نوشته شده توسط : زپو

 بررسی عوامل موثر بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان


بررسی عوامل موثر بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان در سازمانها

خرید و دانلود بررسی عوامل موثر بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان
:: برچسب‌ها: عوامل موثر بر انگیزش کارکنان , مقاله , تحقیق , کارکنان , سازمان , انگیزه , شغل , رضایت شغلی , دانلود عوامل موثر بر انگیزش کارکنان , انگیزش کارکنان , دانلود رضایت شغلی کارکنان , دانلود مقاله ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 انگیزه کاري پرستاران: چالشی بزرگ براي سیستم سلامت (مرور نظاممند)


---

خرید و دانلود انگیزه کاري پرستاران: چالشی بزرگ براي سیستم سلامت (مرور نظاممند)
:: برچسب‌ها: انگیزه، پرستار، رضایت شغلی، ایران , انگیزه , پرستار , رضایت شغلی , ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 تاثیر ورزش صبحگاهی بر روحیه و انگیزه ی تحصیلی دانش آموزان پسر


---

خرید و دانلود تاثیر ورزش صبحگاهی بر روحیه و انگیزه ی تحصیلی دانش آموزان پسر
:: برچسب‌ها: ورزش صبحگاهی , دانش آموزان , انگیزه ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پرسشنامه شادابی اجتماعی


پرسشنامه شادابی اجتماعی دارای 5 بعد به شرح زیر:محبت، تایید رفتاری، منزلت، آسایش، انگیزه

خرید و دانلود پرسشنامه شادابی اجتماعی
:: برچسب‌ها: پرسشنامه شادابی اجتماعی , محبت , آسایش , تایید رفتاری , منزلت , انگیزه , پرسشنامه مدیریت ,
:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مقاله لاتین با ترجمه فارسی با عنوان: انگیزه مبتنی بر هویت و رفتار مصرف کننده(انگیزه و رفتار مصرف کننده)


---

خرید و دانلود مقاله لاتین با ترجمه فارسی با عنوان: انگیزه مبتنی بر هویت و رفتار مصرف کننده(انگیزه و رفتار مصرف کننده)
:: برچسب‌ها: مقاله , لاتین , با , ترجمه , فارسی , با , عنوان: , انگیزه , مبتنی , بر , هویت , و , رفتار , مصرف , کننده(انگیزه , و , رفتار , مصرف ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 انگیزه کاری پرستاران: چالشی بزرگ برای سیستم سلامت (مرور نظام‌مند)


---

خرید و دانلود انگیزه کاری پرستاران: چالشی بزرگ برای سیستم سلامت (مرور نظام‌مند)
:: برچسب‌ها: انگیزه , پرستار , رضایت شغلی , ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پرسشنامه انگیزه ی انجام کار در کودکان


فهرست مطالب

بخش نخست
مقدمه 5
اهداف 6
جامعه هدف 6
تاریخچه ایجاد و توسعه پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان 7
مبانی مفهومی پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان 8
انگیزه ی انجام كار 8
عاملیت فردی 9
ارزش ها 9
علائق 01
محیط 01
مراحل تکامل انگیزه ی انجام كار
کاوش و شناسایی 00
تلاش و کسب شایستگی 01
انجام عمل و موفقیت 01
ملاحظات فرهنگی هنگام استفاده از پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان
فرهنگ 01
نفوذ و استیلای عوامل فرهنگی بر انگیزه ی انجام كار 01
پیشنهادات 05
بکارگیری پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان
مرور و بررسی 09
زمینه / محیط 09
زمان 11
راهنمایی ها و انجام آزمایشی پرسشنامه 11
دستوالعمل ها جهت امتبازدهی شاخصه های رفتاری
بروز کنجکاوی 11
اعمال آغازین 11
فرزانه یزدانی دفترچه راهنما ی نسخه 1.2 © پیشیاره-یزدانی کلیه حقوق نشر و تکثیر محفوظ
Page3
اولویت ها و ترجیح دادن ها 15
تلاش برای تاثیرگذاری 16
تلاش برای پرداختن به موارد جدید 12
تداوم و استمرار در کار 18
تکلیف محور بودن 11
ابراز رضایت از مهارت 10
تمرین برای کسب مهارت 11
تلاش برای حل مشکل 11
پیگیری فعالیت تاپایان و تکمیل آن 16
استقبال از چالش ها 12
سازماندهی و اداره یا اصلاح محیط 18
استفاده از تخیل و قدرت تصویرسازی های ذهنی 19
ارزیابی محیط 04
فضاها 11
اشیاء 10
محیط اجتماعی 10
شکلهای پرداختن به کار/ تکالیف 11
استفاده ازپرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان بمنظور هماهنگ نمودن اهداف و برنامه ریزی مداخلات
درمانی 04
مطالعه موردی : کارینا 11
آشنایی با کارینا 11
الزام بررسی و ارزیابی 16
دلائل منطقی برای استفاده از پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان 12
مشاهده بالینی نخست 18
امتیازدهی نخستین مشاهده بالینی 19
مشاهده بالینی دوم 50
امتیازدهی دومین مشاهده بالینی 51
ارزیابی محیط 55
تفسیر امتیازات حاصله در پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان 52
فرزانه یزدانی دفترچه راهنما ی نسخه 1.2 © پیشیاره-یزدانی کلیه حقوق نشر و تکثیر محفوظ
Page4
هماهنگ نمودن اهداف و برنامه ریزی مداخلات درمانی 58
نتایج حاصله 59
منابع و مآخذ 61
بخش دوم
– پیوست یک جدول کسب مهارت 61
پیوست دو برگه های امتیاز دهی -
فرم چکیده ارزیابی پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان ) فرم یک ( 66
فرم چکیده ارزیابی پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان ) فرم دو ( 62
فرم پیوستار انگیزه ی انجام كار پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان ) فرم سه( 68
فرم ویژگی های محیطی

