نوشته شده توسط : زپو

 504 لفت پرکاربرد انگلیسی با روشی نوین بهمراه تلفظ گذاری


اموزش 504 لغت پرکاربرد انگلیسی 
با روشی نوین 
بهمراه تلفظ گذاری
یادگیری در کمترین زمان ممکن
با قیمتی استثنایی

خرید و دانلود 504 لفت پرکاربرد انگلیسی با روشی نوین بهمراه تلفظ گذاری
:: برچسب‌ها: 504 , لغت , انگلیسی , کمترین , قیمت , زمان , تلفظ گذاری ,
:: بازدید از این مطلب : 40
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 20 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 آموزش زبان انگلیسی با 54 لغت در 20 دقیقه


آموزش زبان انگلیسی
54 لغت بسیار بسیار پرکاربرد
آموزش لغات بصورت رمزی
بسیار پرکاربرد
در کمترین زمان ممکن

خرید و دانلود آموزش زبان انگلیسی با 54 لغت در 20 دقیقه
:: برچسب‌ها: زبان , انگلیسی , پرکاربرد , رمزی , زمان , کمترین , لغات , 54 ,
:: بازدید از این مطلب : 48
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 25 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دانلود اسلام و مقتضيات زمان جلد اول


با فرمت exe

خرید و دانلود دانلود اسلام و مقتضيات زمان جلد اول
:: برچسب‌ها: دانلود , اسلام , و , مقتضيات , زمان , جلد ,
:: بازدید از این مطلب : 36
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پروژه كارسنجي و زمان سنجي(وكيوم فرمينگ-مدیریت


پروژه كارسنجي و زمان سنجي(وكيوم فرمينگ-رشته مدیریت

خرید و دانلود پروژه كارسنجي و زمان سنجي(وكيوم فرمينگ-مدیریت
:: برچسب‌ها: پروژه , كارسنجي , و , زمان , سنجي(وكيوم ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 قواعد مربوط به زمان افعال در زبان انگلیسی


شرح مختصر : امروزه دسترسی به منبعی جامع و کامل برای درک قواعد مربوط به زمان افعال انگلیسی به زبان ساده کاری دشوار است که ما در این مجموعه به این نیاز پاسخی در حد توان خود داده ایم

فهرست :

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال کامل – ماضی نقلی در زبان انگلیسی

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده ساده در زبان انگلیسی

شکل سوالی و منفی در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده در گذشته در زبان انگلیسی

زمان آینده در گذشته کامل در زبان انگلیسی

زمان آینده در گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی


خرید و دانلود قواعد مربوط به زمان افعال در زبان انگلیسی
:: برچسب‌ها: قواعد , مربوط , به , زمان , افعال , در , زبان ,
:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 قواعد مربوط به زمان افعال در زبان انگلیسی


---

خرید و دانلود قواعد مربوط به زمان افعال در زبان انگلیسی
:: برچسب‌ها: قواعد , مربوط , به , زمان , افعال , در , زبان ,
:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 چهار مقاله کوتاه در رابطه با هندسه و فلسفه فضا ، زمان و حرکت
چهار مقاله کوتاه در رابطه با هندسه و فلسفه فضا ، زمان و حرکتنویسنده : دکتر ارژنگ

خرید و دانلود چهار مقاله کوتاه در رابطه با هندسه و فلسفه فضا ، زمان و حرکت
:: برچسب‌ها: چهار , مقاله , کوتاه , در , رابطه , با , هندسه , و , فلسفه , فضا , ، , زمان , و ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دختر را چرا در زمان حضرت محمد (ص) ننگ و عار می دانستند ؟


دختر را چرا در زمان حضرت محمد (ص) ننگ و عار می دانستند ؟

یک صفحه


خرید و دانلود دختر را چرا در زمان حضرت محمد (ص) ننگ و عار می دانستند ؟
:: برچسب‌ها: دختر , را , چرا , در , زمان , حضرت , محمد , (ص) , ننگ , و , عار , می , دانستند ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پیکاسو، مسئلة تصویر و زمان


