نوشته شده توسط : زپو

 جریان شناسی جمهوری اسلامی ایران


---

خرید و دانلود جریان شناسی جمهوری اسلامی ایران
:: برچسب‌ها: جریان , شناسی , جمهوری , اسلامی ,
:: بازدید از این مطلب : 41
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 جامعه شناسی جنسیت استفانی گرت


مطالعات زنان 

خرید و دانلود جامعه شناسی جنسیت استفانی گرت
:: برچسب‌ها: جامعه , شناسی , جنسیت , استفانی ,
:: بازدید از این مطلب : 41
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب جنین شناسی نظری کاظم پریور


کتاب به صورت کامل بوده وبافرمت پی دی اف می باشد 

خرید و دانلود کتاب جنین شناسی نظری کاظم پریور
:: برچسب‌ها: کتاب , جنین , شناسی , نظری , کاظم ,
:: بازدید از این مطلب : 29
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب جامعه شناسی سازمان ها دکتر سعید کیاکجوری


کتاب به صورت کامل بوده وبافرمت پی دی اف می باشد 

خرید و دانلود کتاب جامعه شناسی سازمان ها دکتر سعید کیاکجوری
:: برچسب‌ها: کتاب , جامعه , شناسی , سازمان , ها , دکتر , سعید ,
:: بازدید از این مطلب : 48
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 4 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتر محمد بهرامی


کتاب به صورت کامل بوده وبافرمت پی دی اف می باشد

خرید و دانلود کتاب رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتر محمد بهرامی
:: برچسب‌ها: کتاب , رسوب , شناسی , وسنگ , شناسی , رسوبی , دکتر , محمد ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب مرجع شناسی و روش تحقیق 1 دکتر منصور ثروت


کتاب به صورت کامل بوده وبافرمت پی دی اف می باشد 

خرید و دانلود کتاب مرجع شناسی و روش تحقیق 1 دکتر منصور ثروت
:: برچسب‌ها: کتاب , مرجع , شناسی , و , روش , تحقیق , 1 , دکتر , منصور ,
:: بازدید از این مطلب : 26
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب آب شناسی دکتر همایون مقیمی مهندس محمود صداقت


کتاب به صورت کامل بوده وبافرمت پی دی اف می باشد 

خرید و دانلود کتاب آب شناسی دکتر همایون مقیمی مهندس محمود صداقت
:: برچسب‌ها: کتاب , آب , شناسی , دکتر , همایون , مقیمی , مهندس , محمود ,
:: بازدید از این مطلب : 25
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب باستان شناسی ایران احمد دهقان علی اکبر مستقیمی


کتاب به صورت کامل بوده وبا فرمت پی دی اف می باشد 

خرید و دانلود کتاب باستان شناسی ایران احمد دهقان علی اکبر مستقیمی
:: برچسب‌ها: کتاب , باستان , شناسی , ایران , احمد , دهقان , علی , اکبر ,
:: بازدید از این مطلب : 25
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب جامعه شناسی سازمان ها دکتر سعید کیاکجوری


کتاب به صورت کامل بوده وبافرمت پی دی اف می باشد 

خرید و دانلود کتاب جامعه شناسی سازمان ها دکتر سعید کیاکجوری
:: برچسب‌ها: کتاب , جامعه , شناسی , سازمان , ها , دکتر , سعید ,
:: بازدید از این مطلب : 31
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب متون اختصاصی انگلیسی 2 رشته علم اطلاعات ودانش شناسی دکتر هادی شریف مقدم صالحه شریف مقدم


کتاب به صورت کامل بوده وبا فرمت پی دی اف می باشد 

خرید و دانلود کتاب متون اختصاصی انگلیسی 2 رشته علم اطلاعات ودانش شناسی دکتر هادی شریف مقدم صالحه شریف مقدم
:: برچسب‌ها: کتاب , متون , اختصاصی , انگلیسی , 2 , رشته , علم , اطلاعات , ودانش , شناسی , دکتر , هادی , شریف , مقدم , صالحه , شریف ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب جامعه شناسی روستایی نعمت الله تقوی


