نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی ایران به تفکیک استان ها


شیپ فایل ارتفاعی ایران به تفکیک استان ها با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی به قیمت 90000 تومان می باشد که شما با قیمت باور نکردنی آن را خریداری می کنید

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی ایران به تفکیک استان ها
:: برچسب‌ها: شیپ فایل ایران , شیپ فایل , شیپ , شیپ ارتفاعی , شیب , DEM , DEM ایران , GIS ایران , GIS ,
:: بازدید از این مطلب : 38
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان یزد


شیپ فایل ارتفاعی استان یزد با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان یزد
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 32
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان زنجان


شیپ فایل ارتفاعی استان زنجان با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان زنجان
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 35
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان کهکیلویه و بویر احمد


شیپ فایل ارتفاعی استان کهکیلویه و بویراحمد با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان کهکیلویه و بویر احمد
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 42
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان تهران


شیپ فایل ارتفاعی استان تهران با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان تهران
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 4 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان آذربایجان غربی


شیپ فایل ارتفاعی استان آذربایجان غربی با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان آذربایجان غربی
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان آذربایجان شرقی


شیپ فایل ارتفاعی استان آذربایجان شرقی با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان آذربایجان شرقی
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 39
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان سیستان و بلوچستان


شیپ فایل ارتفاعی استان سیستان و بلوچستان با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان سیستان و بلوچستان
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 37
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان سمنان


شیپ فایل ارتفاعی استان سمنان با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان سمنان
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 26
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان قم


شیپ فایل ارتفاعی استان قم با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان قم
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 34
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان قزوین


شیپ فایل ارتفاعی استان قزوین با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان قزوین
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 41
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 9 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان مازندران


شیپ فایل ارتفاعی استان مازندران با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان مازندران
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 31
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان مرکزی


شیپ فایل ارتفاعی استان مرکزی با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان مرکزی
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان لرستان


شیپ فایل ارتفاعی استان لرستان با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان لرستان
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 47
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 9 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان کردستان


شیپ فایل ارتفاعی استان کردستان با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان کردستان
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 30
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان خوزستان


شیپ فایل ارتفاعی استان خوزستان با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان خوزستان
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 35
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان خراسان جنوبی


شیپ فایل ارتفاعی استان خراسان جنوبی با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان خراسان جنوبی
:: برچسب‌ها: شیپ فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM ,
:: بازدید از این مطلب : 38
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان خراسان رضوی


شیپ فایل ارتفاعی استان خراسان رضوی با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان خراسان رضوی
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 51
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان کرمانشاه


شیپ فایل ارتفاعی استان کرمانشاه با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی


خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان کرمانشاه
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 39
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان کرمان


شیپ فایل ارتفاعی استان کرمان با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان کرمان
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 39
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان ایلام


شیپ فایل ارتفاعی استان ایلام با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان ایلام
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل , شیپ فایل ارتفاعی ,
:: بازدید از این مطلب : 44
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان هرمزگان


شیپ فایل ارتفاعی استان هرمزگان با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان هرمزگان
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل , شیپ فایل ارتفاعی ,
:: بازدید از این مطلب : 43
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان همدان


شیپ فایل ارتفاعی استان همدان با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان همدان
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل , شیپ فایل ارتفاعی ,
:: بازدید از این مطلب : 32
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان گلستان


شیپ فایل ارتفاعی استان گلستان با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان گلستان
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل , شیپ فایل ارتفاعی ,
:: بازدید از این مطلب : 26
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان گیلان


شیپ فایل ارتفاعی استان گیلان با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان گیلان
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل , شیپ فایل ارتفاعی ,
:: بازدید از این مطلب : 52
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان فارس


شیپ فایل ارتفاعی استان فارس با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان فارس
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل , شیپ فایل ارتفاعی ,
:: بازدید از این مطلب : 136
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان اصفهان


شیپ فایل ارتفاعی استان اصفهان با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان اصفهان
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل , شیپ فایل ارتفاعی ,
:: بازدید از این مطلب : 29
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان چهار محال و بختیاری