خرید و دانلود پرسشنامه انگیزه ی انجام کار در کودکان
:: برچسب‌ها: پرسشنامه , انگیزه , مقاله , انجام کار , کودکان , تحقیق ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مدیریت 101. عملکرد مدیریت استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی


عملکرد مدیریت استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی
چکیدهدر مدیریت عملکرد امروزی, هوش عاطفی در ارگانهای ایران ,نقش اصلی را در میان مدیران و کارمندان ایفا میکند.این مقاله برای درک بهتر از نقش های رفتار و انگیزش استراتژیکی با رابطه میان هوش عاطفی مدیران و کارمندان انجام شده تا اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی را در آنها افزایش و بهبود بخشد.داده ی n=123 در این مطالعه در پرسشنامه هایی جمع آوری گردید که شرکت کنندگان آنها مدیران و پرسنل یانک کشاورزی ایران بودند.هدف اصلی این مقاله, ارزیابی هوش احساسی بهمراه بازده انگیزش ارتباط مدیران در بانک کشاورزی ایران میباشد.مدیریت استراتژیک ,نقش مهمی را در رفتار استراتژیک مدیران و کارمندان در ارگانها ایفا میکند. همچنین از طرف دیگر, مدیریت استراتژیک رابطه مثبتی با هم ترازی استراتژیک دارد که این هم ترازی میتواند اثر محرکی بر روند این مقاله گذارد. همترازی استراتژیک موثر, دارای اثر مثبتی بر انگیزه مدیران و کارمندان در  ارگانهای ایران دارد.به علاوه هوش عاطفی تحت تاثیر  رفتار استراتژیکی در این رابطه میباشد.نتایج این مطالعه نشان میدهد که تشابهی قدرتمند میان انگیزه با رابطه بین هوش عاطفی و بازده ارتباط و همچنین تشابهی میان اثربخشی ارتباط با رضایتمندی شغلی وجود دارد.
کلیدواژه: هوش عاطفی، اثربخشی ارتباط، انگیزه، رضایت شغلی، مدیریت استراتژیک، رفتار استراتژیک، هم ترازی استراتژیک

خرید و دانلود مدیریت 101. عملکرد مدیریت استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی
:: برچسب‌ها: هوش عاطفی , اثربخشی ارتباط , انگیزه , رضایت شغلی , مدیریت استراتژیک , رفتار استراتژیک , هم ترازی استراتژیک , عملکرد مدیریت استراتژیک , رضایت مندی شغلی , مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی , مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه , مقاله انگلیسی مدیریت , Strategic Operations Management , Investigating , Factors Impacting Communication Effectiveness , Job Satisfaction ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 4 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 جملات کوتاه انگیزشی


با این کتاب شما با مطالعه جملات انگیزشی تفکر مثبت را برای کسب موفقی و ثروت در ذهن ناخودآگاه خود جای میدهید.