کتاب به صورت کامل بوده وبافرمت پی دی اف می باشد 

خرید و دانلود کتاب جامعه شناسی روستایی نعمت الله تقوی
:: برچسب‌ها: کتاب , جامعه , شناسی , روستایی , نعمت , الله ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب جامعه شناسی اوقات فراغت ومطالعه ابراهیم مختاری نبی دکتر صفی الله صفایی


کتاب به صورت کامل بوده وبا فرمت پی دی اف می باشد 

خرید و دانلود کتاب جامعه شناسی اوقات فراغت ومطالعه ابراهیم مختاری نبی دکتر صفی الله صفایی
:: برچسب‌ها: کتاب , جامعه , شناسی , اوقات , فراغت , ومطالعه , ابراهیم , مختاری , نبی , دکتر , صفی , الله ,
:: بازدید از این مطلب : 29
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب جامعه شناسی سیاسی دکتر محمد لعل علیزاده


کتاب به صورت کامل بوده وبا فرمت پی دی اف می باشد 

خرید و دانلود کتاب جامعه شناسی سیاسی دکتر محمد لعل علیزاده
:: برچسب‌ها: کتاب , جامعه , شناسی , سیاسی , دکتر , محمد , لعل ,
:: بازدید از این مطلب : 387
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی حسن ملک


کتاب به صورت کامل وبافرمت پی دی اف می باشد 

خرید و دانلود کتاب جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی حسن ملک
:: برچسب‌ها: کتاب , جامعه , شناسی , قشرها , و , نابرابریهای , اجتماعی , حسن ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب آزمایشگاه جانور شناسی 1 مهوش زکی خانی


کتاب به صورت کامل بوده وبا فرمت پی دی اف می باشد 

خرید و دانلود کتاب آزمایشگاه جانور شناسی 1 مهوش زکی خانی
:: برچسب‌ها: کتاب , آزمایشگاه , جانور , شناسی , 1 , مهوش , زکی ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب مقدمات زبان شناسی دکتر مهری باقری


کتاب به صورت کامل وبا فرمت پی دی اف می باشد

خرید و دانلود کتاب مقدمات زبان شناسی دکتر مهری باقری
:: برچسب‌ها: کتاب , مقدمات , زبان , شناسی , دکتر , مهری ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دانلود متن ترجمه سم شناسی کبد (ترجمه کازارت)


-

کبد ،ارگان اصلی  مواد شیمیایی اگزوژن  است  که  مواد در آن  متابولیزه و در نهایت دفع می­شوند.  به عنوان یک نتیجه، سلول­های کبدی در معرض غلظت قابل توجهی از این مواد شیمیایی  هستند که می تواند منجر به اختلال عملکرد کبد، آسیب سلول و حتی نقص عضوشود. اگریک ماده شیمیایی صنعتی، به عنوان مثال تتراکلریدکربن،بروموبنزن ویا کلریدوینیل بعنوان hepatotoxicant شناخته شده­اند.می­توان با کوتاه کردن مدتت مواجهه و استفاده از وسایل حفاظتی شخصی و جایگزینی ترکیبی با سمیت کمتر اثرات و سمیت آنها را کاهش داد.در صنعت داروسازی اثرات سوءء بر روی کبد یکی از مدارک و دلایل قطع ادامه داروهاست. به علاوه سمیت کبدی شناخته شده در طول فاز  postmarketing یکی از دلایل اصلیی  خروج

مواد از بازار است.مثل اریترومایسین و فکسوفتادین (سمیت قلبی شدید ایحاد می کند)  یا گریب فروت با فکسوفتادین،داروی troglitazone (که ضد دیابت هست) ابتدا داروی مناسبی بود ولی پس ازمدتی افراد دچار اختلالات کبدی شدند که از بازار جمع آوری شدند.(100 نفر در 22 میلیون نفر).

بسیاری از داروها پایه گیاهی دارند ولی چندان بی خطرنیستند.مثل وین بلاستین و وین کریستین که داروهای ضد سرطان هستند.