شیپ فایل ارتفاعی استان چهارمحال و بختیاری با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان چهار محال و بختیاری
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل , شیپ فایل ارتفاعی ,
:: بازدید از این مطلب : 38
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان بوشهر


شیپ فایل ارتفاعی استان بوشهر با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان بوشهر
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل , شیپ فایل ارتفاعی ,
:: بازدید از این مطلب : 56
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان اردبیل


شیپ فایل ارتفاعی استان اردبیل با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان اردبیل
:: برچسب‌ها: شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی , DEM , شیپ فایل , شیپ فایل ارتفاعی ,
:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 9 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان البرز


شیپ فایل ارتفاعی استان البرز با دقت 5 ثانیه مناسب برای گرفتن خروجی توپوگرافی و تهیه نقشه های ارتفاعی

خرید و دانلود شیپ فایل ( DEM ) ارتفاعی استان البرز
:: برچسب‌ها: شیپ فایل , شیپ فایل ارتفاعی , DEM , شیب فایل , شیب فایل ارتفاعی ,
:: بازدید از این مطلب : 60
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان هرمزگان


دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان هرمزگان

 

این لایه شامل سازند های زمین شناسی و در مقیاس استانی می باشد. لایه در فرمت SHP و به صورت پلیگون می باشد. این لایه برای کارهای منطقه ای و کشوری و استانی مناسب است.

 

پش نمایش نقشه زمین شناسی هرمزگان

تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافی، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه استان‌ها، نواحی،شهرها و ... ایران( در مقیاس‌های مختلف از 1:25000 تا 1:5000000) و همچنین انواع گزارش های زمین شناسی (گزارش اکتشاف ژئوشیمیایی، گزارش پژوهش و بررسی نو زمین ساخت، گزارش زمین لرزه ها، گزارش تفسیر داده های ژئوفیزیک، گزارش نقشه راه استان ها، اطلاعات ژئوشیمی برگه های صد هزار) نواحی مختلف ایران  موجود می‌باشد.  فرمت این محصولات  PDF  و JPg می‌باشد در صورت نیاز به شیپ فایل (Shapefile) این نقشه ها شما می توانید از طریق پل های ارتباطی   Mehdi.mjl66@gmail.com یا از طریق شماره تماس های  09228036123 و 09308656455 (در تلگرام یا تماس) با ما در ارتباط باشید و سفارش دهید ، مراتب در اسرع وقت به اطلاع شما رسانده خواهد شد

 

 


خرید و دانلود دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان هرمزگان
:: برچسب‌ها: شیپ فایل نقشه زمین شناسی , نقشه , سازند , شیپ فایل نقشه زمین شناسی , نقشه زمین شناسی استان هرمزگان , استان هرمزگان , نقشه زمین شناسی , gis , شیپ فایل ,
:: بازدید از این مطلب : 27
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دانلود لایه های رقومی استان گیلان (با فرمت شیپ فایل shp)


دانلود لایه های رقومی استان گیلان (با فرمت شیپ فایل shp)

 

لايه رقومي ژئوفيزيک هوايي استان گيلانلايه رقومي دهستانهاي استان گيلانلايه رقومي شهرستانهاي استان گيلانلايه رقومي بخشهاي استان گيلانلايه رقومي شهرهاي استان گيلانلايه رقومي آبراهه هاي فرعي استان گيلانلايه رقومي گسل هاي استان گيلانلايه زمين شناسي رقومي استان گيلانلايه رقومي راههاي استان گيلانلايه رقومي آبراهه هاي اصلي استان گيلانلايه رقومي توپوگرافي استان گيلانمقايسه ويژگي ساختگاه منتج از انتخاب پنجره هاي شامل فازP,S و كداي زمين لرزه ها در استان گيلاناطلس ژئوتوريسم استان گيلاننقشه زمين شناسي استان گيلاننقشه راهنماي توريستي گيلان ,  ,   ,  ,  ,  , 