خرید و دانلود جملات کوتاه انگیزشی
:: برچسب‌ها: انگیزه , جملات انگیزشی , جملات مثبت , موفقیت , ثروت , آموزشی ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 ایجاد انگیزه خرید در مشتری


---

خرید و دانلود ایجاد انگیزه خرید در مشتری
:: برچسب‌ها: ایجاد , انگیزه , خرید , در ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 تقویت انگیزه برای موفقیت


تکنولوژی بینورال- سابلیمینال  مدرنترین روش تاثیرگذاری روی مغز و ذهن انسان می باشد

از تاثیرات شگفت انگیز این محصولات می توان به جایگزینی این محصولات با انواع داروها را نام برد و

و از بزرگترین امتیاز این محصولات این است که براحت ترین شکل ممکن یعنی تنها با گوش دادن یک صدا تاثیر شگرف آن نمایان می شود

آشنایی جهت آشنایی بیشتر و در کامل موضوع با تکنولوژی بینورال سابلیمینال به سایت جذبه یا کانال تلگرامی @J_aZB مراجعه فرمانیدد


با گوش کردن به این فایل انگیزه شما برای موفق شدن در دستیابی آرزوهای شما افزایش پیدا میکند


خرید و دانلود تقویت انگیزه برای موفقیت
:: برچسب‌ها: جذبه , بینورال , سابلیمینال , هیپنوتیزم , انگیزه , موفقیت ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

این کلیپ صوتی بسیار تاثیر گذار بودهو باعث تغییرات بزرگی در زندگی خود من شده توصیه میکنم ک حتما ببینیدالبته در 15 قسمته

خرید و دانلود دکتر ازمندیان قسمت اول
:: برچسب‌ها: دکتر , ازمندیان , تکنولوژی , فکر , تغییر , امید , انگیزه , هدف , خداشناسی , خدا ,
:: بازدید از این مطلب : 25
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 هنر بینش و انگیزه فردی


---

خرید و دانلود هنر بینش و انگیزه فردی
:: برچسب‌ها: هنر , بینش , انگیزه , هنر بینش و انگیزه , بازاریابی , شبکه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 انگیزه تحصیلی در دوره ابتدايي


انگیزه تحصیلی در دوره ابتدايي


آفیس،داکس،61 صفحه


مقدمه


نخستین نکته ای که معلمان باید بدانند این است که انگیزش انسانی یک موضوع بسیار پیچیده است صدها روان شناس زندگی خود را صرف کرده اند تاعلت نحوه رفتار انسان راکشف کنند  کوشش های آنان به موفقیت های زیادی  منجرشده است امروزه مانسبت به چند دهه ی قبل اطلاعات زیادی درباره ی این موضوع داریم اما این موفقیت ها بدین معنا نیست که درک و فهم ماکامل شده است و اکنون می توانیم به این دانش جدید تمام اشکال رفتارها و نگرش های ضد باروری در مدارس کلاسها رامتوقف کنیم اگرموضوع انگیزش انسان اینقدرساده بود معلمان به حل بسیاری از مشکلاتی که با اندک انگیزش دانش آموزان قابل رفع بود فایق می آمدند بنا براین معلمانی که برای افزایش انگیزش تحصیلی دانش اموزان فعالیت می کنند باید بینش و اهدافی متعادل داشته باشئد معلمان  باید علاوه برداشتن اهدافی متعادل برای افزایش انگیزش تحصلی دانش آموزان باید آگاه باشند که مجموعه ی یکسانی از شیوه های علمی که در تمام موفقیت موثر باشند وجود ندارد.
از آنجایی که تدارک محیط های مناسب برای دانش آموزان باعث افزایش انگیزش یادگیری آنان می شود.

از این رو معلمان باید زمان زیادی را جهت آموختن شیوه های آماده سازی محیط مناسب برای دانش آموزان صرف کنند،زیرا این عمل بسیار پیچیده است معلمانی که با تغییر پی در پی روش های تربیتی خود سعی در ایجاد تقویت و پیشبرد انگیزش تحصیلی هستند توصیه می شود که این عمل را بتدریج انجام دهند زیرا ایجاد تغییرات پی درپی حالتی از شوک در افراد ایجاد می کند.