---

خرید و دانلود پیکاسو، مسئلة تصویر و زمان
:: برچسب‌ها: زمان , حرکت , امر تصویری , آگاهی , دوربین , دیرند ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 نقش سربازان گمنام امام زمان و اهمیت آن


تحقیق سربازان گمنام امام زمام و اهمیت و ویژگی آنان

خرید و دانلود نقش سربازان گمنام امام زمان و اهمیت آن
:: برچسب‌ها: نقش , سربازان , گمنام , امام , زمان , و , اهمیت ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقاله اختیارات و اقتدارات دستگاه مالیاتی؛ زمان و شیوۀ وصول مالیات )مطالعۀ موردی دو کش و*ر ایران و انگلستان(


چکیده
ب هطور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت ب هشمار م یرود و به عنوان مه مترین منبع
درآمدهای عمومی نقشی برجسته در تأمین هزین ههای عمومی ایفا م یکند؛ ب هنحو یکه
م یتوان گفت فعالی تهای دولت و استمرار و تداوم آن به وصول مالیات بستگی دارد. به
این دلیل مالیات در نزد دول تها از اهمیت و جایگاه بسزایی برخوردار است. در این راستا
در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها از جمله ایران و انگلستان برای تأمین و تضمین مالیات،
اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصرب هفردی به دستگاه مالیاتی داده م یشود تا با توسل به
آ نها بتواند مالیات را در سری عترین زمان و به مناس بترین شیوه وصول نماید. این حقوق و
اختیارات دستگاه مالیاتی که از حاکمیت دولت نشئت م یگیرد، در حقوق عمومی اصطلاحا «امتیازات قدرت عمومی » نامیده م یشود و در حقوق مالی و مالیاتی به آن «اعمال قدرت
مالیاتی » نیز م یگویند. در این پژوهش اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در دو کشور
ایران و انگلستان از منظر زمان و شیوۀ وصول مالیات بررسی و تحلیل م یشوند.
واژه های کلیدی:
اختیارات و اقتدارات، حقوق مالیاتی، دستگاه مالیاتی، مالیات، وصول مالیات.
مقدمه
توجه به پیوند میان سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی کشور
از هر حیث موضوعی مهم و قابل تأمل به شمار می آید. بنابراین برقراری و اجرای صحیح
مالیات و بهر هبرداری مطلوب از آن نیازمند شناخت دقیق دستگاه مالیاتی از اختیارات
و وظایف خود در زمینۀ وصول مالیات است. در همین راستا استفادۀ بهینه، مطلوب و
منصفانه از قدرت عمومی مالیاتی برای ایجاد اطمینان در میان مؤدیان و ب هوجود آوردن
ضمانت اجرایی مناسب، ضروری می نماید.
این اختیارات در ایران غالبا به سازمان امور مالیاتی و در انگلستان به سازمان درآمدها
و گمرکات سلطنتی )) Her Majestic's Revenue & Customs (HMRC ( داده شده
است تا با توسل به آن ها به اعمال نظارت، ضمانت اجرا و تضمین هایی خاص در جهت
مطالعات حقوق تطبیقی،
دورة 4، شمارة 2،
پاییز و زمستان 1392 ،
صفحات 19 تا 35
* نویسنده مسئول vrostami@ut.ac.ir
20 مطالعات حقوق تطبیقی دوره 4، شمارۀ 2، پاییز و زمستان 1392
وصول مالیات بپردازند. در این پژوهش اقتدار این دو نهاد که از آن ها به دستگاه مالیاتی