خرید و دانلود دانلود لایه های رقومی استان گیلان (با فرمت شیپ فایل shp)
:: برچسب‌ها: لایه های رقومی , استان گیلان , شیپ فایل , زمین شناسی رقومی استان گیلان , گسل های استان گیلان , توپوگرافی استان گیلان , آبراهه های فرعی استان گیلان , گسل , رقومی گسل ها , گیلان , نقشه , نقشه زمین شناسی , gis ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دانلود لایه های رقومی استان سمنان ( با فرمت شیپ فایل shp)


دانلود لایه های رقومی استان سمنان ( با فرمت شیپ فایل shp)

 

1) لايه رقومي راههای استان سمنان2) لايه رقومي آبراهه های اصلی استان سمنان3) لايه رقومي زمین شناسی استان سمنان4) لايه رقومي گسل هاي استان سمنان5) لايه رقومي توپوگرافی استان سمنان6) لایه رقومی آبراهه های فرعی استان سمنان7) لایه رقومی شهرستانهای استان سمنان8) لایه رقومی دهستانهای استان سمنان9) لايه رقومي ژئوفيزيک هوايي استان سمنان،پرواز 5/7 کيلومتر،مغناطيس سنجي10) لایه رقومی معادن استان سمنان11) اطلس ژئوتوريسم استان سمنان12) مقاله مطالعه پالئواكولوژي سازند دليچاي در برش ، شمال سمنان با استفاده از پالينومورف ها13) گنبدهاي نمكي استانهاي فارس، سمنان، هرمزگان و بوشهر14) نقشه زمين شناسي استان سمنانخرید و دانلود دانلود لایه های رقومی استان سمنان ( با فرمت شیپ فایل shp)
:: برچسب‌ها: لایه های رقومی , استان سمنان , شیپ فایل , راههای استان سمنان , آبراهه های اصلی استان سمنان , زمین شناسی استان سمنان , گسل های استان سمنان , توپوگرافی , نقشه , نقشه زمین شناسی , رقومی , gis , گسل , رقومی گسل ها ,
:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دانلود لایه های رقومی استان خراسان جنوبي ( با فرمت شیپ فایل shp)


لايه رقومي آبراهه هاي اصلي استان خراسان جنوبينقشه زمين شناسي استان خراسان جنوبيلايه زمين شناسي رقومي استان خراسان جنوبيلايه رقومي راههاي استان خراسان جنوبيلايه رقومي گسل هاي استان خراسان جنوبيلايه رقومي توپوگرافي استان خراسان جنوبيلايه رقومي آبراهه هاي فرعي استان خراسان جنوبيلايه رقومي بخشهاي استان خراسان جنوبيلايه رقومي شهرهاي استان خراسان جنوبيلايه رقومي شهرستانهاي استان خراسان جنوبيلايه رقومي دهستانهاي استان خراسان جنوبيلايه رقومي ژئوفيزيک هوايي استان خراسان جنوبيلايه رقومي معادن استان خراسان جنوبي

خرید و دانلود دانلود لایه های رقومی استان خراسان جنوبي ( با فرمت شیپ فایل shp)
:: برچسب‌ها: رقومی , لایه رقومی , نقشه رقومی , خراسان جنوبی , لایه رقومی خراسان جنوبی , نقشه خراسان جنوبی , نقشه زمین شناسی خراسان جنوبی , شیپ فایل , آبراهه های اصلی , لایه رقومی آبراهه های اصلی , زمین شناسی , نقشه زمین شناسی , رقومی راههای , گسل های , گسل های خراسان جنوبی , لایه رقومی گسل ها , لایه رقومی گسل ها خراسان جنوبی , توپوگرافی , نقشه توپوگرافی , آبراهه های فرعی , ژئوفیزیک هوایی , رقومی معادن ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 4 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دانلود لایه های رقومی استان کرمانشاه ( با فرمت شیپ فایل shp)


دانلود لایه های رقومی استان کرمانشاه ( با فرمت شیپ فایل shp)

 

