمان اشراقی و عرفان اسلامی پیوند عرفان ایران باستان با عرفان شهودی بایزید و حلاج و خرقانینور در حکمت اشراق و ایران باستان ظهور و شهود فصل پنجم : جلوه های عرفان و حکمت باستان در شعر و ادب عرفانی و صوفیانهیادگار اندیشه های باستان در شعر عارفانهپیر مغان در شعر صوفیانه حافظ و فرهنگ عرفانی ایران  باستان شاهنامه و عرفان کهن ایرانفصل ششم: قرآن کریم و عرفان اسلامیاسلام، قرآن ، عرفانعرفان شیعیگفتار پایانی  منابع
---------------------------------------فایل در فرمت Doc میباشد و برای استفاده از آن باید از نرم افزارهایی مانند Word و مشابه آن استفاده کنید .

خرید و دانلود پایان‌نامه عرفان و تصوف در ایران باستان و تأثیر آن بر دوره اسلامی
:: برچسب‌ها: پایان نامه , پروژه , مقاله , عرفان و تصوف ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقاله کاربرد دینامیک در عمران ترجمه شده به زبان انگلیسیخلاصه ای از مقاله به فارسی
اهمیت تعامل پویا بین پل کابلی و وسایل نقلیه در حال حرکت سنگین، مانند
کامیون ها و لکوموتیو، توسط مهندسان پل برای یک مدت طولانی شناخته شده است. یک الگوریتم امپدانس ساختاری برای تجزیه و تحلیل پاسخ دینامیکی پل کابلی در معرض تراورس وسايل نقليه توسعه یافته است. عرشه پل به عنوان یک صفحه الاستیک مدل، و کابل ها به عنوان فنر برای سادگی ،ایده آل در نظر گرفته شده اند. وسایل نقلیه، به عنوان یک سری از جرم ها با سیستم های تعلیق در حال حرکت با سرعت های مختلف و شتاب مدل شده اند. یک برنامه کامپیوتر جامع، CABLESIM ، برای تجزیه و تحلیل استاتیکی و دینامیکی از یک پل کابلی طراحی شده است. دقت و صحت روش عددی و اجرای کامپیوتر با نتایج تحلیلی و تجربی قابل اعتماد تایید شده است. یک مطالعه پارامتری به بررسی اثرات سرعت خودرو، عمق شاه تیر، انواع مختلف از ترتیبات کابل، و بار ترافیک وارد بر واکنش دینامیکی عرشه می پردازد. از نتایج عددی انتظار می رود که در ارزیابی دینامیکی قطعات پل کابلی و در تعیین ایمنی و شرایط ترافیک مجاز مهم باشد.

خرید و دانلود مقاله کاربرد دینامیک در عمران ترجمه شده به زبان انگلیسی
:: برچسب‌ها: دینامیک پل , کاربرد دینامیک در عمران , مقاله , پایان نامه , زبان اصلی , انگلیسی ,
:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل اصلی تعین هویت مشتری به وسیله نام و نشان تجاری (برند)


  شناسایی و رتبه بندی عوامل اصلی تعین هویت مشتری به وسیله نام و نشان تجاری (برند) 


خرید و دانلود پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل اصلی تعین هویت مشتری به وسیله نام و نشان تجاری (برند)
:: برچسب‌ها: پرسشنامه , مقاله , پایان نامه , مشتری , برند ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 سورس پروژه نرم افزاری فولدرلاک به زبان سی شارپ


پروژه کامل نرم افزاری قفل گذاری و مخفی نمودن فایل ها و فولدرها به زبان سی شارپ با سورس باز با یوزر نیم پیش فرز pezhman  و پسورد پیش فرض gholamnezhad که به دلیل باز بودن سورس آن به راحتی قابل ویرایش و ارایه در تمام مقاطع تحصیلی در انواع رشته های نرم افزاری و امنیت اطلاعات می باشد.
این پروژه نرم افزاری با ظاهری ساده و کاربرپسند کاملا حرفه ای و طبق اصول برنامه نویسی نگارش شده و حتی به عنوان پایان نامه در رشته های مختلف کامپیوتر و برنامه نویسی قابل ارایه و دفاع است.این پروژه که در اردیبهشت ماه سال 94 توسط دانشجوی کارشناسی نرم افزار میثم صبوری از دانشگاه آزاد صفادشت نوشته و طراحی شده با حداقل قیمت و برای اولین بار در این سایت به فروش می رسد.

خرید و دانلود سورس پروژه نرم افزاری فولدرلاک به زبان سی شارپ
:: برچسب‌ها: پروژه نرم افزاری , پروژه , اپن سورس , سورس باز , پایان نامه , نرم افزار اپن سورس , فولدر لاک , فولدرلاک , قفل گذاری , رمز نگاری , مخفی کردن , قفل کردن , Project software , Open source , software project , project , folder lock , hiden , کاراموزی , نرم افزار , آی تی , مهندسی , it , سخت افزار , engineering , مقاله ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پروژه در مورد بررسی ساختار وب معنایی وتحول آن در زندگی بشر (فایل Word و با قابلیت ویرایش) تعداد صفحات 87


پایان نامه کامل در مورد بررسی ساختار وب معنایی وتحول آن در زندگی بشر (فایل Word و با قابلیت ویرایش) تعداد صفحات 87

در این پروژه به بحث درباره موج آینده توسعه شبکه جهانی وب، موسوم به وب معنایی می پردازد. وب معنایی شیوه ای برای ایجاد یک وب است که در آن رایانه ها می توانند از شبکه ای از داده های منبع استفاده کرده، آنها را تعبیر، تحلیل و پردازش کرده و به کاربر ارائه نماینددر پروژه به اجمال به توصیف وب معنایی می پردازیم اینکه وب معنایی چیست وچرا نیاز به وب معنایی احساس می شود چکونه با ساختار وب معنایی آشنا شویم .در مطالعه این هدف با مسایل جدیدی مانند RDFو آنتولوژی آشنا می شویم و به بررسی آنها وراهکارهای ارائه شده برای حل مشکلات بوجود آمده می پردازیم . به کاربردهای وب معنایی و نمونه هایی از این کاربردها اشاره می کنیم.ودر نهایت مقاله با این نتیجه پایان می یابد که وب معنایی نیز همانند خود وب از پایه واساس رشد کرده و ریشه خواهد دواند .وباعث تحولی در زندگی بشری خواهد شد.

فهرست :

چکیده

مقدمه

فصل اول

وب چیست ؟

تاریخچه وب

اینترنت و وب

چهره های گوناگون وب

فصل دوم

وب معنایی چیست؟

تعریف وب معنایی

شناخت وب معنایی

نیاز کنونی دنیای IT

اهداف وب معنایی

فصل سوم

ساختار وب معنایی

لایه های وب معنایی

لایه XML

xml چیست؟

کاربردهای xml

html و مشکل آن در ساخت مفاهیم وب معنایی وب معنایی

حل مشکل با xml

لایه rdf

فراداده یا متا دیتا

موارد استفاده Rdf

قواعد Rdf

دستورات Rdf

مثالی از Rdf

مشکلات Rdf

لایه آنتولوژی یا هستی شناسی

تعریف آنتولوژی

زبان نوشتن آنتولوژی

ساختن آنتولوژی

مثال Owl

لایه منطق و اثبات

لایه اطمینان یا Trust

اعنماد در علوم کامپیوتری

روشهای تعیین اعتماد

فصل چهارم

نمونه های کاربردی وب معنایی

Tap زیرساختی برای وب معنایی

رابط پرس و جو

جمع آوری داده ها

انتشار داده ها

چند نمونه پیاده سازی شده از جستجوی معنایی

افزونه ای برای تشخیص محتوای وب در مرورگر فایرفاکس

پروژه wordnet

موتور جستجوی تجاری

سایت موسیقی پاندورا

چهره وب . در همه جا

نتیجه گیری

منابع

مقایسه وب . و وب

یک سند xml

شماتیک وب .

لایه های تعریف شده برای وب معنایی

موتور جستجوی تجاری

سایت موسیقی پاندورا


خرید و دانلود پروژه در مورد بررسی ساختار وب معنایی وتحول آن در زندگی بشر (فایل Word و با قابلیت ویرایش) تعداد صفحات 87
:: برچسب‌ها: پایان نامه در مورد بررسی ساختار وب معنایی وتحول آن در زندگی بشر (فایل Word و با قابلیت ویرایش) تعداد صفحات 87 , بررسی ساختار وب معنایی وتحول آن در زندگی بشر , وب معنایی , وب معنایی چیست , کاربرد های وب معنایی , انواع وب معنایی , پایان نامه , پایان نامه وب معنایی , وب چیست ؟ , وب چیست , تاریخچه وب , اینترنت و وب , چهره های گوناگون وب , وب معنایی چیست؟ , تعریف وب معنایی , شناخت وب معنایی , نیاز کنونی دنیای IT , دنیای IT , اهداف وب معنایی , تحقیق در مورد وب معنایی , ساختار وب معنایی , لایه های وب معنایی , لایه XML , xml چیست؟ , xml چیست , کاربردهای xml , html و مشکل آن در ساخت مفاهیم وب معنایی وب معنایی , حل مشکل با xml , لایه rdf , فراداده ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«M.A-»


پیشگفتار:

     بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد، پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه‌ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.

   اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است که اگر سیاستگذاران، تصمیمات مالی را به گونه ای عینی و بر مبنای کارآیی و اثربخشی استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم
می توانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخگویی دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقویت کند.

   بطور کلی فرآیند بودجه ریزی عملیاتی در پی پاسخگویی به این پرسش هاست، جایگاه کنونی ما کجاست؟ می خواهیم کجا باشیم؟ چگونه باید به این اهداف برسیم؟ چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟

   بودجه ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصلاحی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در ایران نیز ایده عملیاتی کردن بودجه در سالهای اخیر اولین بار در بند ” ب” تبصره ” 23″ قانون بودجه 1381 کل کشور مطرح شد براساس این بند:

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کشور (موظف شده بود) در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 1382 برای تمام دستگاههای اجرایی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهایی که صورت می گیرد انجام دهد. ” این موضوع عیناً” در بند ” ر ” تبصره ” 1″ قانون بودجه سال 1382 و بند ” ز” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1383 تکرار شد.

   با وجود این تعاریف همچنان اجرای بودجه ریزی عملیاتی همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده است. این تحقیق سعی‌ می‌نماید تا موانع و مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد بعنوان یکی از دستگاههای اجرایی سهیم در بودجه کل کشور را بررسی و همچنین راه حلهایی برای رفع مشکلات و تسهیل پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در این سازمان و سایر سازمانهای دولتی مشابه ارائه نماید.

این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول مربوط به کلیات تحقیق که در این فصل مسئله تحقیق، فرضیه‌ها، جامعه آماری، محدودیتهای تحقیق و … ارائه شده است. فصل دوم مربوط به پیشینه تحقیق که این فصل به سه بخش مجزا تقسیم شده است. بخش اول بودجه‌بندی و روشهای بودجه‌بندی، بخش دوم عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی و بخش سوم مربوط به سابقه کشورها در زمینه بودجه‌ریزی است. فصل سوم مربوط به روش تحقیق که روش آزمون فرضیه‌ها در این فصل به تفسیر ارائه گردیده است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق، که هر کدام از فرضیه‌ها به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات مربوط به تحقیق که پیشنهادات تحقیق را به سه دسته پیشنهادات مربوط به نتیجه، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات کاربردی تقسیم‌ نموده‌ایم.

 


خرید و دانلود پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«M.A-»
:: برچسب‌ها: دانشجویی , حسابداری , پایان نامه ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي کرج


پايان نامه كارشناسي ارشد رشته توسعه روستائي (M.SC)موضوع :بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان بخش اشتهارد .
فهرست مطالبچكيده 1فصل اول 1-1 مقدمه 21-2 مهاجرت كمك به جريان توسعه يا سدي در مقابل آن 21-3 بيان مسأله 41-4 مروري بر تأثيرات برنامه هاي عمراني (1356-1327) در روند مهارجت روستائيان به شهرها 61-4-1 برنامه اول عمران (1345-1327) 71-4-2 برنامة دوم عمراني (1344-1331) 71-4-3 برنامة سوم عمراني (1346-1342) 71-4-4 برنامه چهارم عمراني (1351 – 1347 ) 81-4-5 برنامه پنجم عمراني (1356-1352) 91-5 : اهميت موضوع 101-6 : دلايل انتخاب موضوع 121-7 : تعاريف عملياتي 131-7-1 : روستا 131-7-2 : مهاجرت 131-7-3 : فعاليت هاي عمراني 141-7-4 : فعاليت هاي اقتصادي 141-7-5 : واگذاري زمين در روستا 141-8 : محدودة تحقيق 141-8-1 : معرفي اجمال شهرستان كرج 141-8-2: موفقيت شهرستان كرج 141-8-3 : توسعه و رونق اقتصادي شهرستان كرج 151-8-4 : جمعيت شهرستان كرج 161-8-5 : وضعيت آب و هواي شهرستان كرج 181-8-6 : موقعيت ، حدود و جغرافيايي بخش اشتهارد . 181-8-7 : منابع آب بخش اشتهارد 191-8-8 : وضعيت آب و هوا 201-8-9 : اسامي روستاها بخش اشتهارد . 201-8-10 : فعاليت اقتصادي روستائيان بخش اشتهارد 201-9 : محدوديت هاي تحقيق 21
فصل دوم 2-1 : مقدمه 222-2 : االگوي مهاجرت روستايي در ايران 223-2-1 : مهاجرت دائمي 223-2-2: مهاجرت فصلي 222-3 : مهاجرت از بعد مرزهاي سياسي داخلي و خارجي 232-4: انگيزه مهاجرت داخلي 232-5 : برخي از علل مهاجرت روستا به شهر232-5-1 : عوامل اقتصادي 232-5-2 : علل اجتماعي 242-5-3 : علل طبيعي 242-5-4 : خدمات عمراني و زير ساخت ها 242-6 : برخي دلايل استقرار بخشي روستائيان 252-6-1 : اقتصادي 252-6-2 : اجتماعي و رواني 252-7 : انواع مهاجرت از بعد مكاني 252-7-1 : مهاجرت از روستا به شهر 262-7-2 : مهاجرت از روستا به روستا 262-7-3 : مهاجرت از شهر به روستا 262-8 : جايگاه امور زيربنايي در توسعه روستايي 272-9 : تشكيل جهاد سازندگي و توجه به امور ها پس از انقلاب . 282-9-1: وظايف و عملكرد جهاد در خصوص راه روستايي . 302-9-2 : عملكرد جهاد سازندگي در خصوص آبرساني 302-9-3 : عملكرد جهاد در خصوص برق رساني روستاها 312-10 : رويكرد هاي اساسي وزارت جهاد سازندگي 322-10-1 : توجه به اقشار فقير روستايي 322-10-2 : توجه به زيرساخت هاي روستايي 322-10-3 : توجه به توسعه روستايي 332-11 : تاريخچه و روند مهاجرت روستائيان شهرها در ايران 332-12 : ابعاد مهاجرت روستائيان به شهرها 352-12-1 : بعد اول 352-12-2 : بعد دوم 362-13: سؤالات تحقيق372-14 : مباني نظري تحقيق 382-14-1 : نظريه تفاوت ها يا نظرية جذب و دفع 382-14-2: نظريه دگرگوني و توسعه 402-14-3 : نظريه فايده هزينه 412-14-4 : نظرية درآمد انتظاري 422-15 : مطالعات پيشين 442-15-1 : سابقة تحقيق در خصوص مشاغل غير كشاورزي ، ( صنايع روستايي و مهاجرت)442-15-2 : سابقة تحقيق در خصوص فعاليت هاي عمراني و مهاجرت 462-15-3 : زمين و مهاجرت . 46
فصل سوم 3-1 : مقدمه 483-2: روش تحقيق و ابزار جمع آوري اطلاعات 483-3: ابزار جمع آوري اطلاعات 483-4 : اعتبار و روايي اندازه گيري 493-5 : روش هاي جمع آوري اطلاعات 493-5-1 : روش پيمايشي 493-5-2 : سند پژوهي493-6 : جامعة آماري و جمعيت نمونه 493-7 : تحليل داده ها 503-7-1 : جدول 503-7-2 : نمودار 513-7-2-1 : نمودار برداري . 51
فصل چهارم4-1 : مقدمه 524-2 : توصيف و تحليل داده ها 524-2-1 : شهرك صنعتي و اشتغال و مهاجرت 524-2-2 : هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت 884-2-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت 1094-2-4 : تسهيلات و امكانات روستايي و مهاجرت 136
فصل پنجم 5-1 : نتيجه گيري 1425-1-1 : شهرك صنعتي ، اشتعال و مهاجرت 1425-1-2 : هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت 1425-1-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت 1435-1-4 : فعاليت هاي عمراني و تسهيلات روستايي و مهاجرت 1435-2 : پيشنهادات 1435-2-1 : پيشنهادات در خصوص شهرك صنعتي و مهاجرت 1435-2-2 : پيشنهادات در خصوص هيأت 7 نفره ومهاجرت 1445-2-3 : يشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت 1445-2-4 : پيشنهادات در خصوص عمران و تسهيلات روستايي و مهاجرت 145پيوستها 146

خرید و دانلود پایان نامه تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي کرج
:: برچسب‌ها: پایان نامه , پایان نامه کارشناسی ارشد , توسعه روستایی , فعالیت های عمرانی , فعالیت های اقتصادی , فعالیت های جهاد کشاورزی , شهرستان کرج , روند مهاجرت روستائیان , بخش اشتهارد , تاثیر جهاد کشاورزی بر روستائیان , تاثیر جهاد کشاورزی بر مهاجرت ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه مربوط به زبان تخصصی


خلاصه :

سرقفلی یک دارای غیر قابل لمس است . سرقفلی احتمالاً غیرقابل لمس ترین دارایی از بین تمام داراییهای غیر قابل لمس است . اندازه گیری آن مشکل است و توضیح دادن آن مشکل تر . امروزه سرقفلی یک قسمت بزرگ تر از قیمت های تملک و مالکیت را نسبت به قبل تشکیل می دهد و در نتیجه این موضوع موجب شده است که تاثیر بسیار بیشتری بر گزارشات مالی داشته باشد . در این مقاله ، جستجوی در مورد روش های مختلف اندازه گیری کردن سر قفلی ، تعریف آن و روش های توضیح دادن آن مورد بررسی قرار گرفته است .