تعبیر می شود، مورد بررسی و تطبیق قرار خواهد گرفت. دلیل انتخاب نظام مالیاتی
انگلستان برای بررسی و تطبیق با نظام مالیاتی کشورمان نیز روشن است. کسانی که
با تاریخ انگلستان آشنایی داشته باشند، به خوبی می دانند که موضوع وضع مالیات ها
مهم ترین نقش را در تحول سیاسی و اجتماعی این کشور داشته است. قسمت عمدۀ
تاریخ این کشور به مبارزه میان پادشاه و مجلس آن کشور برای تصویب مالیات ها و
نظارت در مخارج عمومی مربوط می شود. در نتیجه همین مبارز ه های مردمی بود که
برای اولین بار یکی از مهم ترین اصول حقوق اساسی ملت ها که اصل قانونی بودن
مالیات هاست، در کشور انگلستان تثبیت شد )پیرنیا، 1344 ، ص 27 ( و روزبه روز بر
توسعۀ امر مالیات در این کشور افزوده گشت و الگوبرداری از این نظام به مرور گسترش
یافت؛ به طوری که می توان گفت حقوق مالیاتی حدود 60 کشور جهان برگرفته از نظام
حقوق مالیاتی انگلستان است ) .)Thuronyi, 1998, p. xxiv
سؤالی که در این پژوهش در صدد پاس خگویی به آن خواهیم بود، این است که سازمان
مالياتي در جمهوري اسلامي ايران و سازمان درآمد و گمرکات سلطنتی انگلستان در ارتباط
با زمان و نحوۀ وصول مالیات از چه اختیارها و اقتداری بهره خواهند برد و محدودۀ اعمال
این اقتدارها نیز تا چه حدی خواهد بود؟ همچنین فرضی های که در این پژوهش درابتدا قابل
تصور است، این است که دستگاه مالیاتی م یبایست مالیات را در کوتا هترین زمان و به فوریت
دریافت دارد و وصول مالیات نیز باید به ساد هترین شیوه و به صورت نقدی انجام پذیرد.
از لحاظ پیشینۀ پژوهش نیز در این زمینه ولی رستمي در مقالۀ خویش با عنوان
اقتدارات و اختيارات دستگاه مالياتي در حقوق مالياتي ايران و محمد صادق مجیبی فر در
کتابی با عنوان حقوق و تکالیف متقابل مؤدیان و دستگاههای مالیاتی ایران، به طور کلی
به اختیارات دستگاه مالیاتی و تکالیف مؤدیان در ایران توجه نموده اند. اما آنچه بیش از
همه کمبود آن در پژوهش های انجام گرفته در کشورمان ملموس و مشهود است، وجود
هرگونه پژوهش تطبیقی در زمینۀ مورد بحث می باشد؛ چنان که نگارندگان با وجود
تلاش زیاد در جستجوی یافتن چنین منبعی به نتیجۀ مطلوب دست نیافته اند. به همین
دلیل رجوع به منابع رسمی از جمله قوانین و مقررات انگلستان و دسترسی به پایگاه
اینترنتی سازمان درآمد و گمرکات سلطنتی این کشور و گاهی حتی برقراری مکاتبات
الکترونیکی با آن ها ضروری می نمود. امید است این پژوهش راه را برای مطالعات بعدی
در این زمینه هموارتر سازد و شاهد بررسی های تطبیقی بیشتری در مباحث مختلف
مالیاتی باشیم تا به این وسیله نقاط قوت و ضعف نظام مالیاتی کشورمان کشف و
اقدامات مؤثری برای بهبود کاستی ها برداشته شود.
سازماندهی پژوهش نیز از این قرار است که طی دو بخش، اقتدار دستگاه مالیاتی ایران و
انگلستان دربارۀ زمان وصول )شامل وصول فوری، تقسیط مبلغ مالیات، پرداخت عل یالحساب و
پیش پرداخت مالیاتی( و شیوۀ وصول )شامل غیرقابل تهاتر شدن بدهی مالیاتی، الزام به وصول
نقدی مالیات و الزام مؤدی در رساندن مبلغ مالیات به حساب خزانه( مورد توجه قرار گرفته است