لايه رقومي راههاي استان کرمانشاهلايه رقومي آبراهه هاي اصلي استان کرمانشاهلايه رقومي توپوگرافي استان کرمانشاهلايه زمين شناسي رقومي استان کرمانشاهلايه رقومي آبراهه هاي فرعي استان کرمانشاهلايه رقومي بخشهاي استان کرمانشاهلايه رقومي شهرهاي استان کرمانشاهلايه رقومي شهرستانهاي استان کرمانشاهلايه رقومي دهستانهاي استان کرمانشاهلايه رقومي ژئوفيزيک هوايي استان کرمانشاه،پرواز 5/7 کيلومتر،برداشت مغناطيس سنجياطلس ژئوتوريسم استان کرمانشاهنقشه زمين شناسي استان کرمانشاهنقشه راه استان کرمانشاه ,  ,  ,  ,  ,  , زمین شناسی رقو

خرید و دانلود دانلود لایه های رقومی استان کرمانشاه ( با فرمت شیپ فایل shp)
:: برچسب‌ها: لایه های رقومی , استان کرمانشاه , شیپ فایل , راههای استان کرمانشاه , آبراهه های اصلی استان کرمانشاه , توپوگرافی استان کرمانشاه , زمین شناسی , نقشه , gis , نقشه زمین شناسی , توپوگرافی ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دانلود لایه های رقومی استان لرستان ( با فرمت شیپ فایل Shp)


دانلود لایه های رقومی استان لرستان ( با فرمت شیپ فایل Shp)

شامل:

لایه رقومی معادن استان لرستان، سیستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000لايه رقومي ژئوفيزيک هوايي استان لرستان،پرواز 5/7 کيلومتر،مغناطيس سنجي،طول وعرض جغرافیاییلایه رقومی بخش های استان لرستان، سیستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000لایه رقومی شهرستانهای استان لرستان، مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000لایه رقومی شهرهای استان لرستان، سیستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000لايه رقومي آبراهه هاي فرعي استان لرستانلايه رقومي راههاي استان لرستان، سيستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000لايه رقومي توپوگرافی استان لرستان، سيستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000لايه رقومي گسل هاي استان لرستانلايه رقومي آبراهه های اصلی استان لرستان، سيستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000لايه رقومی توپوگرافی استان لرستان،سيستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000گزارش مقدماتي زلزله درود- لرستان (31 مارس 2006، 11 فروردين 1385)اطلس ژئوتوريسم استان لرستانکوهها، غارها، دشتها (کويرها)، دره ها و جلگه هاي استان لرستاننقشه زمين شناسي استان لرستان

خرید و دانلود دانلود لایه های رقومی استان لرستان ( با فرمت شیپ فایل Shp)
:: برچسب‌ها: لایه های رقومی , استان لرستان , شیپ فایل , شیپ فایل گسل ها , لایه رقومی معادن استان لرستان , لایه رقومی ژئوفیزیک هوایی استان لرستان , لایه رقومی بخش های استان لرستان , gis , 'گسل , لرستان , خرم اباد ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دانلود لایه های رقومی استان ایلام ( با فرمت شیپ فایل shp)


دانلود لایه های رقومی استان ایلام ( با فرمت شیپ فایل shp) 

شامل:

 

1- لايه رقومي آبراهه های فرعی استان ایلام، سيستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

2- لايه رقومي آبراهه های اصلی استان ایلام، سيستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

3- لايه رقومي راههاي استان ایلام، سيستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

4- لايه رقومي زمین شناسی استان ایلام، سيستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

5- لايه رقومي گسل هاي استان ایلام، سيستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

6- لايه رقومي توپوگرافی استان ایلام، سيستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

7- لایه رقومی بخش های استان ایلام، سیستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

8- لایه رقومی شهرهای استان ایلام، سیستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

9- لایه رقومی شهرستان های استان ایلام، سیستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

10- لايه رقومي ژئوفيزيک هوايي استان ايلام،پرواز 5/7 کيلومتر،برداشت بروش مغناطيس سنجي،طول وعرض جغرافیایی

11- لایه رقومی بخش های استان ایلام، سیستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

12- لایه رقومی دهستانهای استان ایلام، سیستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