کلمات و عبارت های کلیدی : روش های حسابداری ، استهلاک ، ترکیب تجاری ، سرمایه گذاری ، گزارشات مالی ، سرقفلی ، دارایی های غیر قابل لمس .

 


خرید و دانلود پایان نامه مربوط به زبان تخصصی
:: برچسب‌ها: دانشجویی , پایان نامه , حسابداری ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های ‏ مدیران موفق مدارس متوسطه ‏


فصل اول

 

 

           مقدمه     ..........................................................................................................

5

           بیان مسئله    ..................................................................................................... 

7

           اهمیت مسئله     ................................................................................................

9

           اهداف تحقیق     ..............................................................................................

10

           فرضیه های تحقیق     .......................................................................................

10

           تعاریف و اصطلاحات     .................................................................................

11

           تعریف عملیاتی متغیرها     ................................................................................

13

 فصل دوم

 

 

           ادبیات تحقیق     ..............................................................................................

 

            سیر تطور تاریخی مدیریت    .............................................................................

15

            مبانی تئوریک مدیریت     ................................................................................

15

            نظریه های مدیریت     ......................................................................................

17

            آموزش مدیران و سرپرستان     .........................................................................

25

            دوره های آموزش مدیران و معاونان     .............................................................

25

            کارائی و بهره وری     .....................................................................................

27

            نوآوری و ابتکار     .........................................................................................

28

 فصل سوم

 

 

            روش و روش شناسی پژوهشی     ..................................................................

 


خرید و دانلود مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های ‏ مدیران موفق مدارس متوسطه ‏
:: برچسب‌ها: تحقیق , مقاله , پژوهش , مدیریت , مدارس , موفقیت , ادبیات تحقیق , پایان نامه ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی صنعتی با موضوع طراحی تعاملی دستگاه های پزشکی


متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی صنعتی با موضوع طراحی تعاملی دستگاه های پزشکی

فایل وورد قابل ویرایش به همراه رفرنس

110 صفحه

 

انقلاب دیجیتال امروزه به طرز چشمگیری جهان اطراف ما را تغییر داده است. از آن جا که محصولات امروزی دارای دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری هستند در هر دو بعد به صورت همسو توسعه یافته اند طراحی صنعتی امروز بدل به طرح محصولاتی شده است که در نگاه اول یک ساختار فیزیکی دارند و در درون خود یک برنامه نرم افزاری نیز جا داده اند. پیشرفت فن آوری حتی بر ظاهر محصولات نیز اثر داشته است به طوری که انتظارات کاربر از عملکرد آن به ساختار فیزیکی آن نیز وابسته شده است و طراحی این دو بخش در ارتباط با هم و وابسته به هم انجام می‏گیرد. فن‏آوری پزشکی استفاده از اختراعات و ابداعات برای توسعه ی روش‏های‏ درمان و کم کردن خطر بیماری‏ها ‏است. در واقع بشر با استفاده از فن‏آوری ساخت دستگاه‏های پیشرفته و هوشمند در زمینه علوم پزشکی، تشخیص بیماری‏ها ‏را آسان کرده و همچنین درد ناشی از برخی بیماری‏ها ‏را کاهش داده است. یکی از این فن‏آوری‏ها که امروزه در همه جهات توسعه یافته است فن‏آوری لیزر است. كمتر از يك دهه از ظهور تجهيزات ليزري در عرصه پزشكي مي‏گذرد، شيوه تاثير ليزر بر بافت زنده به همراه تجهيزات و روش هاي ممكن براي كنترل اثر ليزر، شيوه اي متفاوت در كار با تجهيزات پزشكي را پديد آورده است كه نيازمند مطالعه به‏منظور تعامل درست پزشك با دستگاه مي باشد.


خرید و دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی صنعتی با موضوع طراحی تعاملی دستگاه های پزشکی
:: برچسب‌ها: متن کامل , پایان نامه , کارشناسی ارشد , طراحی صنعتی , طراحی تعاملی , دستگاه های پزشکی ,
:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 طراحي وساخت دستگاه ثبت كننده سيگنال الكترومايوگرام دو كاناله و مدلسازي فعاليت ايزومتريك ساعد


طراحي وساخت دستگاه ثبت كننده سيگنال الكترومايوگرام دو كاناله و مدلسازي فعاليت ايزومتريك ساعد

چكيده

هدف از اين پروژه ساخت آمپلي فاير دو كاناله EMG و مدلسازي فعاليت ايزومتريك ساعد و به دست آوردن رابطه كيفي بين نيروي وارد بر كف دست و دامنه EMG دو عضله دو سر و سه سر بازو و ميزان نيروي متوسط ايجاد شده در آنهاست.

سيگنال EMG دو عضله به وسيله كارت صوتي به كامپيوتر داده شده و از نرم افزار MATLAB براي نمايش و پردازش داده ها استفاده مي شود.سپس اضافه كردن وزنه هادر كف دست و مطالعه EMG دو عضله و انتگرال قدر مطلق آنها روابط مطرح شده در قسمت بالا را به دست مي آوريم.

در بخش مدل سازي پس از ساده سازي به مدل سازي ماهيچه دو سر بازو مي رسيم كه براي ثبت پاسخ ان از سنسوري كه خودمان طراحي كرديم استفاده مي كنيم و پاسخ اين سنسور را هم با كارت صوتي به كامپيوتر مي دهيم.

واژگان کلیدی : MATLAB، پردازش داده ها، سنسور، آمپلي فاير.

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

منابع نویز

منشاْ سيگنال EMG

فصل دوم

بررسي الکترودها

محل قرارگيري الكترودها

 بررسي انواع الكترود

نكات مهم در مورد استفاده از الكترودها

فصل سوم

سخت افزار پروژه

تقويت اوليه سيگنال

فيلترهاي مدار 

طراحي فيلتر بالاگذر

طراحي فيلتر پايين گذر

مدار تقويت كننده ثانويه

ایزولاسیون

فصل چهارم

طراحي فيلتر ميان نگذر

کارت صوتی

مدل سازی سیستم های بیولوژیک

انقباض ایزومتریک و ایزوتونیک

فصل پنجم

ساعد FOREARM 

بازو UPPER ARM

حرکت ایزومتریک ساعد

ماهیچه

مدلسازي ماهيچه

مدل مكانيكي Hills

سنسور جابجايي

رابطه ی EMG و وزنه ها

فصل ششم

نرم افزار پروژه

پيشنهادات

مراجع

ضمائم


خرید و دانلود طراحي وساخت دستگاه ثبت كننده سيگنال الكترومايوگرام دو كاناله و مدلسازي فعاليت ايزومتريك ساعد
:: برچسب‌ها: پایان نامه , آمپلی فایر , طراحی , سنسور , سيگنال EMG , مهندسی پزشکی , پردازش داده ها , MATLAB ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

نتایج
به طور کلی بر اساس نمودار زیرمشاهده می کنیم که در  بالمیل شماره6.2 که دارای سرعت بالاتر و سایزبندی گلوله ها ریزتر است زمان چرخش و همچنین تعادل مناسب تری بین قسمت خردایش و سایش وجود دارد و با یک شیب تقریبا یکسان کاهش می یابد.اما بالمیل 1 که سرعت کمتری دارند با سایزبندی متفاوت اما بزرگتر از بالمیل 6 عمل خردایش سریع (4 ساعت اول) و با شیب تند اما سایش آهسته و با شیب کم(8تا9 ساعت آخر)  را طی می کنند.

خرید و دانلود پاورپوینت بهینه سازی آسیای گلوله ای ناپیوسته پروژه کارشناسی معدن
:: برچسب‌ها: آسیای ناپیوسته , معدن , سرامیک , کاشی , پایان نامه , کارشناسی , پاورپوینت ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پروژه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی و احساس تنهایی در بین جوانان (فرمت ورد word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات76


در سپیده دم هزاره ی سوم شاهد تحولات شگرف فن آوری و تاثیرات فرهنگی اجتماعی و حرفه ای ناشی از آن هستیم . انقلاب الکترونیک، انفجار اطلاعاتی و انقلاب رایانه ای تفاوت های کمی و کیفی بسیاری در جهان نسبت به دو دهه ی پیش با خود به همراه آورده است . اینترنت قبل از آن که در دسترس عموم قرار گیرد (قبل از سال 1990) بیشتر به عنوان وسیله ای برای مکاتبات محرمانه برای دستیابی به روابط مطرح بود . سپس به صورت وسیعی رشد کرد و تبدیل به وسیله ای ضروری در زندگی ما گردید . رشد جمعیت استفاده کننده از اینترنت ادامه دارد و ممکن است برای کاربران و جامعه بحرانی باشد (یانگ،1998 به نقل ازشقایق و همکاران،1388).