خرید و دانلود مقاله اختیارات و اقتدارات دستگاه مالیاتی؛ زمان و شیوۀ وصول مالیات )مطالعۀ موردی دو کش و*ر ایران و انگلستان(
:: برچسب‌ها: مقاله , اختیارات , و , اقتدارات , دستگاه , مالیاتی؛ , زمان , و , شیوۀ , وصول , مالیات , )مطالعۀ , موردی , دو , کش , و*ر , ایران , و ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 تحقیق مديريت زمان


...::: حضرت علي (ع) مي فرمايند: فرزند زمان خويشتن باش :::...مديريت زمان موضوعي است كه همه ما چه در زندگي شخصي و چه در زندگي حرفه اي نياز داريم با آن روبرو شويم تا در زندگي موفق گرديم. مفهوم مديريت زمان، مديريت بر زمان نيست بلكه مديريت بهينه برنامه ها و فعاليتهايي است كه در بستر زمان صورت مي پذيرد.حتي با مديريت زمان هم پي خواهيم برد كه نمي توان هر كاري را سروقت انجام داد، اما برخي از كارها وجود دارند كه بايد سروقت انجام شوند و كارهايي هستند كه مي توان به تاخير انداخت ، بنا براين زماني مي توانيم يك مديريت زمان ايجاد كنيم كه واقعاً بدانيم چه انتظاري از زندگي خود داريم.---------------------------------------فایل در فرمت Doc میباشد و برای استفاده از آن باید از نرم افزارهایی مانند Word و مشابه آن استفاده کنید .فونت پیش فرض نوشتار B Yekan میباشد .

خرید و دانلود تحقیق مديريت زمان
:: برچسب‌ها: مدیریت زمان , زمان , مدیریت , تحقیق مدیریت زمان ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 آموزش گرامر زبان انگلیسی (زمانها)


انگلیسی را آسان بیاموزید. گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده قواعد مربوط به زمانها را به صورت جامع و قابل فهم در اختیار شما قرار میدهد.با استفاده از این کتابچه الکترونیکی دیگر مشکلی در قواعد زمانی نخواهید داشت.

خرید و دانلود آموزش گرامر زبان انگلیسی (زمانها)
:: برچسب‌ها: زبان , انگلیسی , قواعد , گرامر , زمان ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 27 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه روانشناسی
خرید و دانلود پایان نامه روانشناسی
:: برچسب‌ها: دانلود , پایان , نامه , رشته , روانشناسی- , تاثیر , مدیریت , زمان , بر , پیشرفت , تحصیلی ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 عنوان مقاله : قواعد مربوط به زمان افعال در زبان انگلیسی


مروزه دسترسی به منبعی جامع و کامل برای درک قواعد مربوط به زمان افعال انگلیسی به زبان ساده کاری دشوار است که ما در این مجموعه به این نیاز پاسخی در حد توان خود داده ایم.

خرید و دانلود عنوان مقاله : قواعد مربوط به زمان افعال در زبان انگلیسی
:: برچسب‌ها: عنوان , مقاله , : , قواعد , مربوط , به , زمان , افعال , در , زبان ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب قورباقه را قورت بده! ( 21 روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بشترین کار در کمترین زمان )


---

خرید و دانلود کتاب قورباقه را قورت بده! ( 21 روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بشترین کار در کمترین زمان )
:: برچسب‌ها: کتاب , قورباقه , را , قورت , بده! , ( , 21 , روش , عالی , غلبه , بر , تنبلی , و , انجام , بشترین , کار , در , کمترین , زمان ,
:: بازدید از این مطلب : 25
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 نرم افزار تهیه و زمان بندی منو و دستورالعمل غذا ها


قابلیت های کلیدی نرم افزار:


- زمانبندی و برنامه ریزی منو غذا
- گرفتن خروجی با فرمت های متنوع از جمله HTML ،Excel ،XML و Text
- قابلیت اشتراک جداول و منو ها
- افزودن عکس و تنظیم تاریخ برای منو
- اضافه کردن رکورد ها تنها با کشیدن و رها کردن آن ها
- قابل استفاده برای رستوران ها، ورزشکاران و آشپز ها
- رابط گرافیکی کاربر ساده