عصاره ها مخلوطی از ترکیبات مختلف است که در گیاه وجود دارد و در این حالت کبد با غلظتی از مواد مواجه می شود چنانچه خود گیاه مصرف می شد این مشکلات بوجود نمی آمد.توانایی و ظرفیت فعالیت کبد مشخص است و بیشتر از آن برایش قابل تحمل نیست.بسیاری از مشکلات کبدی به همین فرآورده های گیاهی و مکمل هایی است که به مواد غذایی افزوده می شود.(مثل نیتروزآمین ها و و نیترات ها در فرآورده های گوشتی از جمله سوسیس و کالباس)

مطالعه و بررسی هپاتوسیت ها می توانند برداشتی از تمام سلول های بدن را به دست دهد (کاردیوسیت ها،سلول های عصبی و...). در سم شناسی دو مبحث سم زدایی (detoxication)  سم زایی (toxicant) برای ما از اهمیت زیادی فوق العادی برخوردارست.هردو این اعمال در کبد بهه خوبی انجام می­شود. کبد اولین محلی است که xinobiotic  ­ها وارد آن می شوند.(سایرموادی که در ابتدا وارد کبد نمی­شوند پس از یک گردش خون به کبد می­رسند) زینوبیوتیک ها می توانند کبد را تحت تآثیر قرار دهند و یا اثرات سمی آنها در کبد کمترشود.


خرید و دانلود دانلود متن ترجمه سم شناسی کبد (ترجمه کازارت)
:: برچسب‌ها: دانلود , متن , ترجمه , سم , شناسی , کبد , (ترجمه ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب سنگ شناسی رسوبی حسین پروین


کتاب به صورت کامل می باشد وبا فرمت پی دی اف می باشد 

خرید و دانلود کتاب سنگ شناسی رسوبی حسین پروین
:: برچسب‌ها: کتاب , سنگ , شناسی , رسوبی , حسین ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی رشته ی حقوق


نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی رشته ی حقوق به طور جامع و کامل در اختیار شما عزیزان قرار

گرفته است.


نمونه سوالات جامع رشته ی حقوق فقط و فقط در...
فروشگاه بروز جدید  اینترنتی

خرید و دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی رشته ی حقوق
:: برچسب‌ها: نمونه , سوالات , مبانی , جامعه , شناسی , رشته , ی ,
:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 سوالات متن کتاب زیست شناسی 2 سوم تجربی ( فصل پنجم) صددرصد تضمینی


سوالات متن کتاب زیست شناسی 2 سوم تجربی / فصل پنجم / صددرصد تضمینی همراه با جواب و تصویر

خرید و دانلود سوالات متن کتاب زیست شناسی 2 سوم تجربی ( فصل پنجم) صددرصد تضمینی
:: برچسب‌ها: سوالات , متن , کتاب , زیست , شناسی , 2 , سوم , تجربی , ( , فصل , پنجم) , صددرصد ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 سوالات متن کتاب زیست شناسی 2 سوم تجربی همراه با جواب و تصویر ( فصل چهارم) / صددرصد تضمینی


سوالات متن کتاب زیست شناسی 2 سوم تجربی همراه با جواب و تصویر / فصل چهارم / صددرصد تضمینی

خرید و دانلود سوالات متن کتاب زیست شناسی 2 سوم تجربی همراه با جواب و تصویر ( فصل چهارم) / صددرصد تضمینی
:: برچسب‌ها: سوالات , متن , کتاب , زیست , شناسی , 2 , سوم , تجربی , همراه , با , جواب , و , تصویر , ( , فصل , چهارم) , / , صددرصد ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 سوالات کنکور سراسری دکتری رشته آناتومی و جنین شناسی دانپزشکی ( 2724)


مجموعه شامل دفترچه سوالات کنکور سراسری دکتری رشته


آناتومی و جنین شناسی دانپزشکی

( 2724)از سالهای 1391-1392-1394

به همراه پاسخ نا مه


خرید و دانلود سوالات کنکور سراسری دکتری رشته آناتومی و جنین شناسی دانپزشکی ( 2724)
:: برچسب‌ها: سوالات , کنکور , سراسری , دکتری , رشته , آناتومی , و , جنین , شناسی , دانپزشکی , ( ,
:: بازدید از این مطلب : 32
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مبانی مردم شناسی وجهان گردی