ایوان گلدبرگ ، روانپزشکی از دانشگاه کلمبیا اولین بار اختلال اعتیاد به اینترنت را در جولای 1995 مطرح کرد . واژه ی اعتیاد به اینترنت را ابداع و معیارهای تشخیصی آن را ثبت کرد . چنان چه تا این جا ذکر شد توجه بحث به سمت یک رفتار غیر انطباقی معطوف گشته است، رفتاری که در ادبیات روان شناسی وابستگی و در ادبیات حقوقی اعتیاد نام دارد (گونزالس ،2008 به نقل از شقایق و همکاران 1388).

شخصیت از واژه یونانی پرسونا به معنی نقابی که هنر پیشه ها در اجرای نقش به چهره ی خود می زنند گرفته شده است.(شولتز،1387،ص41) و می توان آن را الگوی اختصاصی و متمایز تفکر، هیجان و رفتار دانست که اسلوب شخصی تعامل با محیط فیزیکی و اجتماعی هر شخص را رقم می زند.(اتکینسون و همکاران ،1385،ص22). البته تعاریف بسیاری از شخصیت شده است که می توان به طور کلی آنها را به 4 گروه تقسیم کرد.

تعاریفی که روی فردیت و یگانگی افراد تاکید می کنند. در این تعاریف شخصیت شامل خصوصیاتی است که افراد از یکدیگر متمایز می کند. تعاریفی که بر ساختارها و سازه های درونی و فرضی تاکید می ورزند، در این گونه تعاریف، رفتار های آشکار، بخش کمی از تعریف را تشکیل می دهد. در این مفهوم شخصیت شامل انتزاع هایی است که از رفتار آشکار و مشاهدات رفتاری اخذ شده است.تعاریفی که روی تاریخچه زندگی و مراحل رشد تاکید دارند. که در این دیدگاه شخصیت حاصل رویدادهای درونی و بیرونی است. رویدادهای درونی شامل آمادگی های ژنتیکی و بیولوژیکی است و رویدادهای بیرونی، تجربیات اجتماعی و رویدادهای محیطی را در بر می گیرد. در نهایت در تعاریفی که بر الگوهای رفتار تاکید می کنند فرض می شود که شخصیت به طور نسبی در طی زمان ثابت مانده است و تداوم پیدا می کند.این ثبات در الگوهای رفتاری از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر ثابت باقی می ماند.(آتش روز و همکاران،1387،صص377-376). یکی دیگر از نظریه های شخصیت که سعی در توجیه منش و خوی افراد با تمایلات و گرایش های آنان دارد دیدگاه گرایشی است، این دیدگاه معتقد است، گرایش ها خصوصیاتی هستند که افراد با خود حفظ می کنند، به خود آنان تعلق دارد، و جزیی از آنها هستند. سه رویکرد منشعب شده از دیدگاه گرایشی شامل: رویکرد تیپ و خصیصه (صفت) ، رویکرد نیازها و انگیزه ها،رویکرد زیست شناسی و خلق و خو می باشد.(کارور و شی یر، 1377،ص 69).آلپورت[(1998) معتقد بود صفات واحد های اصلی شخصیت اند. صفات واقعیت دارند


خرید و دانلود پروژه بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی و احساس تنهایی در بین جوانان (فرمت ورد word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات76
:: برچسب‌ها: بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی و احساس تنهایی در بین جوانان (فرمت ورد word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات76 , بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی و احساس تنهایی در بین جوانان , اعتیاد به اینترنت , پایان نامه اعتیاد به اینترنت , گرایش ها خصوصیاتی , گوشه گیری , تاثیر اینترنت , تاثیرات منفی اینترنت , اینترنت و گوشه گیری , تحقیق در مورد اعتیاد به اینترنت , اعتیاد به گوشی موبایل , ترک گوشی موبایل , روش های ترک موبایل , ترک شبکه های اجتماعی , اعتیاد به موبایل , تحقیق ویژگی های شخصیتی , پایان نامه , احساس تنهایی در بین جوانان , تحقیق احساس تنهایی در بین جوانان , مقاله اح ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه کارشناسی با موضوع خوردگی خطوط لوله


در این محصول پایان نامه کارشناسی مرتبط با موضوع خوردگی با عنوان کامل بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله
نفت وگاز توسط توپك هوشمند قرار داده شده است.
 

خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع خوردگی خطوط لوله
:: برچسب‌ها: پایان نامه , خوردگی , پایان نامه خوردگی , خوردگی لوله , خطوط لوله نفت , خطوط گار , خوردگی خطوط نفت , خوردگی خطوط گاز ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده رشته حسابداری


چکیده:

 هدف ازتهیه این پروژه معرفی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های جدید تعیین مالیات وتوضیحات درباره مفاهیم و اهداف تعیین مالیات براساس ارزش افزوده و همچنین تبعات متفاوت اقتصادی حاصل از اجرای مالیات برارزش افزوده می باشد. همچنین در این پروژه سعی شده است که مزایا و معایبی که این نوع مالیات به دنبال دارد بیان گردد ,همچنین در مورد معافیتهای مالیاتی و معافیتهای مربوط به این نوع مالیات توضیح داده شده است .قوانینی که در این مورد وضع شده و انواع مالیات برارزش افزوده و نحوه محاسبه هرکدام با استفاده از فرمول ها و درصدهای مربوط به آن از دیگر مطالب ارائه شده می باشد و با استفاده از جداول مختلف فرآیند ارزش افزوده طی مراحل مختلف تولید و میزان مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف تبیین شده علاوه بر این درباره ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی و اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در ایران و عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف و موارد معافیتها در برخی کشورها و بررسی تطبیقی شاخص های اقتصادی کشورها توضیح داده شده است . درآخر نیز به نقش حسابداری در اجرای مالیات بر ارزش افزوده و معرفی یک سیستم ساده حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و نحوه ثبتهای حسابداری آن اشاره شده است. بطور کلی با استفاده از فرمول ها, جداول, نمودارها و سایر توضیحات درباره مطالب و مفاهیم مختلف به تشریح مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی حسابداری آن پرداخته شده است.                    

 


خرید و دانلود پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده رشته حسابداری
:: برچسب‌ها: دانشجویی , پایان نامه , حسابداری ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – اجزای صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار


فصل اول_ کلیات تحقیق :

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان موضوع…………………………………………………………………………………………………. 3

هدف و دلایل انتخاب…………………………………………………………………………………….. 4

اهمیت موضوع …………………………………………………………………………………………….. 5

فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 6

قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 8

متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 9

جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………… 11

تعاریف و اصطلاحات………………………………………………………………………………….. 12

 فصل دوم _ مبانی نظری تحقیق :

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 14

بخش اول _ مفهوم سود و اجزای صورت سود و زیان ………………………………………….. 18

سود حسابداری …………………………………………………………………………………………… 18

نظریات پیرامون سود ……………………………………………………………………………………. 19

سود تحققی و سود غیر تحققی ……………………………………………………………………….. 21

مفهوم سود در گزارشگری مالی ……………………………………………………………………… 26

اهداف گزارشگری سود ……………………………………………………………………………….. 28

نقاط قوت سود حسابداری …………………………………………………………………………….. 28

نقاط ضعف سود حسابداری …………………………………………………………………………… 29

نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای حسابداری ……………………………………………….. 30

صورت سود و زیان …………………………………………………………………………………….. 31

ماهیت درآمد …………………………………………………………………………………………….. 31

اندازه گیری درآمد ……………………………………………………………………………………… 32

تحقق درآمد ……………………………………………………………………………………………… 35

مقاطع زمانی شناسایی درآمد ………………………………………………………………………….. 35

ماهیت هزینه …………………………………………………………………………………………….. 37

اندازه گیری هزینه ………………………………………………………………………………………. 38

زمان وقوع هزینه ………………………………………………………………………………………… 39

بخش دوم – مفهوم بازده سهام و انواع بازده سهام

بازده سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………. 41

عوامل مؤثر بر بازدهی ………………………………………………………………………………….. 43

بازارهای اوراق بهادار ………………………………………………………………………………….. 45

کارایی بازار ………………………………………………………………………………………………. 45

سطوح کارایی بازار ……………………………………………………………………………………… 46

استفاده کنندگان از صورتهای مالی …………………………………………………………………. 48

بخش سوم – تغییرات اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام

سود بعنوان وسیله ای برای پیش بینی ………………………………………………………………. 49

بخش چهارم – مروری بر تحقیقات قبلی ………………………………………………………….. 54

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 63

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 63

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 64

فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 66

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………… 69

نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………… 69

متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………… 72

روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………… 72

روش آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………….. 73

محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………….. 75

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 76

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………….. 76

فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………. 77

نتایج آزمون فرضیه ……………………………………………………………………………………… 79

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………… 93

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 93

پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 94

سایر پیشنهادات……………………………………………………………………………………….  96

 


خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – اجزای صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار
:: برچسب‌ها: دانشجویی , پایان نامه , حسابداری ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 الگوریتم های مسیریابی و انتشار داده در شبکه های حسگر بی سیم