خرید و دانلود نرم افزار تهیه و زمان بندی منو و دستورالعمل غذا ها
:: برچسب‌ها: نرم , افزار , تهیه , و , زمان , بندی , منو , و , دستورالعمل , غذا ,
:: بازدید از این مطلب : 31
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 در جستجوی زمان از دست رفته(جلد3)
خرید و دانلود در جستجوی زمان از دست رفته(جلد3)
:: برچسب‌ها: در , جستجوی , زمان , از , دست ,
:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 9 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 در جستجوی زمان از دست رفته(جلد2)
خرید و دانلود در جستجوی زمان از دست رفته(جلد2)
:: برچسب‌ها: در , جستجوی , زمان , از , دست ,
:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 نرم افزار بهینه سازی زمان پاسخگویی سیستم


کنولوژی جدیدی برای بهبود زمان پاسخگویی و پایداری PC است. طراحی ویندوز به گونه ای است که اجازه می دهد برنامه ها بدون محدودیت، CPU را در اختیار بگیرند و این منجر به freezes و hangs شدن سیستم خواهد شد. تکنولوژی ProBalance مربوط به Process Lasso به صورت هوشمندانه ای اولویت برنامه هایی را که به اصطلاح بد رفتار  هستند (badly behaved programs) را به گونه ای تنظیم می کند تا این برنامه ها برای استفاده شما از کامپیوتر تداخلی ایجاد نکنند!

قابلیت های کلیدی نرم افزار:
- بهینه سازی اولویت بندی پویا ProBalance
- تعیین اولویت های فرآیندها به صورت پیش فرض
- تعیین اولویت های فرآیندهای پیوندهای درونی CPU، به صورت پیش فرض
- ارتقاء Foreground
- محدود نمودن نمونه هایی از برنامه ها
- امکان اجازه ندادن به برنامه ها برای اجرا شدن
- گراف پاسخگویی سیستم
- موتور هسته Stand-alone
- رابط کاربری گرافیکی


خرید و دانلود نرم افزار بهینه سازی زمان پاسخگویی سیستم
:: برچسب‌ها: نرم , افزار , بهینه , سازی , زمان , پاسخگویی ,
:: بازدید از این مطلب : 28
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 در جست و جوی زمان از دست رفته(جلد1)
خرید و دانلود در جست و جوی زمان از دست رفته(جلد1)
:: برچسب‌ها: در , جست , و , جوی , زمان , از , دست ,
:: بازدید از این مطلب : 26
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 زمان و حركت در آثارتجسمي


زمان و حركت در آثارتجسمي

درك و خلاقيت تصويري يا فقدان آن، در كيفيت هنرهاي تجسمي و آثار تصويري و حجمي، عامل فوق العاده مؤثري است كه هنرمند مي تواند براي خلق اثر خويش آن ار به كار گيرد و بي ترديد در صورت پختگي هنرمند ابزارها و نشانه هاي بكارگيري آن براي او مشخص تر و شناخته شده تر شده و شمارشان فزوني مي يابد. اما هنرمند هر قدر هم كه ماهر باشد به وجود آوردن يك نقاشي كه دقيقاً مشابه صحنه واقعي باشد غير ممكن است. به يك دليل ساده: دنياي ما هيچ وقت ساكن نيست. در هر لحظه، گذشت زمان احساس مي شود. اما بعضي از كارهاي هنري بيشتر از آثار ديگر با زمان و حركت سرو كار دارند و به بيان ديگر، نشان دادن گذر زمان و حركت از اهداف مهم آن آثار و هنرمندان آنهاست. مصريان قديم بدون شك در مباحثات هنري در پي كشف معماي زمان و حركت بوده اند. در فرهنگ مصر و در خيلي ديگر از فرهنگ ها هميشه اين تصور وجود داشت كه هنر تصويري فاقد عناصر زمان و حركت است. دنياي خود ما به طور قابل ملاحظه اي پويا و ديناميك است. بيشتر ما به ويژه در كشورهاي صنعتي، ذهنمان درگير زمان است و حركت يك عامل و فاكتور در زندگي روز مره ما به شمار مي رود. هر دو عامل زمان و حركت بايد به عنوان عناصر مهم هنري تلقي شوند، اگر معتقد هستيم كه آثار هنري در روند زندگي معاصر ما نقش كارسازي دارند.