درس مبانی مردم شناسی وجهان گردی 

خرید و دانلود مبانی مردم شناسی وجهان گردی
:: برچسب‌ها: مبانی , مردم , شناسی , وجهان ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 خط شناسی و شخصیت


---

خرید و دانلود خط شناسی و شخصیت
:: برچسب‌ها: خط , شناسی , و ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 تحقیق وکنفرانس جامعه شناسی در رابطه با اودلاجان تهران


تحقیق وکنفرانس در غالب پائر یونت وwordدر باره اودلاجان تهران از منظر جامعه شناسی

خرید و دانلود تحقیق وکنفرانس جامعه شناسی در رابطه با اودلاجان تهران
:: برچسب‌ها: تحقیق , وکنفرانس , جامعه , شناسی , در , رابطه , با , اودلاجان ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 آسیب شناسی روانی


پاورپوینت آسیب شناسی روانی

خرید و دانلود آسیب شناسی روانی
:: برچسب‌ها: آسیب , شناسی ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 زیست پیش(ویروس و باکتری) - اندروید


این مجموعه اندروید شامل جمع بندی زیست پیش (قسمت ویروس و باکتری- فصل نهم) به صورت کاملا جمع و جور و کافی میباشد.میتوانید با این نرم افزار کاملا از وقت های خود استفاده کنید.این نرم افزار توسط شاپینگ طراحی گردیده است.

خرید و دانلود زیست پیش(ویروس و باکتری) - اندروید
:: برچسب‌ها: زیست , شناسی , پیش , دانشگاهی , ویروس , باکتری , خلاصه , جمع بندی , کنکور , دانلود , نرم افزار , اندروید , نکته , جزوه ,
:: بازدید از این مطلب : 26
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 آسیب شناسی شبکه های ماهواره وتأثیر آن بر بنیاد خانواده
خرید و دانلود آسیب شناسی شبکه های ماهواره وتأثیر آن بر بنیاد خانواده
:: برچسب‌ها: آسیب , شناسی , شبکه , های , ماهواره , وتأثیر , آن , بر , بنیاد ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته خون شناسی ( 1419)


مجموعه شامل دفترچه سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته

خون شناسی

( 1419)

از سال  1390


خرید و دانلود سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته خون شناسی ( 1419)
:: برچسب‌ها: سوالات , تستی , و , تشریحی , کنکور , سراسری , کارشناسی , ارشد , رشته , خون , شناسی , ( ,
:: بازدید از این مطلب : 28
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی ( 1418)


مجموعه شامل دفترچه سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته

میکروب شناسی

( 1418)

از سال  1390


خرید و دانلود سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی ( 1418)
:: برچسب‌ها: سوالات , تستی , و , تشریحی , کنکور , سراسری , کارشناسی , ارشد , رشته , میکروب , شناسی , ( ,
:: بازدید از این مطلب : 27
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 نکات شکل های کتاب زیست 2 - اندروید


این مجموعه اندروید شامل جمع بندی نکات شکل های کتاب زیست شناسی 2 به صورت کاملا جمع و جور و کافی میباشد.میتوانید با این نرم افزار کاملا از وقت های خود استفاده کنید.این نرم افزار توسط شاپینگ طراحی گردیده است.