چکیده :
شبکه های حسگر بی سیم متشکل از تعدادی گره حسگر می باشد که تعدادی زیادی از آنها در یک منطقه توزیع شده است و با هم یک هدف را دنبال می کند و به دلیل داشتن کابردهای زیاد نظر محققان را به خود جلب کرده است و هر روز بر تعداد تحقیقات انجام شده است در این زمینه افزوده می شود. یکی از مهمترین محدودیت های شبکه های حسگر بی سیم انرژی مصرفی می باشد. طول عمر گره های حسگر از عوامل مهم کارایی شبکه می باشد. بنابراین نیاز است تا الگوریتم های مسیریابی از منابع انرژی مصرفی گره ها آگاه باشد و این الگوریتم ها از نظر مصرف انرژی بهینه باشند. در این تحقیق مرور ومقایسه ای بر روش های ارائه شده به منظور مسیریابی و انتشار داده در شبکه های حسگر بی سیم خواهیم داشت.
کلمات کلیدی : شبکه حسگر بی سیم ، الگوریتم های مسیریابی ، انتشار داده ، انتشار مستقیم  
فهرست مطالب
فصل اول : نگاهی به شبکه های حسگر بی سیم 1
مقدمه 2
تاریخچه شبکه های حسگر 4
ساختار کلی شبکه های حسگر بیسیم 5
ویژگی های شبکه های حسگر بی سیم 9
ویژگی های عمومی یک شبکه حسگر 9
ساختار ارتباطی شبکه های حسگر 11
فاکتورهای طراحی 13
- تحمل خطا 13
- قابلیت گسترش 13
- توپولوژی 13
- تنگناهای سخت افزاری 14
- قابلیت اطمینان 14
- مقیاس پذیری 15
- هزینه تولید 15
- رسانه ارتباطی 16
- توان مصرفی گره ها 16
- ارتباط بلادرنگ 16
- امنیت و مداخلات 17
- عوامل پیش بینی نشده 18
کاربرد های شبکه های حسگر بی سیم 18
- کشاورزی دقیق 18
- مراقبت پزشکی و بهداشت 19
- کنترل محیط 19
- کاربردهای نظامی 19
سیستم عامل 20
فصل دوم : پروتکل های مسیریابی و انتشار داده 22
مقدمه 23
اصول و چالش ها 24
- اصول 24
- اصطلاحات علمی 25
- مدل انرژی 27
- چالش ها 27
- مشخصات حسگر 27
- ماهیت میدان 28
- مشخصات شبکه 29
- نیازهای برنامه های سنجشی 30
طبقه بندی پروتکل های مسیریابی و انتشار داده 31
- پروتکل های مبتنی بر داده 31
- پر.تکل های سلسله مراتبی 32
- پروتکل های داده محور 34
- پروتکل های مبتنی بر مسیر های چندگانه 34
- پروتکل های مبتنی بر تحرک شبکه 35
- پروتکل های مبتنی بر کیفیت مورد نیاز خدمات 36
- پروتکل های مبتنی بر همگن یا ناهمگنی شبکه 37
فصل سوم : مروری بر برخی از پروتکل های مسیریابی و انتشار داده 38
مقدمه 39
پروتکل های داده محور 39
- روش سیل آسا 40
- روش شایعه پراکنی 42
- پروتکل های سنسور مبتنی بر مذاکره SPIN 44
- روش پخش مستقیم 48
- مقایسه روش انتشار مستقیم با روش SPIN 51
- روش انتشار بیرون دهنده 52
- روش انتشار یک مرحله ای 53
پروتکل های سلسله مراتبی 55
- روش LEACH 55
- روش PEGASIS 58
- روش TEEN 61
پروتکل های مبتنی بر مکان 63
- پروتکل های MECN – SMECN 63
- پروتکل GAF 65
- پروتکل GEAR 68
پروتکل های مبتنی بر مسیر های چندگانه 69
- روش چند مسیره ساده SMR 69
- روش چند مسیره پیشدستانه PMR 71
- روش چند مسیره متمایز DPMR 71
- روش چند مسیره تابیده BPMR 73
- روش چند مسیره مشترک SPMR 74
- روش چند مسیره حریصانه GMR 76
راهکارهای بهبود مسیریابی پیشدستانه 78
- راهکار ارسال تصادفیRFI 78
- راهکار ارسال با تاخیر تصادفی RDI 79
- راهکار ارسال محدودLFI 79
- راهکار ارسال محدود به صورت سیل آسا BLFI 79
- راهکار ترکیبی HI 80
- راهکار مسیریابی آگاه از انرژیEAF 80
بهبود مسیریابی حریصانه بوسیله مسیریابی آگاه از انرژی 81
بررسی و مقایسه روش های مطرح شده 82
منابع و ماخذ 86
خرید و دانلود الگوریتم های مسیریابی و انتشار داده در شبکه های حسگر بی سیم
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , پایان نامه , کامپیوتر , شبکه , بی سیم , بیسیم , حسگر , شبکه حسگر بی سیم , الگوریتم های مسیریابی , انتشار داده , انتشار مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پروژه استرس شغلي با تاب آوري صادقی (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word ورد) تعداد صفحات 78


چکیده : استرس واژه ای است که می توان از آن برای توصیف علت و پیامدهای ناشی از وارد آمدن فشار بر جسم و روح استفاده کرد. استرس با فشار ناشی از کار سخت در ارتباط است؛ همچنین، عواملی مانند خستگی، سهل انگاری، کمال گرایی، اعمال قدرت از سوی دیگران، ناامنی شغلی، مشکلات موجود در روابط و بسیاری عوامل دیگر که با خانه و محل کار در ارتباط اند، می توانند استرس را بوجود آورند. استرس ممکن است درونی یا بیرونی باشد. این اختلال در اصل از اختلاف میان انتظارات و واقعیت ها ناشی می شود. "مرکز سلامت و ایمنی" استرس را اینگونه تعریف می کند: "استرس زمانی شکل می گیرد که تقاضاها از یک فرد از میزان ظرفیت وی برای پاسخگویی به آنها فراتر می روند". در حقیقت، هر یک از ما در ذهن خود معیاری ( سطح بهینه) داریم که طبق آن برای ارضای خود و رسیدن به پیشرفت تلاش می کنیم. وقتی این سطح از حالت توازن خارج می شود ما کمتر به آن اهداف و پیشرفت ها دست می یابیم و از این امر ناخرسند می شویم؛ در این میان آنچه اهمیت ندارد این است که چقدر تلاش کرده ایم یا چه میزان به خود استراحت داده ایم. اگر عوامل بروز استرس برای مدتی طولانی به قوت خود باقی بمانند، ممکن است "علائم" این اختلال که معمولا فیزیکی و عاطفی هستند در ما بروز کنند. اگرچه از این عوامل به عنوان "علائم" یاد می شود، اما وقتی می گوییم "علائم" بدان مفهوم نیست که استرس یک بیماری است، بلکه یک وضعیت روانشناختی است که عوارض جانبی فیزیکی و ناخوشایندی به همراه دارد ـــ با این همه استرس حالتی است که با یادگیری در خصوص آن و تغییر رفتار، قابل برطرف شدن است.

خرید و دانلود پروژه استرس شغلي با تاب آوري صادقی (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word ورد) تعداد صفحات 78
:: برچسب‌ها: پايان نامه استرس شغلي با تاب آوري صادقی (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word ورد) تعداد صفحات 78 , پايان نامه استرس شغلي با تاب آوري صادقی , استرس شغلي , تاب آوري صادقی , استرس شغلي با تاب آوري صادقی , افزایش درامد و استرس شغلی , پایان نامه رشته علوم تربیتی , پایان نامه روانشناسی , تاب اوری , تاباوری در زندگی , راه های کاهش استرش , استرس شغلی , استرس زندگی , کنفرانس استرس , پایان نامه پیرامون استرس شغلی , انواع روش های کاهش اضطراب , اضطراب و استرس , پایان نامه , مرکز خرید پایان نامه , مرکز فروش پایان نامه , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه علوم تربیتی , تحقیق رشته علوم تربیتی , مقالات اماده پرینت علوم ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه رشته حسابداری در مورد سیستم حسابداری بانک کارآفرین


مقدمه

1.     هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های قبل از آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری می باشد . برای دستیابی به این هدف ‏، در این استاندارد ملاحظات کلی در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالی ، رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورتهای مالی ارائه شده است. چگونگی شناخت ‏، اندازه گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه می شود.

دامنه کاربرد

2.     الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه “ صورتهای مالی با مقاصد عمومی ” که بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود ، بکار گرفته شود .

3.     صورتهای مالی با مقاصد عمومی ( که از این پس صورتهای مالی نامیده می شود ) برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگانی تهیه می شود که در موقعیت دریافت گزارشهای متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند . صورتهای مالی به طور

جداگانه یا همراه با سایر گزارشها ، جهت استفاده عموم ارائه می شود . مفاد این استاندارد برای صورتهای مالی تلفیقی گروه واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد .

4.     در این استاندارد واژه هایی بکار گرفته می شود که در واحدهای تجاری ( انتفاعی ) اعم از خصوصی یا عمومی کاربرد دارد . واحد های غیرانتفاعی برای بکارگیری الزامات این استاندارد ممکن است نیازمند انجام تعدیلاتی در عناوین اقلام اصلی صورتهای مالی خود یا ارائه اطلاعات بیشتر باشند .

5.     نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری بخشی از موضوع این استاندارد است لیکن به طور جداگانه در استاندارد حسابداری شماره 14 مطرح شده است .

هدف صورتهای مالی

6.     هدف صورتهای مالی ‏، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود . صورتهای مالی همچنین تنایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است ، نشان می دهد . به منظور دستیابی به این هدف ، در صورتهای مالی یک واحد تجاری اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه می شود :

الف . داراییها ،

ب. بدهیها ،

ج . حقوق صاحبان سرمایه ،

د . درآمدها ،

ه . هزینه ها ، و

و . جریانهای نقدی .

این اطلاعات ، همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشتهای توضیحی ، استفاده کنندگان صورتهای مالی را در پیش بینی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری و خصوصاً در زمانبندی و اطمینان از توانایی آن در ایجاد وجه نقد کمک می کند .

مسئولیت صورتهای مالی

7.     مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است .

اجزای صورتهای مالی

8.     مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است :

الف . صورتهای مالی اساسی :

1.     ترازنامه ،

2.     صورت سود و زیان ،

3.     صورت سود و زیان جامع ، و

4.     صورت جریان وجوه نقد .

ب . یادداشتهای توضیحی .

ملاحظات کلی

ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری

9.     صورتهای مالی باید وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه کند . تقریباً در تمام شرایط ، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم ، منجر به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب می شود .

10.  هر واحد تجاری که صورتهای مالی آن طبق استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود باید این واقعیت افشا کند . در صورتهای مالی نباید ذکر کرد که این صورتها طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است ، مگر اینکه در تهیه صورتهای مزبور مفاد تمام الزامات مندرج در استانداردهای مربوط رعایت شده باشد .

11.  بکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری ، از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی ، جبران نمی شود .

 


خرید و دانلود پایان نامه رشته حسابداری در مورد سیستم حسابداری بانک کارآفرین
:: برچسب‌ها: دانشجویی , پایان نامه , حسابداری ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه پایان نامه حسابداری و حسابرسی دولتی


مقدمه

در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه­های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می­شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی­دیدند. اولین نشانه­های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی­توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.

پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه­ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می­باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام­دهنده کار را امکانپذیر می­کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.

برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می­شود.

سابقه پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی­گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).

منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه­ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه­ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و

 


خرید و دانلود پایان نامه پایان نامه حسابداری و حسابرسی دولتی
:: برچسب‌ها: دانشجویی , پایان نامه , حسابداری ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی صنعتی با موضوع طراحی روشنایی مبتنی بر کاربرد های هوش مصنوعی در طراحی صنعتی


 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع طراحی روشنایی مبتنی بر کاربرد های  هوش مصنوعی در طراحی صنعتی

فایل وورد قابل ویرایش

94 صفحه با فونت 14 دارای لیست منابع

 

در جهان پیرامون ما فن‏آوری به سرعت در حال پیشرفت و تحول بخشیدن به محیط زندگی و کار انسان است. محصولات هوشمند به عنوان بخشی از این فن‏آوری در حال گسترش هستند و آینده به سمتی پیش می‏رود که به تدریج شاهد ظهور محصولات هوشمند در همه‏جا خواهیم بود. حس بينايي مهم‏ترين حسي است كه خداوند در وجود انسان‏ها آفريده است. با پيشرفت فن‏آوری، منابع روشنایی و کنترل آن‎‏ها نیز روزبه‏ روز پیچیده ‏تر می‏شود و سیستم‏های امروزی دیگر جوابگوی این نیازها نیست.

مناسب‏‏ترین روش برای ارتباط انسان و ماشین، تعامل طبیعی است. برای دستیابی به این نوع ارتباط به فرم‏های طبیعی از تعامل نیازمندیم تا این تعامل در هر دو طرف به صورت نیمه خودآگاه و بدون تلاش و بدون نیاز به مهارت و آموزش صورت گیرد. در تعامل طبیعی افراد جهان را با نگاه به اطراف خود کشف می‏کنند و توسط حالت بدن، بیان و حرکات و بر اساس دانسته‏ های خود با آن ارتباط برقرار می‏کنند.

هدف این تحقیق، طراحی یک سیستم روشنایی هوشمند است که با تشخیص شرایط محیطی و با انجام تعامل مناسب با کاربر، نور مورد نیاز را تولید کرده و به محیط بتاباند. این سیستم هوشمند برای ایجاد یک محیط هوشمند مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از دیدگاه تعاملی بهترین روش برای تعامل با کاربر، بصری سازی رابط کاربری روی یک سطح دوبعدی است. در این مطالعه برای پیاده سازی تعامل طبیعی، از نورپردازی تعاملی روی سطوح استفاده می‏شود. در این نوع ارتباط، کاربر وارد محیط شده و در آن حرکت می‏کند. با ورود وی، سیستم اطلاعات مرتبط با محل حضور وی را برای تغییر رابط کاربری منعکس شده روی سطح به کار می‏برد.


خرید و دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی صنعتی با موضوع طراحی روشنایی مبتنی بر کاربرد های هوش مصنوعی در طراحی صنعتی
:: برچسب‌ها: متن کامل , پایان نامه , کارشناسی ارشد , طراحی روشنایی , هوش مصنوعی , طراحی صنعتی ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پروتکلهای چندگانه برچسب گذاری شده MPLS


مقدمه
با ظهور سوپرکامپيوترها و سرعت گسترش تکنولوژي هاي جديد شبکه، اينترنت بسيار مورد توجه و تمرکز قرار گرفته است. با افزايش محبوبيت و معروفيت وب، اينترنت با رشد بي سابقه کاربران مواجه و منجر به انتقال موج وسيعي از داده ها از طريق اينترنت شده است. اکنون کاربران تمام انواع ترافيک داده از قبيل صوت و ويديو و غيره را به شبکه مي‌فرستند درحاليکه هر كدام داراي درخواست هاي سرويس متفاوتي مي‌باشد. ازطرف ديگر به منظور پاسخگويي به حجم عظيم تقاضاها، طراحان شبکه نه تنها به پهناي باند بيشتر، بلکه به افزايش قابليت اطمينان داده ها نيز نياز پيدا کردند.
پروتکل IP، به عنوان ستون فقرات و اساس ارتباط در شبکه هاي امروزي است. يکي از دلايلي که IP به رايج ترين و عمومي ترين پروتکل هسته شبکه تبديل شده است، سادگي ارسال داده از يک کاربر به کاربر ديگر مي‌باشد. يکي از بزرگترين مسائلي كه در IP با آن مواجهيم، نياز به صحت انتقال داده در عين سادگي آن مي‌باشد.
شبکه هاي IP، از روترها به منظور ايجاد ارتباط استفاده مي‌کنند. اين روترها تکنولوژيهايي نظير OSPF را براي مسيريابي استفاده مي‌کنند. هنگاميکه يک بسته از شبکه وارد مي‌شود، روترها جداول مسيريابي خود را براي تشخيص روتر بعدي در مسير انتقال به سمت مقصد تشکيل مي‌دهند. جستجو در اين جداول، زمان زيادي مصرف مي‌کند و يکي از مباحث اصلي در شبکه هاي IP است. همچنين، در IP هيچ توجهي به نوع داده انتقالي موجود در بسته، نمي‌شود. بدين معني كه IP صرفنظر از توجه به نوع محتويات بسته، راهگزيني را تنها بر اساس آدرس مقصد انجام مي دهد. بنابراين، سرويسي كه در شبکه هاي IP براي ارسال داده استفاده مي شود، هيچ تضميني براي به موقع رسيدن بسته نمي دهد.
در حاليکه برنامه هاي کاربردي جديد اينترنتي در حال گسترش اند، توجه به كيفيت سرويس يا QOS براي ارسال داده ها ضروري به نظر مي رسد. ساختار روترهاي IP براي پشتيباني از QoS طراحي نشده اند، در حالي كه در شبکه هاي امروزي نيازمند قابليت اطمينان و پشتيباني QoS مي‌باشيم.
کيفيت سرويس يا QoS، ايده اي است که قابليت اطمينان و ثبات را براي انتشار داده ها در شبکه هاي سراسري فراهم مي‌کند. ايده اساسي، عرضه سرويسهايي براي برآوردن نيازهاي پيشرفته برنامه هاي کاربردي مدرن مي‌باشد. اين برنامه ها ، براي انتشار درست داده ها به برقراري امنيت در شبكه نياز دارند. هدف اصلي QoS، فراهم کردن سرويس مناسب در هنگام ازدحام داده مي‌باشد. در اين مواقع، بيشترين نياز به استفاده از QoS احساس مي شود. تکنولوژي هاي سوييچينگ نظير ATM و Frame Relay، از طريق بهبود کيفيت سرويس، ارسال سريعتر و مطمئن تر داده را فراهم مي‌کنند.
در سال 1996،Cisco مفهومي به نام Tag Switching (نسخه قديمي MPLS) را ارائه داد که قابليت ها و توانايي هاي تکنولوژيهاي سوييچينگ را در شبکه IP ادغام مي کرد. براساس اين تکنولوژي، يک برچسب بين لايه دو و سه در سرآيند قرار مي گيرد و هنگامي که بسته از شبکه عبور مي کند، عمل انتقال بر اساس برچسب صورت مي گيرد.
افزايش فوق العاده تکنولوژيهاي درحال رقابت، IETF را مجبور به استاندارد سازي پروتکلي کرد که موضوع فراهم کردن تکنولوژيهاي سوييچينگ در جهان IP را بر آورده کند. در عرض اولين ماههاي سال1996، IETF گروه کاري MPLS را تشکيل داد.
MPLS يك تكنولوژي مناسب براي بهبود رفتار شبكه است. اين تكنيك، باعث انتقال ترافيك از لايه 2 به لايه 3 در ندهاي مجاور مي شود.
مهندسي ترافيک (TE) يکي از روشهاي پياده سازي QoS مي‌باشد که در کنار MPLS اين امکان را براي شبکه فراهم مي‌آورد که جريان ترافيک داده را با در نظر گرفتن ازدحام در شبکه، مديريت کند. توابع TE شامل مديريت ترافيک ، مديريت ظرفيت و برنامه ريزي شبکه مي‌باشد. مديريت ترافيک اطمينان مي دهد که کارايي شبکه تحت هر شرايطي بيشترين مقدار است. مديريت ظرفيت، ما را مطمئن مي‌کند که شبکه به نحوي طراحي و فراهم شده است که توابع اجرائي براي درخواستهاي شبکه با کمترين هزينه صورت مي‌گيرند. برنامه ريزي شبکه اين اطمينان را فراهم مي‌کند که در انتقال داده براي پيش بيني سريع رشد ترافيک نيز برنامه ريزي و طراحي شده‌ است.