خرید و دانلود زمان و حركت در آثارتجسمي
:: برچسب‌ها: زمان , و , حركت , در ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 تاریخ ایران از زمان باستان تا کنون


تاریخ ایران از باستان تا کنون

خرید و دانلود تاریخ ایران از زمان باستان تا کنون
:: برچسب‌ها: تاریخ , ایران , از , زمان , باستان , تا ,
:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 26 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 چگونه با سه گام تست شده تضمینی در کوتاه ترین زمان به اهدافمان برسیم؟


انسان بی هدف مانند کشتی بدون مقصد میباشد که هیچ بادی موافق با او نیست
اولین گام رسیدن به موفقیت تایین هدف است

خرید و دانلود چگونه با سه گام تست شده تضمینی در کوتاه ترین زمان به اهدافمان برسیم؟
:: برچسب‌ها: چگونه , با , سه , گام , تست , شده , تضمینی , در , کوتاه , ترین , زمان , به , اهدافمان , روانشناسی ,
:: بازدید از این مطلب : 25
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مدیریت زمان در کسب درآمد


---

خرید و دانلود مدیریت زمان در کسب درآمد
:: برچسب‌ها: زمان , کسب ,
:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پروژه تاثیر مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان


پروژه تاثیر مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان را برای رشته های آمار و روانشناسی آماده دانلود کرده ایم. استفاده موثر و اثربخش از مدیریت زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در عرصه کار و زندگی است. مدیریت زمان شامل مجموعه ای از مهارت ها برای کنترل کردن و استفاده بهتر از زمان است و تحقیق به منظور برسی تاثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان از ۱۰۰۰ نفر جامعه آماری ۷۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه مدیریت زمان که بعد برنامه ریزی را میسنجد پاسخ داده اند. پرسشنامه ها پس از تکمیل جمع آوری شد. اطلاعات حاصل پس از شماره گذاری با استفاده از روشهای آماری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این آزمون نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی و مدیریت زمان رابطه معناداری وجود دارد. و همچنین بین سن و مدیریت زمان همبستگی وجود دارد. اما بین ترم های مختلف دانشجویان و مدیریت زمان همبستگی وجود ندارد. این پروژه در فایل پی دی اف ۸۹ صفحه ای آماده دانلود شده است

فهرست مطالب این پروژه بصورت زیر است :

مقدمهاهمیت و اهداف تحقیقتاریخچه زماننظریه هاتعریف مدیریت زمانزمان چیست ؟استفاده مناسب از زمانمراحل مدیریت زماناولویت بندی هدف هاموفقیت و شکست هاعوامل افت تحصیلیعوامل موفقیت تحصیلییافته های پژوهشی و تحقیقآزمودنی هاطرح تحقیقابزار اندازه گیریروش جمع آوری تحقیقآمار توصیفیآمار استنباطینتایج تحلیل آماریپیشنهاداتمحدودیت هامنابعضمائمحجم فایل : 1/12 مگابایتفرمت : PDF
تعداد صفحات : 89

خرید و دانلود پروژه تاثیر مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان
:: برچسب‌ها: پروژه , تاثیر , مدیریت , زمان , بر , پیشرفت , تحصیلی ,
:: بازدید از این مطلب : 26
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقاله اجرای مجازات های حدی در زمان غیبت مطالعه ای تحلیلی در نظریات فقیهان شیعه
خرید و دانلود مقاله اجرای مجازات های حدی در زمان غیبت مطالعه ای تحلیلی در نظریات فقیهان شیعه
:: برچسب‌ها: مقاله , اجرای , مجازات , های , حدی , در , زمان , غیبت , مطالعه , ای , تحلیلی , در , نظریات , فقیهان ,
:: بازدید از این مطلب : 37
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقدمه کتاب "مهندسی زمان"دیگر کاری کنید، که در زندگی شمارا فردی خوش‌قول بشناسند!