13- اطلس ژئوتوريسم استان ايلام

14- نقشه زمين شناسي استان ايلام

15- پتانسيل يابي منابع آب شرب اضطراري جهت شهر ايلام با توجه به شرايط خشكسالي

16- پهنه بندي خطر وقوع فروچاله گچي در دشت جابر استان ايلام


 ,  , ,  ,  ,  ,  ,خرید و دانلود دانلود لایه های رقومی استان ایلام ( با فرمت شیپ فایل shp)
:: برچسب‌ها: لایه های رقومی , استان ایلام , شیپ فایل , آبراهه های فرعی , آبراهه های اصلی , راههای استان ایلام , لایه رقومی زمین شناسی استان ایلام , گسل های استان قزوین , گسل ها , gis , زمین شناسی , رقومی ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دانلود لایه های رقومی استان قزوین ( با فرمت شیپ فایل shp)


دانلود لایه های رقومی استان قزوین ( با فرمت شیپ فایل shp) 

شامل:

 

1- لايه رقومي راههای استان قزوین، سيستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

2- لايه رقومي آبراهه های اصلی استان قزوین، سيستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

3- لایه رقومی معادن استان قزوین، سیستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

4- لايه رقومي ژئوفيزيک هوايي استان قزوین،پرواز 5/7 کيلومتر،مغناطيس سنجي،طول وعرض جغرافیایی

5- لایه رقومی دهستانهای استان قزوین، سیستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

6- لایه رقومی شهرستانهای استان قزوین، سیستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

7- لایه رقومی بخش های استان قزوین، سیستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

8- لایه رقومی شهرهای استان قزوین، سیستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

9- لايه رقومي گسل هاي استان قزوین، سيستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

10- لايه رقومي توپوگرافی استان قزوین، سيستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

11- لايه رقومي راههاي استان قزوین، سيستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس: 1:1.000.000

12- لایه رقومی آبراهه های فرعی استان قزوین، سیستم مختصات: طول و عرض جغرافيايي، مقياس1:1.000.000

 

همچنین در اینجا ما برای شما دوستان عزیز نقشه زمین شناسی و دو مقاله در ارتباط با منطقه استان قزوین را اماده کرده ایم که شامل موارد زیر می باشد:

13- نقشه زمين‌شناسي استان قزوين

14- گزارش زمين لرزه 1 تيرماه 1381 چنگوره (قزوين) (pdf)

15- مقاله بررسي پتانسيل لرزه خيزي گسل شمال قزوين با استفاده از روش سنجش فركتالي نشانگرهاي مغناطيسي (pdf)


 ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 


خرید و دانلود دانلود لایه های رقومی استان قزوین ( با فرمت شیپ فایل shp)
:: برچسب‌ها: لایه های رقومی , استان قزوین , شیپ فایل , راههای استان قزوین , آبراهه های اصلی استان قزوین , معادن استان قزوین , ژئوفیزیک هوایی , دهستانهای قزوین , نقشه زمین شناسی , زمین شناسی , gis , گسل , لایه رقومی گسل ها , گسل های استان قزوین ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دانلود لایه های رقومی استان زنجان ( با فرمت شیپ فایل shp)


دانلود لایه های رقومی استان زنجان ( با فرمت شیپ فایل shp)

 

لايه رقومي راههاي استان زنجانلايه رقومي آبراهه هاي اصلي استان زنجانلايه زمين شناسي رقومي استان زنجانلايه رقومي گسل هاي استان زنجانلايه رقومي توپوگرافي استان زنجانلايه رقومي آبراهه هاي فرعي استان زنجانلايه رقومي بخشهاي استان زنجانلايه رقومي شهرهاي استان زنجانلايه رقومي شهرستانهاي استان زنجانلايه رقومي دهستانهاي استان زنجانلايه رقومي ژئوفيزيک هوايي استان زنجانلايه رقومي معادن استان زنجاناطلس ژئوتوریسم استان زنجاننقشه زمين شناسي استان زنجان

خرید و دانلود دانلود لایه های رقومی استان زنجان ( با فرمت شیپ فایل shp)
:: برچسب‌ها: رقومی , لایه رقومی , زنجان , استان زنجان , شیپ فایل , آبراهه های اصلی , زمین شناسی , نقشه زمین شناسی , لایه رقومی راههای , گسل های , نقشه گسل ها , لایه رقومی گسل ها , لایه رقومی گسل ها استان زنجان , توپوگرافی , نقشه توپوگرافی , آبراهه های فرعی , ژئوفیزیک هوایی , رقومی معادن ,
:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6341 صفحه بعد