انگیزه تحصیلی


انگیزه در واقع همان نیروی محرک انسان برای انجام رفتارها و اعمال او می باشد به گونه ای که اگر فردی از انگیزه کافی برای انجام یک فعالیت برخوردار نباشد، آن کار را ترک خواهد کرد. اما انگیزه ها به دو دسته انگیزه های درونی و بیرونی تقسیم می شوند. بطور کلی زمانی که به دنبال ایجاد تغییرات پایا و مستمر هستیم و زمان کافی برای اعمال برنامه‌ها داریم کار با سیستم انگیزش درونی نتایج مفیدتری خواهد داشت. بر این اساس برنامه‌های طولانی مدت از اصول مربوط بکارگیری انگیزش درونی استفاده می‌کنند. اما در مقابل برای بدست آوردن تغییرات سریع و شدید می توان از عوامل انگیزشی بیرونی که درواقع همان مشوق های ظاهری مانند استفاده از آنچه فرد دوست دارد و از آن لذت می برد؛ استفاده کرد.
فرآیند تحصیل از عمده جریاناتی است که با سیستم انگیزشی در‌گیر است. فعالسازی و تقویت انگیزش درونی در دانش جویان اهداف مبتنی بر یادگیری آنها را برآورده خواهد ساخت و دوام و پایایی آنها را تضمین خواهد کرد. دانش جویی که دارای انگیزه های درونی قوی می باشد، نه صرفا بر مبنای کسب نمرات برتر ، جوائز و امتیازات ویژه ، بلکه بر اساس انگیزه‌های درونی خویش وارد عمل خواهد شد. غالبا افرادی که با تحمل انواع سختیها و مشقتها به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند در واقع از انگیزش درونی خود به عنوان نیرو دهنده و تقویت کننده استفاده می‌کنند. افراد خود انگیخته یا افرادی که دارای انگیزش درونی هستند، نیاز به استفاده مداوم از انگیزشهای بیرونی ندارند. هر چند استفاده از این مشوقها آنها را فعالتر و انگیخته‌تر می‌سازد اما کاهش یا فقدان آنها چندان تاثیری در کاهش انگیزش آنها برای فعالیت و در نتیجه کاهش عملکردشان نخواهد داشت.
اما برای ایجاد انگیزه تحصیلی بهترین روش این است که پس از برطرف کردن موانع انگیزشی، همزمان به انگیزه های بیرونی و درونی پرداخت و آنها را تقویت نمود. به این ترتیب با وجود انگیزه های بیرونی فرد به سرعت نیرو بدست آورده و حرکت تحصیلی خود را آغاز خواهد نمود و تضمین و ادامه راهش نیز با بوجود آمدن انگیزه های درونی در طول زمان تضمین خواهد شد.


اما برای افزایش انگیزه تحصیل دو گام اساسی را باید برداشت، گام اول کشف و برطرف کردن عوامل بی انگیزشی است، و گام بعدی بکاربردن هم زمان راهکارهای افزایش انگیزه درونی و بیرونی. در این صورت شما خواهید توانست با.....ادامه


خرید و دانلود انگیزه تحصیلی در دوره ابتدايي
:: برچسب‌ها: انگیزه تحصیلی در دوره ابتدايي , انگیزه تحصیلی , ابتدایی , آموزش , آموزشی , آموزش ابتدایی , انگیزه , تحصیل , معلم , یادگیری , انگیزش تحصیلی , کودکان , آموزش کودک , آموزش کودکان ,
:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 عکس های انرژی بخش


کتاب حاوی چند عکس بسیار جالب هست که باعث ایجاد آرامش در انسان میشود.

خرید و دانلود عکس های انرژی بخش
:: برچسب‌ها: آرامش , انگیزه , کتاب ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کار تحقیقی انگیزه در حقوق جزا
خرید و دانلود کار تحقیقی انگیزه در حقوق جزا
:: برچسب‌ها: کار , تحقیقی , انگیزه , در , حقوق ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 26 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 ترفندهای شب امتحان به همراه فیلم


 

فیلم های آموزش تندخوانی و تقویت حافظه اضافه شد

تنها با این برنامه در امتحانات موفق شوید

اگه شما فقط شب امتحان درس میخونید قطعا به یک سری ترفند نیاز دارید تا موفق بشید
بدون دونستن این ترفندها قطعاٌ موفقیتی در کار نیست
حالا میگید که چه ترفندهایی ؟
جواب این سوالتون توی این برنامه نهفته است
با این برنامه و نکات بسیار ارزشمندش بهترین استفاده رو از شب امتحان میبرید و یقیناً بهترین نمره رو در روز امتحان مال خود میکنید
این برنامه نتیجه سالها تجربه افراد موفق شب امتحانیه ;-)
شب امتحانو دست کم نگیرید و با خودتون نگید هیچی نخوندم و دیگه وقتی ندارم
ما شب امتحان کنار شماییم
با ترفندهایی که ما بهتون یاد میدیم از لحظه لحظه های شب امتحان سود خواهید برد