هر شخص باهوش می‌داند که افراد موفق برای رسیدن به خواسته‌هایشان، از زمانشان به بهترین‌نحو استفاده می‌کنند.


چرا بعضی افراد به راحتی به تمام‌ امورات زندگی‌شان می‌رسند و برعکس، عده زیادی علی‌رغم تلاش‌های فراوان هشت‌ِشان گِروی نُه‌شان است؟

من هم مثل شما، نمی‌توانستم تعادلی میان کار، روابط و استراحتم برقرار کنم.چندبار در محیط‌کار زمان کم آورده‌اید و آرزو ‌داشتید 4 ساعت بیشتر زمان می‌داشتید؟در کتاب مهندسی‌زمان به شما نشان خواهم‌داد، چگونه تعادلی پایدار میان کار، روابط و استراحت‌تان برقرار‌سازید.

 
این کتاب الکترونیکی به صورت فایل PDF آماده شده است که بتوانید با استفاده از کامپیوتر و یا تلفن همراه، و اندکی تأمل و تفکر، مفاهیمش را در زندگی‌تان نهادینه کنید. 

چه راهی را برایتان پیشنهاد می کنیم؟!

می توانید همچنان بی تفاوت باشید و درهمان جایی که هستید بمانید،یا می توانید به مشاوری مراجعه کنید تا چندین راه را برایتان پیشنهاد کندهمچنین می توانید همانند بسیاری از افراد همچنان کتاب‌های مدیریت زمان را مطالعه کنید، که صرفا اطلاعات باشند نه دستورالعمل...


   تمایز این کتاب نسبت به دیگر کتاب‌های مدیریت زمان، تغییر بنیادی در ضمیر ناخودآگاهتان است و شمارا با دستورالعمل‌ها آشنا می‌سازد، نه صرفا اطلاعات!

    همچنین با رویکرد متفاوتی، خلا‌ء‌های مدیریت زمان را بازگو کرده و به آموزش زیرساخت‌های مدیریت زمان می‌پردازد و شما را با علم مهندسی زمان آشنا می‌سازد.

 

   کافیست با مقدمه این کتاب شروع کرده و گام‌به‌گام با استاد میلاد ابراهیمی همراه باشید...
 
 
   با شناختی که در این فصل نسبت به زمان پیدا خواهید کرد، می‌توانید با رویکرد متفاوتی به جهان بنگرید و باورتان نسبت به زمان را شناسایی کنید. 

   تجارب زندگی و نظرات بسیاری از دوستانی که در همایش‌ها و دوره های من شرکت داشته‌اند، گویای صحت این موضوع بوده است!
 
 
 
 
 
 
 
 
با یادگیری مهندسی زمان، تعادل را در زندگی‌تان جاری سازید!
 

مهندسی‌زمان به‌‌چه معناست؟این کتاب الکترونیکی را دانلود کرده و پس از آن، به مشاهده این کلیپ آموزشی بپردازید Aparat.com/EbrahimiMilad

نظرات خود را با ما در میان بگذارید...

خرید و دانلود مقدمه کتاب "مهندسی زمان"
:: برچسب‌ها: میلادابراهیمی , میلاد ابراهیمی , مهندسی زمان , زمان , مدیریت زمان , miladebrahimi , milad ebrahimi , ebrahimi milad ,
:: بازدید از این مطلب : 32
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6341 صفحه بعد