مقدمه
فصل اول: مسیریاب 
تفاوت يك سوييچ لايه ۳ با يك مسيرياب معمولي 
پيکربندي OSPF در شبکه هاي Frame Relay 
مفهوم ATM وشبکه هاي مبتني بر ATM 
مقايسه پکت ATM با پکت IP4 و IP6 
فصل دوم: مفاهیم پایه ای mpls 
تعريف MPLS 
دلايل استفاده از MPLS 
معايب IP 
مزايا و معايب ATM 
دسته بندي شبكه ها از نظر چگونگي تقسيم پهناي باند 
ورود به شبكه هاي MPLS 
ادغام مفاهيم ATM و VPN 
کاربردهاي اساسي MPLS 
اصطلاحات علمي 
اساس و پايه ارسال داده 
محفظه كنترل و محفظه داده 
طبقه بندي بسته ها
  FEC
رفتار بسته ها در لبه شبكه 
مكانيسم كنترل در شبکه MPLS 
Edge server 

DDOS 

حمله DDOS چیست? 

فصل سوم: مقایسه شبکه های سنتی iP وMpls 
مقایسه شبکه های سنتی IP و MPLS 
مکانيسم ارسال 
ارسال بسته در MPLS و IP 
FIB، LIB و LFIB و نقش آنها در ارسال 
فصل چهارم: مهندسی ترافیک و ارتباط با MPLS 
مديريت ترافيك 
كنترل ترافيك و منابع 
MPLS و مهندسی ترافیک 
مشكلات اساسي مهندسي ترافيك در MPLS 
مشخصات خطوط ترافيكي اصلي 
خطوط ترافيكي دو طرفه 
عمليات اساسي بر روي خطوط ترافيكي اصلي 
كاهش ازدحام با استفاده از الگوریتم توازن بار پویا 
فصل پنجم: بررسی مشکلات MPls 
كاهش تعداد لايه هاي سوييچينگ 
گسترش طرح به كار گيري برچسب در انجام عمل سوييچينگ 
گسترش مكانيسمهاي مهندسي ترافيك در MPLS 
استفاده مجدد از روش آدرس دهي IP 
معماري طرح 
گسترش معماري پروتكلهاي MPLS 
سلسله مراتب LSP 
Lsp هاي دوطرفه 
افزايش مقياس پذيري در مسيريابي 
پروتكلهاي مورد استفاده در طرح 
مسيريابي 
سيگنالينگ
فصل ششم : نتیجه گیری 
نتیجه گیری

خرید و دانلود پروتکلهای چندگانه برچسب گذاری شده MPLS
:: برچسب‌ها: دانلود , پایان نامه , کامپیوتر , شبکه , MPLS , پروتکل , چندگانه , Protocol Swtching , multi , multi protocol ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شناخت و بررسي رابطه بين نگرش اقتضايي مديران در عملكرد دبيران مدارس راهنمايي ‏پسرانه شهر تهران ‏


پژوهش جامع همراه با نتیجه گیری و بررسی نتایج 

قسمتی از متن:

بيان مسأله

مديران كمياب ترين و در عين حال با ارزش ترين سرمايه سازمانها هستند و عاملهاي اصلي و تعيين كننده در جامعه كه نقش بنيادي و حياتي در رشد و شكوفايي آن را بر عهده دارند.

مديريت و مديران شايسته و آگاه، توانايي آن را دارند كه با بهره گيري از تواناييهاي دروني، دانش تخصصي و تجربه هاي شغلي، هدفهاي سازمانها را با به كارگيري منابع كمتري به گونه برتر تحقق بخشند و اثربخشي و كارايي سازمان را بالا برند.

چون انسانها بر پايه دانش، تخصص، تجربه، نگرش و ارزشهاي خاص خود عمل مي كنند و برداشت آنها نسبت به مسايل و رويدادهاي زندگي گوناگون است كار مديريت در جهت هماهنگ كردن فعاليتها ،‌تلاشها و نگرشهاي كاركنان در دستيابي به هدفهاي از پيش تعيين شده ، از دقت ، ظرافت و دشواري ويژه برخوردار است.

شناخت و تحليل فعاليتهايي كه مديران انجام مي دهند براي سازماندهي الگوهاي رفتاري آنان از اهميت بالايي برخوردار است. امروزه با گسترش اهميت ركن محرك سازمان.............. 

خرید و دانلود شناخت و بررسي رابطه بين نگرش اقتضايي مديران در عملكرد دبيران مدارس راهنمايي ‏پسرانه شهر تهران ‏
:: برچسب‌ها: پژوهش , پایان نامه , تحقیق , مدارس , تهران , آموزش و پرورش , مقاله ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه با عنوان بررسی میزان کیفیت وب سایت دانشگاه از دیدگاه کاربران


پایان نامه بررسی میزان کیفیت وب سایت دانشگاههمراه با منابع و پرسشنامه وب کوال مورد استفاده

خرید و دانلود پایان نامه با عنوان بررسی میزان کیفیت وب سایت دانشگاه از دیدگاه کاربران
:: برچسب‌ها: پایان نامه , کیفیت وب سایت , وب سایت دانشگاه , وب کوال , ای کوال ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 4 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه رشته حسابداری با موضوع چرخه بازرگانی حسابداری


چکیده:

ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که به محققین کمک می‌کند تا مدل‌های کمی نوسان های اقتصادی را توسعه دهند. این متد متکی به بینشی می‌باشد که بسیاری از مدل‌ها با مدل رشد نمونه اصلی – علیرغم تغییر زمانی گوه‌ها که با بهره‌وری – نیروی کار و مالیات های درآمد سرمایه‌ای – و میزان مصرف دولتی شباهت دارند – یکسان هستند. گوه‌های مربوط به این متغیرها (بازده – کار – سرمایه گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی) از نظر اطلاعات و داده‌ها اندازه‌گیری میشوند و سپس برحسب محاسبه کسر نوسان‌های مختلف که بنابر گوه‌ها ارزیابی می‌شوند – به مدل، بازخورد داده می‌شوند. در کشور آمریکا – تقاضا‌نامه‌های مربوط به بزرگترین رکود اقتصادی و رکود سال 1982 (رکود اقتصادی) نشان می دهند که مدل ها با وجود اختلاف‌هایی که بعنوان گوه‌های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند. روش امیدوار کننده‌ای برای تحقیق چرخه‌های بازرگانی نمی باشند. در مورد رکود اقتصادی کشور آمریکا گوه‌های بازده و نیروی کار برای تمامی نوسان‌ها محاسبه میشوند و در مورد رکود سال 1982 تنها گوه بازده است که اهمیت دارد. در هیچکدام از دوره‌ها گوه‌های دیگر نقش مهمی را بازی نمی کنند.

در ساختار مدل‌های کمی مشروح از نوسان‌های اقتصادی، محققین به گزینه‌های مشکلی برخورد می‌کنند درباره اینکه کجا اختلاف‌ها را در درون مدل‌هایشان نشان دهند تا این مدل‌ها بطور صحیح مجاز به تولید مجدد چرخه های بازرگانی باشند – در اینجا ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که کمک به این گزینه‌ها می‌کنند و نشان می دهیم که چطور آنرا بکار بریم.