خرید و دانلود نکات شکل های کتاب زیست 2 - اندروید
:: برچسب‌ها: شکل , توضیح , شرح , زیست , شناسی , دو , دوم , نکات , نکته , دانلود , خلاصه , جمعبندی , کنکور , اندروید , نرم افزار ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مجموعه شامل دفترچه سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی ( 1127)


 

مجموعه شامل دفترچه سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته

ایران شناسی

( 1127)

از سالهای 1390-1391-1392-1393-1394

به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

فروشگاه ماداکتو

 

 


خرید و دانلود مجموعه شامل دفترچه سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی ( 1127)
:: برچسب‌ها: مجموعه , شامل , دفترچه , سوالات , تستی , و , تشریحی , کنکور , سراسری , کارشناسی , ارشد , رشته , ایران , شناسی , ( ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 سوالات کنکور سراسری دکتری رشته علوم اطلاعات و جامعه شناسی ( 2120)


مجموعه شامل دفترچه سوالات کنکور سراسری دکتری رشته

علوم اطلاعات و جامعه شناسی

( 2120)

از سالهای 1391-1392-1393-1394

به همراه پاسخنامه

فروشگاه ماداکتو


خرید و دانلود سوالات کنکور سراسری دکتری رشته علوم اطلاعات و جامعه شناسی ( 2120)
:: برچسب‌ها: سوالات , کنکور , سراسری , دکتری , رشته , علوم , اطلاعات , و , جامعه , شناسی , ( ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی ( 1413) از سال 1390


مجموعه شامل دفترچه سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته

انگل شناسی

( 1413)

از سال  1390

به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

فروشگاه ماداکتو


خرید و دانلود سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی ( 1413) از سال 1390
:: برچسب‌ها: سوالات , تستی , و , تشریحی , کنکور , سراسری , کارشناسی , ارشد , رشته , انگل , شناسی , ( , 1413) , از , سال ,
:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته ایمن شناسی پزشکی ( 1411)


مجموعه شامل دفترچه سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته

ایمن شناسی پزشکی

( 1411)

از سال  1390

به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

فروشگاه ماداکتو


خرید و دانلود تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته ایمن شناسی پزشکی ( 1411)
:: برچسب‌ها: تستی , و , تشریحی , کنکور , سراسری , کارشناسی , ارشد , رشته , ایمن , شناسی , پزشکی , ( ,
:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 نمونه سوال جامع شناسی اموزش وپرورش


درس اموزش وپرورش علوم اجتماعی 138صفحه

خرید و دانلود نمونه سوال جامع شناسی اموزش وپرورش
:: برچسب‌ها: نمونه , سوال , جامع , شناسی , اموزش ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته وبروس شناسی ( 1409) از سال 1390


مجموعه شامل دفترچه سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته

وبروس شناسی

( 1409)

از سال  1390

به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

فروشگاه ماداکتو


خرید و دانلود سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته وبروس شناسی ( 1409) از سال 1390
:: برچسب‌ها: سوالات , تستی , و , تشریحی , کنکور , سراسری , کارشناسی , ارشد , رشته , وبروس , شناسی , ( , 1409) , از , سال ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 4 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 جامع شناسی جهان سوم


جامع شناسی جهان سوم .درس علوم اجتماعی. پیام نور 138 صفحه

خرید و دانلود جامع شناسی جهان سوم
:: برچسب‌ها: جامع , شناسی , جهان ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته روان شناسی ( 1133)


 

مجموعه شامل دفترچه سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته

روان شناسی

( 1133)

از سالهای 1390-1391-1392-1393-1394

به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

فروشگاه ماداکتو


خرید و دانلود سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته روان شناسی ( 1133)
:: برچسب‌ها: سوالات , تستی , و , تشریحی , کنکور , سراسری , کارشناسی , ارشد , رشته , روان , شناسی , ( ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 زیست شناسی (حرکت) - اندروید


این مجموعه اندروید شامل جمع بندی فصل هشت دوم کتاب زیست شناسی (قسمت حرکت) به صورت کاملا جمع و جور و کافی میباشد.میتوانید با این نرم افزار کاملا از وقت های خود استفاده کنید.این نرم افزار توسط شاپینگ طراحی گردیده است.

خرید و دانلود زیست شناسی (حرکت) - اندروید
:: برچسب‌ها: زیست , شناسی , فصل , 8 , هشت , حرکت , دوم , پیش , سوم , دبیرستان , کنکور , خلاصه , جمع بندی , دانلود , جزوه , نکته ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6341 صفحه بعد