خرید و دانلود ترفندهای شب امتحان به همراه فیلم
:: برچسب‌ها: امتحان , ترفتد , تندخوانی , قبولی , انگیزه ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مدیریت 10. اشتراک دانش و اعتماد به سازمان ها


اشتراک دانش و اعتماد به سازمان ها
چکیدهاین مقاله به بررسی نقش اعتماد در ارتباط با اشتراک اطلاعات در فعالیت های روزمره درون سازمان ها می پردازد. اعتماد از نقطه نظر روابط بین فردی و بین گروهی در شرایط مربوط به اشتراک اطلاعات درون سازمان ها مورد بررسی قرار می گیرد. آن مرکزش را بر روی اشتراک اطلاعات و حس اعتماد قرار می دهد. به نظر می رسد که اعتماد به عنوان یکی از چندین اولویت اشتراک اطلاعات بوده و همچنین برای متغیرهایی که اشتراک اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهند، ضروری می باشد. مدلی در اینجا طراحی شده و پیشنهاداتی برای تحقیقات بیشتر ارائه می شود.  
کلیدواژه: اشتراک اطلاعات، انتقال اطلاعات، حس اعتماد، انگیزه، مزایای رقابتی، اطلاعات مدون، اطلاعات غیرمدون، عملکرد گروهی

خرید و دانلود مدیریت 10. اشتراک دانش و اعتماد به سازمان ها
:: برچسب‌ها: اشتراک اطلاعات , انتقال اطلاعات , حس اعتماد , انگیزه , مزایای رقابتی , اطلاعات مدون , اطلاعات غیرمدون , عملکرد گروهی , مقاله انگلیسی مدیریت , مقله انگلیسی مدیریت با ترجمه , مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی , Knowledge Sharing , Trust in Organizations ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پاور پوینت انگیزه سازی


پاور پوینت انگیزه سازی

تعریف انگیزه سازی
انواع انگیزه و انگیزه سازی
 و موارد قابل بیان در مبحث انگیزه و انگیزه درونی چیست و بسیاری از موارد دیگر در بحث
پاور پوینت

خرید و دانلود پاور پوینت انگیزه سازی
:: برچسب‌ها: پاور , پوینت , انگیزه ,
:: بازدید از این مطلب : 38
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 جایگاه انگیزه در حقوق جزا


جایگاه انگیزه در حقوق جزا
خرید و دانلود جایگاه انگیزه در حقوق جزا
:: برچسب‌ها: جایگاه , انگیزه , در , حقوق ,
:: بازدید از این مطلب : 29
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 تحقیق جایگاه انگیزه در حقوق جزا
خرید و دانلود تحقیق جایگاه انگیزه در حقوق جزا
:: برچسب‌ها: تحقیق , جایگاه , انگیزه , در , حقوق ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 تحقیق : جایگاه انگیزه در حقوق جزا


---

خرید و دانلود تحقیق : جایگاه انگیزه در حقوق جزا
:: برچسب‌ها: تحقیق , : , جایگاه , انگیزه , در , حقوق ,
:: بازدید از این مطلب : 30
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 افزایش انگیزه زندگی کردن


تکنولوژی بینورال- سابلیمینال  مدرنترین روش تاثیرگذاری روی مغز و ذهن انسان می باشد

از تاثیرات شگفت انگیز این محصولات می توان به جایگزینی این محصولات با انواع داروها را نام برد و

و از بزرگترین امتیاز این محصولات این است که براحت ترین شکل ممکن یعنی تنها با گوش دادن یک صدا تاثیر شگرف آن نمایان می شود

آشنایی جهت آشنایی بیشتر و در کامل موضوع با تکنولوژی بینورال سابلیمینال به سایت جذبه یا کانال تلگرامی @J_aZB مراجعه فرمانیدد


با گوش کردن به این فایل انگیزه شما برای زندگی افزایش پیدا میکند


خرید و دانلود افزایش انگیزه زندگی کردن
:: برچسب‌ها: جذبه , هیپنوتیزم , بینورال , سابلیمینال , سلف هیپنوتیز , انگیزه , امید به زندگی ,
:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6341 صفحه بعد