متدها دارای 2 بخش می‌باشد: تساوی برآیندها و مرحله حسابداری:

تساوی برآیند (یا نتیجه): اثبات طبقه (گروه) بزرگی از مدل‌ها – شامل مدل‌هایی با انواع مختلف اختلاف‌ها می‌باشد که با مدل نمونه اصلی با انواع مختلف گوه‌های تغییر زمان برابر هستند و تعادل تصمیم های عواملی که از جهات دیگر در بازارهای اقتصادی عمل می‌کنند را منحرف می سازد در ارزش ظاهری، این گوه ها بیشتر شبیه به بهره روی در زمانهای مختلف – مالیات‌های درآمد کار- مالیات های درآمد سرمایه‌ای و میزان مصرف دولتی به نظر می رسند. بنابراین به آنها عناوین گوه‌های بازده – گوه‌های کار (نیروی کار) – گوه‌های سرمایه‌گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی را می دهیم.

مرحله حسابداری نیز خود دارای 2 بخش می‌باشد. مرحله‌ای که با اندازه‌گیری گوه‌ها شروع می‌شود و اطلاعات را با تعادل وضعیت‌های مدل نمونه اصلی به کار می برد.

مقادیر گوه اندازه‌گیری شده سپس به نمونه اصلی بازخورد داده می‌شوند (برحسب زمان و ترکیبات شان تا محاسبه کنند که چه مقدار از اقدامات در تولیدات – کار و سرمایه گذاری در اطلاعات می توانند به هر گوه (wedge) – به طور جداگانه در ترکیبات- نسبت داده شوند – به تعبیری تمام چهار گوه برای تمام این اقدامات مشاهده شده محاسبهمیشوند. این مرحله حسابداری همان چیزی است که به متد ما عنوان “چرخه بازرگانی حسابداری” را می دهد.

برای اینکه مشخص کنیم که چطور یک متد عمل می‌کند – در اینجا آنرا برای دو بخش از چرخه واقعی بازرگانی امریکا به کار می بریم: شدید ترین چرخه در تاریخ امریکا یعنی بزرگترین رکود اقتصادی سال‌های 1929 تا 1939 – و رکود کمی شدید تر یا رکود سال 1982 که بیشتر شبیه به رکود های جنگ جهانی دوم بود. از دوره بزرگترین رکود اقتصادی پی می بریم که گوه‌های کار و بازده – با یکدیگر برای تمام افت‌ها در تولید – کار و سرمایه‌گذاری از سال 1929 تا 1933 و عملکرد این متغیر ها در بهبود و بازیابی کمابیش محاسبه می‌شوند.

طی کل دوره رکود اقتصادی گوه سرمایه‌گذاری نه تنها نقش را در رکود بازی نمی کند بلکه دقیقاً تولید را به مسیر غلطی می کشاند و منجر به افزایش تولید در بیشتر دهه 1930 می‌شود. بنابراین گوه سرمایه گذاری نمی تواند برای رکود شدید طولانی یا تداوم کاهش بازیابی محاسبه شود.

تجزیه و تحلیل‌های ما از مراحل معمولی تر رکود اقتصادی 1982 امریکا – هر چند آشکار و مشخص نمی باشند دارای نتایج یکسانی می باشند. ما برای این دوره پی می بریم که گوه بازده نیز نقش مهمی را بازی می‌کند ولی گوه کار اهمیتی ندارد و برای مقدار کمی از نوسان های تولید محاسبه میشود. ولی در دوره 1982 گوه سرمایه‌گذاری مجدداً زیان بخش می‌باشد و باعث میشود تولید در مسیر اشتباهی کشانده شود. در هر دو قسمت گوه میزان مصرف دولت قریباً هیچ نقشی را ایفا نمی کند.

ما نتایج بدست آمده را به کل دوره بعد از جنگ، از طریق توسعه آمارهای بسیار مختصر مربوط به سال‌های 1959 تا 2004 تعمیم می دهیم. آمارهایی که برآنها تمرکز می کنیم مقدار نوسان‌های تولیدی هستند که از هر گروه به تنهایی و رابطه بین این نوسان ها و آنهایی که واقعاً رد اطلاعات موجود می باشند استنباط شده‌اند. یافته‌های ما بنابراین آمار‌ها منوط به تحلیل‌های دو رکورد اقتصادی جداگانه می باشند.

همچنین تحقیق می کنیم که آیا نتایج ما به فرض‌های متناوب در مدل اصلی – در مورد ویژگی‌هایی مانند مقادیر به کارگیری اصلی – کشش‌های ذخیره نیروی کار – و قیمت های تعدیل سرمایه گذاری حساس می باشند یا نه. بنابراین پی می بریم که هر کدام از فرضیات متناوبی را که مطالعه می کنیم منجر به تغییرات اساسی در سایز گوه‌های اندازه‌گیری شده می‌شود و نهایتاً گوه سرمایه‌گذاری به نقش مهم خود از نظر کمی ادامه می دهد. این عمل نشان می دهد که مدل‌های متناوب باید نه تنها از طریق سایز گوه‌هایشان بلکه از نظر تعادل پاسخ‌هایشان به گوه ها نیز سنجیده شوند. ما در اینجا یک سری نتایج مشابه را ایجاد می کنیم که گوه‌ها را به مدل‌های جزئی تر وصل می‌کنند و اقتصای را نشان می دهیم که در آن تکنولوژی ثابت و مداوم است ولی اختلاف های input مالی (سرمایه) که برحسب زمان تغییر می‌کند با رشد مدل گوه‌های بازده برابر می‌باشد. همچنین نشان می دهیم که اقتصاد آزاد (باز) با نوسان‌های قرض گرفتن و قرض دادن با مدل اصلی (اقتصاد بسته) با گوه‌های میزان مصرف دولت یکی می‌باشد. در ضمیمه این مقاله نشان می دهیم که اقتصاد‌هایی با مزدهای برقرار و شوک‌های پولی شبیه به اقتصادهای بورد و- ارکگ و ایوانز در سال 2000 – با اتحادیه‌ها و شوک‌های سیاست ضدتر است شل کول و اوهانیان در سال 2004 با مدل ریشه گوه‌های نیروی کار یکسان هستند. همچنین در ضمیمه بیان می کنیم که اقتصادی با اختلافات بازار اعتباری که در یک کانال سرمایه‌گذاری کار می‌کند مثل اقتصاد‌های برنانک و گرتلر (1989) و کارلسون و فورست (1997) با مدل رشد گوه‌های سرمایه‌گذاری برابر می باشند.

 


خرید و دانلود پایان نامه رشته حسابداری با موضوع چرخه بازرگانی حسابداری
:: برچسب‌ها: دانشجویی , پایان نامه , حسابداری ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 عوامل موٍثر بر انگیزش


قسمتی از متن......


امروزه بکارگیري نیروها بر اساس جبر و زور مانند بردگان قدیم وجود ندارد بلکه مقصود از اجبار آنست که فرد با میل و علاقه خود براي بدست آوردن لقمهاي نان یا مسائلی از این قبیل ، شغلی را انتخاب میکند ولی به کارهایی که انجام میدهد علاقهمند نبوده و با تحکم و دستور مافوق به کار گرفته میشود .

مدیریت نوین براي بکارگیري انسانها قبل از استفاده از زور بر میل و علاقه آنان تکیه میکندومعتقد است باید بگونه اي مدیریت کردکه کارکنان باعلاقه مندي فعالیت کنند وبراي رسیدن به این مقصود لازم است تا عوامل محرك در انگیزش کارکنان معلوم و مشخص گردد ، بدیهی است نیازهاي اولیه و ثانویه کارکنان محرك انگیزش کارکنان است . در نیازهاي اولیه یا نیازهاي فیزیولوژیکی و نیازهاي ثانویه یا نیازهاي روانی ، اجتماعی ، هنري و عقیدتی ذکر این نکته ضروري است که تا نیازهاي اولیه ارضاء نشود اجاره تاثیر به نیازهاي دیگر را نمیدهند یعنی وقتی نیاز اولیه برآورده میشود نیاز مرحله بعد ؛ انگیزش ایجاد میکند ( تئوري سلسله مراتب نیاز: آبراهام هارولد مازلو) لذا میبایست در ایجاد انگیزش به تمام جوانب و نیازها توجه یکسان و هماهنگ داشت .


خرید و دانلود عوامل موٍثر بر انگیزش
:: برچسب‌ها: مدیریت , تحقیق , پروژه , پایان نامه , انگیزش , کارکنان , فایل ورد , word , دانلود , مقاله ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 4 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه : انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی


پایان نامه تحقیق در مورد:انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی41 صفحه و قیمت بسیار مناسبدفاع شده و قابل تعقیر

خرید و دانلود پایان نامه : انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی
:: برچسب‌ها: پایان نامه , پایان نامه انرژی هسته ای , پایان نامه کاربرد کشاورزی , پایان نامه انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 رادار


---

خرید و دانلود رادار
:: برچسب‌ها: رادار , پایان نامه ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 تير 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6341 صفحه بعد